Koondandmed LEADER projektide rahastamise kohta 2009-2011

Alljärgneval lingil avanevad koondtabelid  Raplamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud ja PRIA poolt otsustatud projektide rahastamise kohta.  Tabelid on niihästi meetmete lõikes, aastate lõikes, valdade lõikes.  Tabelid on näitlikustatud diagrammide ja joonistega.  Toodud on ära täielik rahastatud projektide nimekiri koos määratud toetuse summadega.  2009-2011.a. andmed on lõplikud.  2012.a. projektitaotlused on osaliselt veel PRIA-s  läbi vaatamisel.

Analüüsi tegi ja tabelid ning diagrammid ja joonised koostas Raplamaa Partnerluskogu ekspert Maimu Niitsoo (telefon 48 41 134) . Andmete edasisel kasutamisel viidata allikale

Raplamaa Partnerluskogu projektide rahastamise analüüs 2009-2012

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag