LEADER programm jätkub ja laieneb

Euroopa Komisjonis valminud  Euroopa Liidu Maaelu arengu toetuste määruse eelnõu näeb ette LEADER programmi jätkumise uuel eelarveperioodil 2014 – 2020. LEADER liikumine ja tegevusviis on ennast igati õigustanud, seetõttu suureneb ka LEADER programmi elluviimiseks eraldatav raha Maaelu Arengu Toetuste kogurahastuses  vähemalt viie protsendini senise kahe protsendi asemel. 

Maaelu arengu prioriteedid Euroopa Liidus on eeloleval perioodil innovatsiooni ja uut teadmisete levitamine, põllumajandusettevõtete elujõulisuse tugevdamine,  toiduahela ja põllumajanduse riskijuhtimise korraldamine, veemajanduse ja mullaharimise parandamine, loodusvarade tõhusam kasutamine

ning (kõige otsesemalt Eesti LEADER meetmele sobiv) prioriteet  – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele: (a)tegevusvaldkondade mitmekesistamise, uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise hõlbustamine; (b) maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine; (c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia saadavuse kasutamise ja kvaliteedi parandamine maapiirkondades.LEADER programmi senisesse edukasse elluviimisse on andnud oma olulise osa ka Raplamaa Partnerluskogu poolt toetatud vallavalitsused, külaseltsid, väikeettevõtted.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag