Raplamaa noorte puhkpilliorkestri kontsertturnee Soomes

Raplamaa Noorte Puhkpilliorkester ligi kolmekümne liikmeline koosseis pidas 25. augustist kuni 29. augustini   maha mitmepäevase kontsert-turnee  Soomes, Raplamaa partnervallas Nurmijärvil. Puhkpilliorkestris mängib noori erinevatest valdadest – Märjamaalt, Raplast,Kohilast, Kehtnast.

Üritus on esimene osa rahvusvahelisest LEADER koostööprojektist AVEC, mida korraldavad LEADER tegevusgrupid  Raplamaa Partnerluskogu Eestist ning  EMO ry Soomest.

 Projekt on pühendatud Soome ja Eesti 100-le sünniaastapäevale.

Kokku anti kuus kontserti, millest osa esitati koos Nurmijärvi valla koondpuhkpilliorketriga.

Kontserdi kava oli üles ehitatud mitmekülgsena, sisaldades  eesti ja soome heliloojate muusikapalu ning ameerika estraadipalasid.

Raplamaa Noorte  Puhkpilliorkester esines kolme kontserdiga Nurmijärvi vallas Klaukkala linnas Soome sajanda juubeli auks ehitatud uue Kultuuri-keskuse Monikko avaüritustel, mis kestsid terve nädala.

Lisaks esinemisele Monikkos  anti  veel kolm kontserti Nurmijärvi valla koolides. Huvi kontsertide vastu  oli noorte hulgas üllatavalt suur, milles tunnistasid  saalitäied kuulajaid Monikko mitmesaja-kohalises kontserdi-saalis.

Kava oli koostatud arvestusega, et  paljusid kontserdinumbreid saaks esitada kahe suure orkestriga koos.  Sellise ühiskontserdi ettevalmistamisele eelnes mitmekuine eeltöö, muusikapalade valimine,  harjutamine. Peeti soomlastega ühiseid orkestriproove.

Puhkpilliorkestrite ühisüritust valmistasid vahetult ette Raplamaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigendid TÕNU SOOSÕRV  ja SILVER NIINEMETS.  Ürituse koordinaatorid olid Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli juhataja MAIU LINNAMÄGi ja Nurmijärvi Muusika-kooli juhataja URPO RAUHALA.

Raplamaa külalised andsid Monikko kultuurikeskusele üle    kingituse – katkendi Jean Sibeliuse muusikateose Sydämeni laulu, (mille sõnade autor on nurmijärvilane Aleksis Kivi), esitakti nootidest sepistatud kujul. Sepise valmistas ARGO ASUMETS MÕISASEPP Mõisa sepikoda.  Sepis kaunistab Monikko kultuurikeskuse aatriumi.

logod 1 logod 2 logod 3

Aare Hindremäe fotod

Üritust toetasid nõu ja jõuga Nurmijärvi vallavalitsus eesotsas vallavanem JUKKA ANTTILA’GA  ning noorsootöötaja MERJA VINHA-JÄRVINEN’iga ning Raplamaa Omavalitsuste Liit  eesotsas aseesimehe Käru vallavanem ELARI HIIS’iga.

AVEC projekt jätkub mitmete üritustega kuni 2018.a lõpuni

IMG_9217 IMG_9239 IMG_9258-2 IMG_9264 IMG_9286-2 IMG_9316-2 IMG_9353-2 IMG_8915-2 IMG_8937-2 IMG_8940-2 IMG_9316-2  IMG_9015-2

Aare Hindremäe fotod

 

Artikkel reisi kohta Raplamaa Sõnumites

artikkel Raplamaa Sõnumites 06.09.17

 

2017.a. esimesed projektitaotlused said rahuldamise otsuse

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniamet (PRIA) on teinud esimesed otsused Raplamaa Partnerluskogu 2017.a. rakenduskava toetusemeetmetesse esitatud projektitaotluste rahuldamise kohta

Nimekiri allpool. Nimekirja täiendatakse jooksvalt

2017.a. Rahuldatud projektitaotluse meede 1 Kogukonna investeeringud

Raplamaa Partnerluskogu uuendas suhteid Saksamaa LEADER tegevusgruppidega

Raplamaa Partnerluskogu  uuendas sõprussuhteid Saksamaa Kaiserlauterni maakonna (Rheinland-Pfalzi liidumaa) LEADER tegevusgruppidega.  LEADER sidemed tekkisid  sõprusmaakondade Raplamaa ning Kaiserslauterni vahel juba 2003.a., kui Saksa partnerid tutvustasid  ühisel seminaril LEADER programmi olemust, strateegia koostamist, projektide valimist.  2003-2005.a. toimunud õppereisidel õppisid tulevased Raplamaa LEADER eestvedajad tundma  elluviidud projekte.

Sellest ajast algas ka koostöö maakondade LEADER  tegevusgruppide vahel (Kaiserslauterni maakond kuulub kolme LEADER tegevusgruppi), mis vahepeal seoses juhtisikute vahetusega Saksamaal kahjuks soikusid.

1.-5. juulini 2017 külastas Kaiserslauterni maakonna esinduslik delegatsioon Rapla maakonda,  eesmärgiga arutada koostöö sidemete jätkamist pärast haldus- ja riigireformi. Delegatsiooni koosseisus olid samuti kohalike LEADER tegevusgruppide juhid eesotsas tegevusgruppide nõukogu liikme Kaiserslauterni maavanema Paul Junkeriga (Saksamaal on maavanem ametikoha tõttu LEADER tegevusgrupi nõukogu liige).

Külalistele tutvustati hulgaliselt Raplamaal viimastel aastatel elluviidud või -viimisel olevaid LEADER objekte ja projekte (s.h. Atla mõis,  Raikküla mõis, Eidapere noortekodu, Vigala teeninduskool, Vigala külakeskus, Sulu külamaja, Sillaotsa talumuuseum, Puraviku sepikoda, Rapla kirik). Korraldati ühine seminar maaelu arengu alase koostöö suundadest ja võimalustest tulevikus. Eraldi pidasid nõu Raplamaa Partnerluskogu ja Kaiserslauterni LEADER tegevusgruppide esindajad.

Kaiserslauterni delegatsiooni vastuvõtu tulemusena tegi Saksa pool Raplamaa Partnerluskogule ettepaneku tulla veel käesoleva aasta sügisel oma delegatsiooniga õppereisile Kaiserlauterni maakonda LEADER tegevusgruppidesse ja selgitada ühiselt välja potentsiaalsed suunad rahvusvaheliseks LEADER koostööks. Kutse võeti tänuga vastu Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete Triin Matsalu ja Elari Hiisi poolt.

DSC_0017 DSC_0029 seminar 3 seminar 4 seminar maavanema juures 2 Seminar maavanema juures

LEADER sidusrühm Juuru vallas korraldas suveürituse

Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla sidusrühm korraldas

23 ja 24 . juunil traditsioonilised  maaelu elavdamise üritused –  jaanipäeva pidustused.

Juuru Jaanipäev 2017 ürituste kokkuvõte

Juuru LEADER sidusrühma Järlepa jaanipäeva üritus

 

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Järlepa jaan

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

 

Ürituste kava

Juuru sidusrühma üritus 2017. Juuru piirkond

Juuru sidusrühm. Järlepa Jaanitule üritused.

suur_jaanipidu_jarlepas_23062017

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

LEADER projekt Kuimetsa krossiraja arendus sai valmis

Oleme valmis saanud kogu Kuimetsa krossiraja uuendamise, viimasena valmis 3.-7. aastastele lastele mõeldud algõppe rada, millise üles sättimisega saime alustada pärast maa kuivamist.
Rada on mõeldud laste ATV-dega ja laste mootorratastega sõitmiseks.
Tänu PRIA toetusele oleme saanud korraliku ja väga turvalise kompleksi valmis, nüüd ootame positiivset otsust oma taotlusele lastele mõeldus mototehnika soetamiseks.
Huvilisi on palju uudistamas käinud ja kõik kiidavad tekitatud võimalusi lastele: sõiduring on turvavõrguga piiratud ja välisaed piirdeaiaga tõkestatud.
Eelnevatel aastatel on mototeam korraldanud nn motolaagreid ( nädalasi, mõnepäevaseid ) nii suurtele kui väikestele. Oleme selleks rentinud tehnikat ja selline lähenemine nõuab kopsakat osalemistasu peredelt.
Kui edaspidi saame väljas olla oma tehnikaga, oleks võimalused hoopis teised lastele tehnika- tundmise oskuste õpetamisel ja sõidurõõmu pakkumiseks.
Meie mototeamis on mootortehnika hooldamiseks kõik võimalused olemas: oskajad mehed, ruumid ja tehnilised vahendid- tööriistad.

Lugupidamisega

Juhan Laansoo
Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team
juhatuse liige
55537375
IMG_3766    IMG_3762 IMG_3763 IMG_3764 IMG_3765

Raplamaa XX tervisedenduse konverents koostöös Raplamaa Partnerluskoguga

18. mail toimus Raplamaa maaelu arendamise iga-aastane tähtsündmus – Raplamaa tervisedenduse aastakonverents, seekord juba järjekorras kahekümnes.

Konverentsi peakorraldaja oli Eesti Tervisedenduse Ühing, kes on Raplamaa Partnerluskogu liige. Ürituse koostööpartner on aastaid olnud Raplamaa Partnerluskogu.

Seekordne üritus toimus Raikküla kultuurikeskuses (samuti Raplamaa LEADER toetust saanud projekt).

Ürituse päevakava: Konverentsi paevakava õige

Raplamaa Partnerluskogu on vastavalt oma strateegiale seadnud prioriteediks  kohaliku elukeskkonna kvaliteedi parendamise. Elukvaliteedi tõstmise üks tegevussuundi on maaelanike tervisekäitumise edendamine.

Konverentsil esines pikema ettekandega Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba, kes andis üksikasjaliku ülevaate  LEADER programmi tegevustest Raplamaal 2009-1017, mis seostuvad tervisedendusega.

Iris Haiba ettekanne Tervisedendus konverentsi esitlus Iris Haiba

Konverentsi debatil tervisedenduse arendamisel maapiirkondades esines sõnavõtuga Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esinaine Triin Matsalu

Konverentsi modereeris Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Elari Hiis

avaettekanne Ülle Laasnerilt debatti juhib Raplamaa PK juhatuse liige Elari Hiis esineb Triin Matsalu, Raplamaa PK juhatuse liige Iris Haiba ettekanne Raplamaa PK ettekanne Raplamaa PK logodega bänner üritusel 2 Raplamaa PK logodega bänner üritusel saalis terviseenedajad, maaelu aktivistid

Igakevadised külaüritused – LEADER talgud Raplamaal

Maikuus  toimusid Raplamaa Partnerluskogu valdade sidusrühmades igakevadised kogukonna elavdamise üritused – kevadtalgud – külakoosolekud.

Talgute traditsioon sai Raplamaa Partnerluskogus alguse kümme aastat tagasi 2007.a. Ürituse eesmärk oli kaasata kohalikku kogukonda ühiselt mõtlema, kavandama ja praktiliselt tegutsema.  Esimesed kogukonnatalgud viidi läbi maikuus 2007.a.  Kaius, kus LEADER sidusrühm Kaiu Jahindusklubi eestvedamisel hakati ettevalmistama Kaiu Jahimaja ja selle ümbrust tulevaseks LEADER projektiks.

Nüüdseks on saanud traditsiooniks, et LEADER programmi abil rajatud  kogukonna objekte nagu külaplatsid, terviserajad, puhkealad,  külamajad, jahimajad, laste mänguväljakud, laululavad,  korrastatakse, remonditakse ja valmistatakse ette suveperioodiks just ühise  talgutegevuse kaudu. Nii on tagatud üks oluliseim nõue LEADER projektidele – nende toimimise jätkusuutlikkus.

Ühine talgupäev on samas muutunud kohalikule kogukonnale ka aasta suurimaks külakoosolekuks, kus arutatakse konkreetselt läbi niihästi oma kogukonna tegemiste kava algavaks suveks ja sügiseks, kui ka võetakse sõna ja tehakse ettepanekuid maaelu probleemide lahendamiseks.

Käesoleval kevadel on mitmed LEADER sidusrühmad juba korraldandu  kevadtalguid-külakoosolekuid.

Kehtna valla  LEADER sidusrühmas  toimusid talgud

  1. Kaerepere piirkonnas, loe lähemalt

Kaerepere talgud kodulehele

Talgud Kaereperes 7.mail LEADER objekti noorte mänguväljak ettevalmistamisel

Valtu Nurme talgud 2 Valtu Nurme talgud 3 Valtu Nurme talgud 7.mai 17

2. Lau küla

Lau küla talgud

IMG_6378 IMG_6402 IMG_6407 IMG_6416 IMG_6419 IMG_6421

 

Rapla valla sidusrühmas 

  1. Röa küla

Aeg: 06.05.2017.a.kell 10-15

Talgupäeva sisu:

Võsa raiumine, külaplatsi ja Röa oja kalda riisumine, prügi koristamine, bussipeatuste prügist puhastamine ja infotahvlite hooldus, külakiige puidukaitsevahendiga töötlemine, mänguväljaku hooldus ja pesemine, rippsilla ümbruse koristus, külaplatsile infotahvli ehitamine, jaanilõkke ehitamine. Lõunatunnil külarahvaga küla probleemide arutamine, suviste ürituste ettevalmistamine.

LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat  tutvustas Sandra Mägi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2.Kõrvetaguse küla

Talgu aruanne Kõrvetaguse küla

3. Kuusiku küla

Aruanne talgupäeva kulude hüvitamiseks

18155829_1132720603499431_378720228520360460_o 18156001_1132720650166093_6185440328054394861_o 18156680_1132722313499260_8215060152037716984_o arutelu 2 Leader stend talgusupp

4. Valtu küla

LEADER talgud Valtu külas

2017-05-06 13.34.11 2017-05-06 13.34.51 2017-05-06 13.39.03 2017-05-06 13.41.09 2017-05-06 13.56.43 2017-05-06 13.57.57

 

 

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühm

Kavatseme viia läbi LEADERi teemalise infoseminari koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise elluviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks järgmiselt:  

  1. Russalu küla

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Russalu küla elanikud, nende pereliikmed ja suvitajad – 20-25 in

Ürituse eesmärk on: 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

Ürituse läbiviimise kava (programm):

Aeg: 01.05.2016.a.kell 12-16

Talgupäeva sisu:

1.mai talgud Russalus.

 Juba 15 aastat on 1.mail Russalu külakeskuses käinud hoogsad talgutööd. Nagu ikka kevadeti, veeti ära talvine lehe- ja oksasodi, parandati tormis kannatada saanud külastendi ja tehti muid väiksemaid parandustöid. Ära peeti ka külakoosolek, kus võeti kokku eelmist hooaega, planeeriti järgmist ja tutvustati Leaderi poolt pakutavaid võimalusi külade arendamisel.

Ilm oli üle pika aja soe ja ilus ning pani mõne talgulise küll torisema, et kindlasti saab selle aasta ainus ilus ilm külakeskuse heaks panustatud, kuigi kodus samamoodi suured tööd ilma ootamas. Kõik sai sooja päikese all ja suure kambaga igatahes kiiresti tehtud ning talgusupp ja kaneelirullid olid õnneks ka sama mõnusad nagu selle päeva ilm 🙂

Ethel Espenberg

IMG_20170501_115029 IMG_20170501_121112 IMG_20170501_125423 IMG_20170501_125439 IMG_20170501_141251 IMG_20170501_150745 IMG_20170501_151654

2. Tolli küla

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Märjamaa valla  Tolli  küla elanikud – 32 in

Ürituse eesmärk on:  

Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

Ürituse läbiviimise kava (programm):

Aeg: 29,04.2017   kell 10,00

Talgupäeva sisu:

Küla teede äärte korrastamine – murdunud puude mahavõtmine, puude ladustamise kohtade korrastamine, külaplatsi korrastamine, jaanilõkke tegemise koha ettevalmistamine jms. Lõunatunnil külarahvaga küla probleemide arutamine, uute elanikega tutvumine,  suviste ürituste ettevalmistamine.

LEADERi  tegevuste  tutvustus  ning Raplamaa Partnerluskogu strateegia ja taotlusmeetmete arutelu.

Vastutav isik: külavanem Elle Vesinurm tel 56622929, e-post: tollikula@gmail.com

Talgud 29,04,2017 009 Talgud 29,04,2017 019 Talgud 29,04,2017 027 Talgud 29,04,2017 028 Talgud 29,04,2017 046 Talgud 29,04,2017 059 Talgud 29,04,2017 065

Käru valla LEADER sidusrühmas 

MTÜ Käru Tuletõrje Selts korraldab Käru Pritsimaja ümbruse ja Käru Terviseraja korrastamise talgud ja LEADER infopäeva 30.04.2017 kell 11.00- 16.00

Kavas: LEADER toetusega rajatud objektide Käru Pritsimaja ja Käru Terviseraja korrastus- ja koristustööd, pinkide ja seadmete hooldustööd, võsa raiumine ja koristamine, lõunapausi jajal talgusupi söömine ja arutelu LEADER võimaluste parema ärakasutamise kohta kogukonna ja elukeskkonna edendamisel ( ettekandja Elari Hiis, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige)

Kasusaajad: Käru aleviku elanikud, Pritsimaja ja Terviseraja kasutajad

Vastutav: Elari Hiis, 5143733

Kaiu valla LEADER sidusrühmas

MTÜ Laansoo motokrossi team korraldas 30. mail 2017 talgud Kuimetsa karstiala korrastamiseks.

Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team MTÜ üleskutsele tulla 30.04.17.a Kuimetsa karstiala korrastama vastas 20 inimest.

Talgute raames osales 30.04.17 18 inimest, kellest 15 ka registreerisid. ( nimekiri lisatud )
Et karstiala oli 3 aastat hooldamata, oli metsaalune sodist ja prahist paks jälle.
Korjasime kokku 15 kotti prügi, tassisime kokku oksi ja lausa puunotte, millised radadele langenud ( kokku 4 traktori kärutäit ).
Planeeritud sai tee Neitsimäele.

Tööd jätkub, kuna rajatised on lõhutud ja lagunemas jälle.
Samuti pani imestama, et keegi on saega karstialal “möllamas” ja metsa langetamas käinud ja langetatud puud radadele ja metsa alla kõdunema jätnud.
Edastan langetatud puudest pildid, kokku kogutud ja juba põletatud prahist pildi jne.
20170430_094941 (1) 20170430_095007 20170430_095254 (1) 20170430_095305 (1)

Vastutav: Juss Laansoo

 

Infopäevad projektitoetuse taotlejatele

Meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” ja meetme 3 “Kogukonna edendamine” infopäevad valdades:

10.04 Märjamaa rahvamaja õppeklassis

11.04. Vana-Vigalas Hirvepargi külalistemajas

12.04. Käru raamatukogus

18.04. Rapla riigimaja II korruse saalis

19.04 Kehtna klubis

20.04 Kaiu rahvamajas

Nimetatud kohtades algusajad: 15.00 ettevõtlusmeetme tutvustus, 16.30 kogukonnameetme tutvustus

21.04 Kohila raamatukogus – 13.00 ettevõtlusmeetme tutvustus, 14.30 kogukonnameetme tutvustus

24.04 Lipa koolimajas Uku Masingu toas – 16.00 kogukonnameetme tutvustus; 17.30 ettevõtlusmeetme tutvustus

 

Informatsioon:

Iris Haiba

Arendusjuht-projektinõustaja

Raplamaa Partnerluskogu

484 1134

5664 6123

www.raplaleader.ee

Rapla ja Nurmijärvi piirkondade koostöö elavneb Soome ja Eesti 100. iseseisvuse aastapäeva tähistamiseks

9. ja 10. märtsil 2017 viibisid Raplamaa Partnerluskogu kutsel  Raplamaal meie kauaaegse sõpruspiirkonna,  Nurmijärvi  LEADER tegevusgrupi EMO juhid ning Nurmijärvi vallavalitsuse esindajad.

Märjamaal korraldati ühine seminar-nõupidamine teemal, kuidas elavdada ja uuendada koostööd LEADER tegevusgruppide vahel seoses Soome ja Eesti iseseisvumise 100. aastapäevaga.

Soome partnerite esindajad olid LEADER tegevusgrupi EMO juhatuse esimees Timo Silvan, tegevjuht Esko Pietari, arendusjuht Kim Smedlund ning Nurmijärvi valla esindajad vallajuht Jukka Antila, vallavalitsuse töötaja Merja Winha-Järvinen ning Nurmijärvi muusikakooli juhataja Urpo Rauhala.

Eesti poolsed esindajad olid  Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu,  partnerluskogu  juhatuse liige ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige ning  Eesti 100 maakondliku komisjoni liige Käru vallavanem Elari Hiis,  Märjamaa Muusika-ja kunstikooli direktor Maiu Linnamägi,  Raplamaa Partnerluskogu töötajad Jaak Vitsur ja Iris Haiba.

Seminari päevakava oli järgmine:

  1. Ülevaade LEADER tegevusgruppide strateegiatest ja meetmetest EMO ja Raplamaa Partnerluskogus
  2. Ülevaade 2016.a. projektide esitamisest
  3. Ülevaade Soome ja Eesti  iseseisvumise 100. aastapäeva üritustest  Nurmijärvil ja Raplamaal
  4. Koostöö tegevuste täpsustamine  EMO ja Raplamaa Partnerluskogu vahel seoses riikide iseseisvumise juubeliga

Pikk arutelu põhines 2016.a. detsembrikuus Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul ja Soome EMO LEADER tegevusgrupi koosolekul vastuvõetud koostöö kokkuleppele, mis kohapeal allkirjastati.

Seminari teisel päeval tutvuti Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli tegevusega ja tulemustega ning täpsustati ühiseid tegevusi noorte muusikalisel kasvatamisel ning kultuurivahetuse hoogustamisel.

Koostöö leppe allkirjastamine LEADER koostööpartnerid Soomest - muusikakooli direktor Urpo Rauhala, LEADER tegevusgrupi tegevjuht Esko Pietari ja Nurmijärvi vallavalitsuse esindaja Merja Winha-Järvinen teavitus Triin Matsalu ja Esko Pietari allkirjastavad koostöö kokkuleppe

Juhatuse liige Elari Hiis

Korduv teadaanne: Raplamaa Partnerluskogu meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtajad

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2017.a rakenduskava meetmete 2 ja 3 taotlusvoorude tähtajad on:

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine.  Voor on avatud alates 1. aprillist.

Projektitoetuse taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. mail kl 23.55.

Toetatakse  ettevõtlusega seotud ehitustegevust ning soetusi  (investeeringuprojektid) ning ettevõtjate koolitustegevust (teadmussiirde projektid).

INFO taotlemise kohta meie kodulehel  https://raplaleader.ee/meede-2/

Projektide hindamine toimub 1-15. juunini 2017.  Hindamiskomisjoni otsus tehakse nädala jooksul pärast hindamise lõppu.  Juhatuse otsus projektitoetuste paremusjärjestuse kinnitamise kohta ja rahastamise ettepanek PRIA-le tehakse nädala jooksul pärast hindamiskomisjoni otsust.

Projektitoetuste hindamine toimub vastavalt kehtestatud korrale Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

Projekte hinnatakse vastavalt meetme kriteeriumidele Hindamiskriteeriumid. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Meede 3 Kogukonna edendamine. Voor on avatud alates 1. aprillist.

Projektitoetuse taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. mail kl 23.55.

Toetatakse vähemalt kahe partneriga ühisprojekte (tegevusprojekte) , mille tegevused kestavad vähemalt kaks aastat. Antud meetmes ei toetata investeeringuid, ehitustegevust ja soetusi.

INFO taotlemise kohta meie kodulehel https://raplaleader.ee/meede-3/

NB! Taotlused esitatakse ainult VANA e-pria portaali kaudu.  https://epria.pria.ee/epria/

Taotlusi ei saa esitada paberkandjal. Taotlusi ei saa esitada e-posti kaudu.

Kui taotluse esitaja ei ole veel registreerinud e-PRIA kliendiks (kasutajaks), tuleks seda koheselt teha. Ilma e-PRIA kliendiks registreerimata ei saa taotlust esitada.

Vaata e-PRIA kliendiks registreerimise kohta infot 

http://www.pria.ee/et/ePRIA/Leping

Samuti saab e-PRIA kliendiks registreerida e-PRIA uues portaalis   www.e-pria.ee, parempoolne sinine portaal. Sisenete portaali ID kaardiga (ID kaardi lugejaga)  ja kui Te olete oma ettevõtte või organisatsiooni esindusõiguslik esindaja, siis täitke ettetulevad juhendid ja nõuded. 

Projekte hinnatakse vastavalt korrale Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

Projektide hindamiskriteeriumid Hindamiskriteerium_meede3

MEETMETE INFOPÄEVADE KOHTA JÄLGI INFORMATSIOONI MEIE KODULEHELT

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag