Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamise meetme eelvoor algab

21. novembril algab meetme 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine taotluste eelvoor. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi. Eelvooru läbinud taotlused lähevad otse põhivooru.  Eelvoor lõpeb 05. detsembril 2011.

Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega taotluste viimiseks nõuetekohasesse olukorda, dokumentide väljavahetamiseks, ümbertegemiseks ning lisamiseks. PÕHIVOORU esitatud taotlused vaadatakse eksperdi poolt läbi ja puuduste avastamisel antakse aega viis tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Viie tööpäeva jooksul parandamata jäänud taotlused ei kuulu hindamisele.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag