Kevadises voorus on alanud projektitoetuse taotluste rahuldamine

PRIA otsustega on  rahuldatud ja määratud toetused järgmistele Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast esitatud projektidele   Meede 1 Meede 2 Osaühing Rapla Hoone Grupp.  Toetatavad tegevused mängutoa mööbli ja atraktsioonide ostmine ja paigaldamine. Hoone II korruse ventilatsioonisüsteemi ja evakuatsiooniväljapääsu välistrepi ehitamine, mängutoa siseviimistluse teostamine. Toetuse summa 23650,8 eurot. Osaühing Rapla Bussipark OÜ Toetatavad tegevused kultuuriklubi  Baas ruumi […]

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Põlvamaa LEADER tegevusgrupi juurde

Raplamaa Partnerluskogu Raikküla valla LEADER sidusrühm korraldab 2 ja 3. augustil õppereisi maaelu edendajatele ja LEADER projektide elluviijatele, et tundma õppida Põlvamaa Partnerluskogu kogemusi LEADER programmi elluviimisel ja tutvuda uue perioodi strateegia rakendamisega. Õppereis viiakse läbi koostöös Raikküla vallavalitsuse ja Raplamaa Külade Liiduga. Õppereisi kava on järgmine Raikkyla_LEADER_sidusryhma_Polvamaa_kogemusreisi_KAVA_kuulutusele_lisana_logodega (4)    

Vigala valla LEADER sidusrühm korraldab noortele suveüritused

Vigala valla LEADER sidusrühmas  on Raplamaa Partnerluskogu liikme MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad eestvedamisel  kavas läbi viia piirkonna noortele külaelu elavdamise suvised üritused. Ürituste eesmärk on teadvustada noortele piirkonna maaelu ja maaettevõtluse arengut läbi ajaloo, et tugevdada kohalikku idenditeeti ja tõsta ausse traditsioonilised kultuuriväärtused. Kolmapäeval 3. augustil kogunetakse kl 9 Vana Vigalas ja  tutvustatakse noortele kuni 1968.a. […]

Avatud talude päev kulges edukalt

Pühapäeval 24. juulil toimunud teisel üle – eestilisel Avatud Talude Päeval avasid oma uksed külastajatele üksteist talu ja põllumajandusettevõtet Raplamaal. Tõrvaaugu Mahe talus Vigalas tutvustati mahetatrakasvatus ja tooteid ning lambakasvatus. Uudistajaid oli 350 inimese ringis. Tõnsu Veise piima- ja lihakasvatuse talusse Raikkülas  jõudis üle saja külastaja, kelle hulgas olid seekord ka itaallased, uudistati loomade kasvatamist. […]

AVATUD TALUDE PÄEV Raplamaal

Pühapäeval 24. juulil toimub üle-eestiline üritus AVATUD TALUDE PÄEV, mille raames on võimalik külastada  talusid ka Raplamaal. Raplamaa Partnerluskogu aitab Maamajanduse Infokeskus ürituse läbiviimisel Raplamaa on külastajatele avatud järgmised talud: Vigala vallas Tõrvaaugu Mahe talud (lambakasvatus) Vigala vallas Uusikaubi talud (maitsetaimede kasvatus) Märjamaa vallas Käki Tasmuthi Hobitalu (lambakasvatus) Märjamaa vallas Enno talu (sõnajalgade kasvatus) Märjamaa […]

Kogukonnaedenduse meetme projektide taotlusvoorust

Kogukonna edendamise meede  on Raplamaa Partnerluskogu  strateegia arendustegevuste ehk nn pehmete projektide meede. Meede asendab eelmise perioodi kolme erinevat meedet – pärimuskultuuri, külaedendust ja noorsootööd.  Uueks komistuskiviks sai paljudele taotlejatele nõue, et projekt peab olema ühisprojekti vormis, mitme osalejaga koostöö kokkuleppe alusel ning et projekt peab kestma vähemalt kaks aastat. Meetme hindamiskomisjoni üheksa liiget olid […]

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise projektide menetluse esimene etapp lõppes

Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” projektide menetlemise esimene etapp jõudis lõpule.  Hindamiskomisjon koostas projektide paremusjärjestuse ja partnerluskogu juhatus kinnitas selle ning tegi PRIA-le ettepaneku projektide rahastamiseks vastavalt Raplamaa Partnerluskogule ettenähtud  eelarvelisele rahasummale. Projektide vastuvõtt toimus kuni 2. maini 2016, millele järgnes taotluste parandamine ja täiendamine.  25. maist alates hindas projekte hindamiskomisjon, kes  käis […]

Märjamaa valla LEADER sidusrühma suvetalgud Tolli külas 2. juulil

Märjamaa valla LEADER sidusrühmas viiakse läbi suvised külaelul edendamise ürituse – külakoosolek ja suvetalgud TOLLI külas. Ürituse korraldaja on Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Külade Ühendus TOKK. Laupäeval 2. juulil kogunetakse kella 10-ks  Tolli küla külaplatsile, kus lõpetatakse külaplatsil varjualuse ehitus, remonditakse laululava põrand, remonditakse võrkpalliväljak,  niidetakse ja trimmerdatakse külaplats. Jätkuvalt arutatakse külaelu arendamist Märjamaa vallas, […]