Archive for the ‘Määratlemata’ Category

Vigala valla LEADER sidusrühm korraldas õppereisi Lõuna Eesti LEADER tegevusgruppidesse

LEADER kohalik sidusrühm Vigala vallas, juhataja Natalia LÜLLMAA,  korraldas 14. ja 15. augustil õppereisid Lõuna – Eesti tegevusrühmadesse.   Loe reisist lähemalt LEADER Vigala sidusrühma õppereis Lõuna – Eestisse

Juuru valla kogukonnapäev

Pühapäeval 24. augustil korraldab Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla sidusrühm (sidusrühma juht Hannes VALD) koos Juuru vallavalitsuse, Juuru valla ettevõtjate, Juuru valla mittetulundusühingute ja külaelu edendajatega  Juuru kogukonnapäeva. Juuru kogukonnapäev 2014

Käru järve päev – Raplamaa suve tippsündmus

Käru vallavalitsus koostöös Raplamaa Partnerluskogu Käru valla LEADER sidusrühmaga korraldab taasiseseisvumispäeval 20. augustil KÄRU JÄRVE PÄEVA, millega tähistatakse Eesti vabanemist ning  tunnustatakse vaba Eesti maaelu arengut. Päeva käigus toimuvad niihästi rahvaspordiüritused,  kohaliku külaliikumise ühe osa, vabatahtliku tuletõrje esinemine,  maaelu arengu programmi LEADER Käru valla projektide tutvustamine, kontsert, ilutulestik. Käru järve päev päevakava

Vigala LEADER sidusrühm korraldab õppereisi Kagu Eestisse

Raplamaa Partnerluskogu sätestas juunikuul toimunud üldkoosolekul  oma põhikirja, et partnerluskogu liikmesvaldades moodustatakse vallasisene LEADER allorganisatsioon, LEADER sidusrühm, kes korraldab LEADER tegevust valla piirkonnas. Vigala valla LEADER sidusrühm  võtab ette  õppereisi Kagu Eestisse tutvumaks sealse LEADER tegevusrühmade tulemusega LEADER programmi elluviimisel. Külastatakse Võru – ja Põlvamaa LEADER tegevusrühmi. Õppereis toimub 14 ja 15. augustil,  korraldamise eest […]

Raplas avati Raplamaa toodete kauplus

2. augustil 2014 avati Raplas kauplus, mis on spetsialiseerunud Raplamaal valmistatud toodete müügiks. Müügil on eeskätt Raplamaal tehtud tarbekaubad,  sealhulgas käsitöö tooted, valikuliselt toidukaupu.  Esindatud on niihästi ettevõtted, talud, käsitöömeistrid, tootjate ühendused, kokku üle viiekümne ettevõtte.  Kauplus vahendab samuti teenuste pakkumisi, kohapeal töötab ka kunstnik. Raplamaa toodete kaupluse idee algataja on tragi ettevõtja KRISTIINA KARIVERE. […]

Raplamaa parimad LEADER projektide elluviijad

Raplamaa Partnerluskogu  kevadseminar-üldkoosolekul 27. juunil 2014 tunnustati Raplamaa parimaid LEADER projektide elluviijaid. Parimad projektide elluviijad ja tublimad maaelu edendajad Raplamaa on järgmised: Parimate tunnustamine 2014

Raplamaa Partnerluskogu kinnitas strateegia prioriteedid

Raplamaa Partnerluskogu  pidas 27. juunil 2014 traditsioonilise kevadseminari ja aasta üldkoosoleku. Üldkoosolekul kinnitati Raplamaa  Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteedid, eesmärgid, visioonid ning võeti vastu uue perioodi meetmete loetelu koos toetatavate tegevustega. Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteetideks  (eelistatavateks tegevusvaldkondadeks) määrati: Ettevõtlikkuse areng ning konkurentsivõime tugevnemine  inno­vatsiooni abil Avaliku ja erasektori teenuste kvaliteedi tõstmine ning elu- […]

Raplamaa Partenerluskogu piirkonna lõpetatud projektid 04.06.14

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas oli 4. juuni 14 seisuga lõpetatud 337 projekti. Elluviidud projektide kogumaksumus on 5 180 866  eurot.  Projektidele välja makstud toetus on  3 858  550 eurot   lõoetatud projektid seisuga 04. juuni 2014

Raplamaa Partnerluskogu suveseminar

Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline suveseminar toimub reedel 27. juunil algusega kl 14 Sulu külamajas Märjamaa vallas.   Seminaril tutvustatakse pikemalt Eesti uue riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 ja selle osa LEADER kohalikuks arenguks.  Tehakse kokkuvõtted LEADER programmi elluviimise tulemustest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Tutvustatakse Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 tööversiooni ja arutatakse edasist tegevust uue LEADER perioodi juhenddokumentide koostamiseks. […]

Raplamaa Partnerluskogu strateegia tööversioon

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 – 2020 tööversioon, mis on heaks kiidetud Raplamaa Partnerluskogu juhatuses 6. 06.2014 ja esitatakse Üldkogule TÄIENDATUD RAPLAMAA_PK_STRATEEGIA_2014-2020_Tööversioon 10.06.2014. Slaidiesitlus strateegia ettevalmistamisest ja edasisest menetlemisest ning strateegia sisu kokkuvõtte SLAIDID Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

Powered by WordPress and ThemeMag