Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ühine ajaleht

Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus andsid kolmandat aastat järjest välja ühis ajalehenumbri “Ettevõtlik kodanik”.  Ajalehte trükiti 14 600 eksemplaris ja levitatakse Eesti Posti kaudu kõikides Raplamaa eraisikute postkastides Ajaleht Ettevõtlik kodanik

Luxemburgi nädalalehes tutvustati Raplamaa Partnerluskogu tegevust

Luxemburgi nädalalehes Telecran  tutvustati  rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames toimunud rahvusvaheliste turismiekspert-hindajate testimise reisi Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Pika ja põhjaliku looga saavad saksa keele valdajad tutvuda  Lumme tuisanud teeradadel

Raplamaa Partnerluskogu korraldas rahvusvahelise ürituse

Rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames korraldas Raplamaa Partnerluskogu 17-21. veebruarini 2013 rahvusvahelistele turismiekspertidele  kontroll ehk test-reisi tutvumaks Raplamaal sobivate tegevuste ja objektidega vastavalt projekti eesmärkidele. Ürituse kohta ilmus ajakirjanik Reet Saare sulest pikem ülevaatlik artikkel 27. märtsi 2013 Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid. artikkel Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid

Raplamaa käsitöö ühenduste foorumi Käsitöö kui elatusallikas

Raplamaa käsitöö ühendused korraldavad Raplamaa Partnerluskogu toetusel ja osalused laupäeval 16. märtsil algusega kl 10 Rapla haldushoones  Raplamaa käsitöö foorumi teemal Käsitöö kui elatusallikas.  Foorumil esinevad sõnavõtuga  edukad käsitööettevõtjad, käsitöö ühenduste liikmed. LEADER programmist kui käsitöö toetuste korraldajast Raplamaal kõneleb Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht pr Iris HAIBA. Käsitöö foorumi päevakava

Rapla valla külade tänuüritus

Rapla valla külade traditsiooniline tänuüritus, mille käigus tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu arendamisest, seatakse suundi edasiseks,  tänatakse parimaid, toimub  reedel, 15. märtsil algusega kl 19 Arturi Trahteris.

Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud 2012.a.projektitoetuste koondtabelid seisuga 04. veebruar 2013

Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste koondtabel,  täisnimekiri ja  toetuste jagunemist iseloomustavad diagrammid seisuga 04. veebruar 2013.  Koostas projektiekspert Maimu Niitsoo 04. veebruar 2013. seisuga 2012.a. esitatud projektitoetuste analüüs

Naisettevõtluse päev Raplas

Ettevõtlike Naiste Ühing ja MTÜ Koolitaja korraldusel toimub koostöös Raplamaa Partnerluskoguga  laupäeval 9. märtsil  kl 10 – 16 RAPLA KULTUURIKESKUSES ETTEVÕTLIKE NAISTE PÄEV “Loome ise oma loo” Esinevad maakonna edukad naisettevõtjad, ettevõtlusnõustajad, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba. Välja pandud Raplamaa Naisettevõtjate toodangu näited. Info: Päeva info ja registreerimine Anneli Pärna, 5283358, anneli@koolitaja.com. Toodangulaudadega registreerimine Janne […]

Mikroettevõtluse arengu, pärimuskultuuri ja noorteprojektide taotluste esitamise tähtaeg

22. veebruaril kl 17 on viimane tähtaeg Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete 1.2 Mikroettevõtluse arengu projektide, 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamise ja arendamise projektide ning meetme 5.1 Noorteprojektide esitamiseks. Dokumendid tuleb esitada digitaalsel kujul e-kirja aadressile  info@raplaleader.ee  või ühes eksemplaris paberkandjal Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses tuba 404.