Asulate füüsilise elukeskkonna parendamise meetme projektitaotlused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 18. märtsil 2011 otsusega, protokoll nr 2 p.1 Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakenduskava 2011.a. kevadvooru meetme Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine projektitaotlused, mida esitatakse PRIA-le rahastamisotsuse tegemiseks.

Kuna seekord laekus taotlusvooru ligi kaks korda rohkem taotlusi, kui tavaliselt, pidi rahaliste vahendite mittepiisavuse tõttu jääma mitmeid taotlusi kinnitamata. Taotluste tase on aastast aastasse paranenud. Järgmine taotlusvoor on 2011. sügisel.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress and ThemeMag