LEADER programmi toetusmeetmed 2013.a.

2013.a. viiakse läbi ainult üks taotlusvoor jaanuaris-veebruaris 2013. Taotlusvoor toimub kõikidele meetmetele. Vooru maht on ligemale pool miljonit eurot.  Veidi on muutunud meetmelehed ja täpsustunud projektide menetelmise kord Raplamaa Partnerluskogus

  • Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad
  • VÄGA TÄHTIS!  Olulisim uus nõue on see, et PÄRAST  PRIA-st projektitoetuse otsuse (kirja) saamist peab projekti elluviija koheselt alustama projekti elluviimist nii, et et ta saaks esitada juba 6 KUU pärast projekti esimese (või ka lõpliku) kuludeklaratsiooni, millega tõendab, et on ellu viinud vähemalt 25% projekti maksumusest.  Juhul, kui kuue kuuga ei ole projektist 25% ellu viidud, tühistab PRIA projektitoetuse määramise otsuse.

    2013.a. taotlusvoorud on järgmised

    Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

    Comments are closed.

    Powered by WordPress and ThemeMag