Infopäev projektitoetuse taotlejatele

Neljapäeval 26. juulil algusega kell 15.00 toimub Rapla Maavalitsuse hoone II korruse väikeses saalis tuba 204 järjekordne infopäev. Infopäev on mõeldud projektitoetuse taotlejatele selle aasta sügiseses voorus.  Korraldame ühtse infopäeva kõikidele meetmetele – 1.2. Mikroettevõtluse areng, 4.1. Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine ja 4.2. Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Üksikasjalikumat nõu konkreetsetes taotlusküsimustes saate kohapeal küsida nõustajate käest.  Meetmeid nõustajvad Iris Haiba  ja Maimu Niitsoo (meede 1.2).

Taotluste esitamise tähtaeg Raplamaa Partnerluskogule on esmaspäeval 13. augustil (õhtuni).  Taotluste määramise lõplikud otsused PRIA-st saadakse kätte  kõige hiljemalt 2012.a detsembri lõpuks.

Praeguse seisuga projektide taotlemise korras ja tingimustes muudatusi võrreldes aasta alguse voorudega, ei ole.

Ehituslike ja soetustega seotud projektitaotluste esitamisel pidage silmas, et Põllumajandusministeeriumi nõue on, et projektid peaksid saama ellu viidud kõige hiljemalt 2013.a lõpuks.  Selleks ajaks peavad olema ostetud seadmed, lõpuni tehtud ehitustööd ja saadud KASUTUSLOAD.  PRIA-l on õigus tagasi lükata projekti taotlused, millest on näha, et tegevustega ei saada valmis 2013.a. lõpuks.  See nõue on seotud Euroopa Liidu praeguse eelarveperioodi  2007-2013. lõppemisega. Perioodi lõpuks peavad olema eraldatud toetused ära kasutatud, vastasel korral võib Euroopa Komisjon hakata vähendama Eestile järgmisel perioodil eraldatavad rahalisi vahendeid põhjusel, et ei suudetud ära kasutada eelmise eelarveperioodi raha.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag