Archive for the ‘Määratlemata’ Category

Eesmärk

Meede 6.1 on lõppenud. Uuel perioodil avaneb koostöö edendamise meede 2017. aastal     Meede 6.1  Koostöö edendamine Üldeesmärk: Meetme üldeesmärk on kohaliku algatuse edendamine  ja kohaliku kogukonna tugevdamine erinevate koostöö vormide, s.h. kohaliku tegevusgrupi  piirkonna siseste,   Eesti siseste ja rahvusvaheliste koostöö projektide kaudu; Otsene eesmärk ja alaeesmärgid:  Kohalik omaalgatus Raplamaal  on arenenud tasandile, kus […]

Tähtajad

???

Dokumendid

2011.a. kehtiv meetmeleht

Eesmärk

Meede 5.1 on lõppenud. Toetust saanud projektidega tutvu siin Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa Uuel perioodil on üks ühine nn pehmete projektide meede Kogukonna edendamine.  Projektitaotluste vastuvõtt kestab 1. märtsist kuni 1. aprillini 2016. Meetme juhendiga tutvu siin Meede- kogukonna-edendamine   Meede 5.1 – “Noorte arengu toetamine” on eeskätt noortetöö projektideks, siia kuuluvad noortelaagrid, koolitused, teavitusüritused, aga […]

Tähtajad

2013.a. taotlusvooru projektitaotluste esitamise tähtaeg on 18-22. veebruar 2013.a Meetme infopäev on 10.jaanuaril 2013.a. kell 15 Rapla Maavalitsuse saalis Meetme nõustaja Iris Haiba, e-post iris@raplaleader.ee

Dokumendid

Meetmeleht Esitatavate dokumentide loetelu Alates 26.09.2012 kehtivad uued vormid lingil: https://raplaleader.ee/ulddokumendid/#4 PRIA toetuse registrisse kandmise avalduse vorm (link PRIA kodulehele) Projekti kirjelduse vorm ja eelarve vorm Hinnapakkumise sisu kohustuslikud andmed Kohaliku omavalitsuse soovituskirja näidis meetme 5.1 projektitaotluste hindamise kord

Eesmärk

Meede 4.2 on lõppenud. Toetust saanud projektide nimekirja loe siit Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa Uuel perioodil avatakse üks ühine nn pehmete projektide meede Kogukonna edendamine. Projektitoetuse taotluste vastuvõtt kestab 1. märtsist kuni 1. aprillini 2016 Meetme juhendmaterjaliga tutvu siin Meede kogukonna-edendamine   Meede 4.2 – KÜLADE OMAALGATUSE JA SOTSIAALSE AKTIIVSUSE EDENDAMINE on toetusmeede külaelu nn pehmete […]

Tähtajad

2013.a. taotlusvooru projektitaotluste esitamise tähtaeg on 14.-18. jaanuar 2013 Meetme infopäev on 12. detsembril 2012 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis Meetme nõustaja Iris Haiba, e-post iris@raplaleader.ee

Dokumendid

Meetmeleht meede 4.2 UUS! 25.10.12 Esitatavad dokumendid: NB! Taotlusele lisatavad dokumendid sõltuvad taotluse sisust. Kõiki loetletud dokumente pole vaja esitada. Tutvuge loeteluga. Alates 26.09.2012 kehtivad uued vormid lingil: https://raplaleader.ee/ulddokumendid/#4 Projekti kirjelduse vorm Kalkulatsioon või hinnapakkumised (Vt Hinnapakkumise sisu kohustuslikud andmed) Hinnapakkumise kutse (näidis) Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral vabatahtliku töö kirjeldus […]

Eesmärk

Meede 4.1  on lõppenud.  Toetust saanud projektide  nimekiri loe siit Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa Uuel perioodil 2014-2020 avanemb meede Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine Taotluste vastuvõtt algab eeldatavalt 1. aprillil 2015 ja kestab 1. maini 2015 Meetme juhendmaterjali loe siit Meede elukeskonna-parendamine-ning-maaelu-põhiteenuste-kvaliteedi-tõstmine   VANANENUD ANDMED Meede 4.1 – Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine on investeeringute […]

Powered by WordPress and ThemeMag