Archive for the ‘Määratlemata’ Category

Infopäev külade investeeringu meetme 4.1 taotlejatele

Esmaspäeval 19. septembril kl 10 toimub Rapla Maavalitsuse II korruse saalis infopäev meetme 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine, sügisese taotlusvooru taotlejatele. Infopäeval tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulusid, hinnapakkumise vormi, toetuse taotluse vormistamist. Soovitame kindlasti osaleda esmakordselt taotlema tulijatel

Infopäev mikroettevõtluse meetme 1.2 taotlejatele

Esmaspäeval 22. augustil kl 10 toimub Rapla MAAVALITSUSE II korruse saalis infopäev meetme 1.2 “Mikroettevõtluse areng”  sügisesese taotlusvooru taotlejatele. Tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulutusi, taotluste menetlemist. Soovitame osa võtta kindlasti esmakordselt taotlema tulijatel.

LEADER määrusest on uus redaktsioon

Põllumajandusminister allkirjast LEADER meetme määruse uue redaktsiooni 25. juulil 2011, mis muudab muuhulgas ka projektitaotluste kuludeklaratsiooni vormi.  Määruse uus redaktsioon ja uus kuludeklaratsiooni vorm on kättesaadavad rubriigis Ülddokumendid. Palume esitada kuludeklaratsioonid uuel vormil. Lisame Põllumajandusministeeriumi selgituse määruse uue redaktsiooni kohta allpool. Leader_EE_muutmine

Raplamaa Partnerluskogu võtab tööle arendusjuht-projektinõustaja

Raplamaa Partnerluskogu võtab konkursi korras tööle arendusjuht-projektinõustaja Arendusjuht-projektinõustaja peaülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimisel projektiideede sõelumine, projektitaotlejate nõustamine, esitatud projektitaotluste menetlemine, projektitaotluste ettevalmistamine hindamiskomisjonile esitamiseks, kinnitatud projektitaotluste nõustamine PRIA-ga suhtlemisel. Arendusjuht analüüsib Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete efektiivsust, teeb ettepanekud meetmelehtede täiendamiseks, uute meetmete väljatöötamiseks,  erinevate strateegia elluviimist puudutavate aktide koostamiseks või täiendamiseks, peab ühendust Maamajanduse […]

Algab noortetöö meetme sügisene põhivoor

5-12. detsembrini on põhivoor meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamise projektide esitamiseks.

Algab noortetöö meetme sügisene eelvoor

21. novembril 2011 algab meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arendamine (noorsootöö projektid)  täiendava taotlusvooru eelvoor. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi. Eelvooru läbinud projektid lähevad edasi põhivooru. Eelvoor lõpeb 05. detsembril 2011. Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. […]

Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiisuse edendamise meetme põhivoor algab

5. detsembril 2011 algab meetme 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine põhivoor, mis kestab 9. detsembrini 2011.

Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamise meetme eelvoor algab

21. novembril algab meetme 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine taotluste eelvoor. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi. Eelvooru läbinud taotlused lähevad otse põhivooru.  Eelvoor lõpeb 05. detsembril 2011. Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva […]

algab meetme 4.1 taotluste põhivoor

31. oktoobril algab meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine taotluste põhivoor. Põhivooru saab taotlusi esitada kuni 04. novembrini 2011

algab asulate füüsilise elukeskkonna parendamise meetme eelvoor

Meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine eelvoor algab 03. oktoobrist ja kestab 28. oktoobrini. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi, mis seejärel suunatakse põhivooru. Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega […]

Powered by WordPress and ThemeMag