Käru Järve päev neljapäeval 20. augustil 2015

Käru vallavalitsuse eestvedamisel ning Raplamaa Partnerluskogu LEADER Käru valla sidusrühma liikmete toetusel toimub traditsiooniline maaelu elavdamise üritus, Käru Järve päev, millega tähistatakse Eesti taasiseseisvumist 1991.aastal.

Päeva jooksul toimub arvukalt tervisesspordi ja kultuuriüritusi.

Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER objekte tutvustab Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Käru vallavanem Elari HIIS.  Viiakse läbi vestlusring Raplamaa Partnerluskogu uue perioodi 2014-2020 strateegia ja meetmete tutvustamiseks. Arutatakse ja vaagitakse võimalikke projektiideid LEADER programmi Käru vallast.

Üritus lõpeb kontserdi ja ilutulestikuga.

Märjamaa ja Kehtna LEADER sidusrühmade nõupidamine

21-22. augustil korraldavad Raplamaa Partnerluskogu Kehtna ja Märjamaa valdade LEADER sidusrühmad ühise nõupidamise LEADER uue perioodi 2014-2020 Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks.

Arutatakse toetusmeetmeid ning kaalutakse ja vaagitakse sobivaid projekti ideid.

Arendusjuht Iris Haiba kõneleb projekti taotlemise põhitõdedest ning ideede vormistamisest projektiks.

Tegevjuht Jaak Vitsur vestleb sellest, mida on vaja tähele panna ettevõtluse projektide koostamisel.

Triin Matsalu, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees,  esitab Märjamaa vallavalitsuse nägemuse LEADER projektide ühendamisest teistest rahastamise allikatest tehtavate projektide ja tegevustega.

Kaja Mõtsnik Kehtna vallas kõneleb LEADER programmi võimalustest avaliku ruumi (haljasalad, väljakud, alleed) kujundamisel.

Nõupidamine toimub Märjamaa valla puhkemajas Hobulaiul.

Juuru kogukonnapäev

29. augustil algusega kl 10 toimub Juuru alevikus  Juuru kogukonnapäev.

Ürituse korraldavad  Raplamaa Partnerluskogu LEADER Juuru valla sidusrühma liikmed  sidusrühma koordinaatori Hannes VALD i eestvedamisel.

Üritus algab ühise talgutööga kuni kl 12-ni. Järgnevad mitmesugused spordi – ja kultuuriettevõtmised, kodukultuuri tutvustamine. Hannes Vald korraldab vestlusringi, kus tutvustab Raplamaa Partnerluskogu strateegiat 2014-2020 ja toetusmeetmeid. Arutatakse ja vaagitakse võimalikke projektiideid Juuru vallast LEADER programmi.

 

Raplamaa Partnerluskogu külaedendajate õppereis Valgamaa Partnerluskogusse

28-29. juulil toimus Raplamaa Partnerluskogu külaedendajate õppereis Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Õppereisi korraldas Raplamaa Partnerluskogu Raikküla valla LEADER sidusrühm Anne KALF-i eestvedamisel, õppereisil osales 26 külaelu eestvedajat, väikeettevõtjat, käsitöömeistrit, põllumeest. Raplamaa Partnerluskogu õppereisi grupis osalesid ka Partnerluskogu juhatuse esimees Triin MATSALU, Raplamaa Külade Liidu juhatuse liige Märjamaa valla volikogu esimees Urmas KRISTAL  ja  Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak VITSUR

Õppereisi programmi korraldas Valgamaa Partnerluskogu Aili KELDO juhtimisel.  Tutvuti Valgamaa Partnerluskogu töötulemustega LEADER programmi elluviimisel järgmistes valdkondades:

– külakeskuste arendamine (tutvuti külakeskustega Nõuni külas, Taagepera külas)

– avatud noortekeskuste arendamine (tutvuti noortetubadega Puka külas ja Ala külas)

– käsitöö tegemise keskuste ja õpitubade arendamine (tutvuti käsitöö tubadega Hummuli külas, Taagepera külas, Ala külas, Puka külas ja Tõrva linnas)

– väikeettevõtluse arendamine käsitöö õppetubade baasil (tutvuti kogemustega Hummulis, Pukas, Taageperas)

– turismiettevõtete arendamine (tutvuti LEADER toetusega turismiettevõtetele Taagepera ja Sangaste lossides, Tehvandi suusaspordikeskuses)

– kultuuri edendamine (tutvuti Nõuni kultuurimaja tegevusega ja Tõrva kammer kontserdisaali tööga)

Toimusid  arutelud kohaliku külaelu edendamise võimalustest uuel LEADER perioodil, koostöövõrgustiku edendamisega seotud probleemidest, külaelanike ja kohalike ettevõtete kaasamisest   Nõuni kultuurimajas, Hummuli vallamajas, Taagepera külamajas.  Tutvustati vastastikku uue perioodi strateegiate prioriteete ja meetmeid ning kaaluti võimalusi koostööks tegevusgruppide vahel.

Raplamaa Partnerluskogu esitas Valgamaa Partnerluskogu kutse vastukülaskäiguks tuleval aastal.

Pilte õppereisist

 

Juuru külapäev 20. juunil 2015

Raplamaa Partnerluskogu Juuru sidusrühmas korraldati laupäeval 20. juunil 2015   külaelu elavdamise  üritus – esimene Juuru külapäev.

Loe lähemalt Juuru sidusrühma külapäev koos Jaaniga

Pilte Juuru külapäevast

 

Avatud Talude Päev Raplamaal

Raplamaal toimus 19. juulill esimest korda avatud talude päev.  Talude päeva vastu oli huvi lausa ootamatult suur. Raplamaal olid avatud Leibre talu ja Uusikaubi talu Vigala vallas,  Sillaotsa Talumuuseum ja Käki-Tasmuthi hobitalu Märjamaa vallas, Kuusemäe talu ja Kehtna Mõisa Osaühingu suurfarm Kehtna vallas.

Eeskätt kitsede kasvatamisele ja kitsepiimast erinevate toodete valmistamisele spetsialiseerunud KUUSEMÄE talu Ohekatku külas (taluperenaine Margit TORN) võttis mõne tunni jooksul vastu üle pooleteise tuhande külalise.

Avatud Talude Päev on kujunemas Euroopa Liidu maaelu tutvustamise tegevuskava üheks olulisemaks ja omanäolisemaks ürituseks mitte ainult Eestis, vaid ka teistes EL riikides.  Avatud Talude Päev on teavitamise ja noorsoo harimise üritus, mille eesmärk on linnastuva ühiskonna tingimustes jätkuvalt näidata maaelu võimalusi ja vajadusi, tugevdada elanike sidemeid külaga ja mõistmist põllumajanduse kui toidulaua esmatähtsusest kaasajal.

Pilte Avatud Talude Päevast

 

Suvetalgud Russalus LEADER projektiga toetatud objektil

Russalu Külade Ühendus, kes kuulub Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühma liikmete hulka,  viis oma küla talgud läbi suve keskel 16. juulil.

Talgute kaudu oli hea näidata, et mõned aastad tagasi LEADER programmi toetustega korrastatud Russalu külakeskus (endine koolimaja) on jätkusuutlik ja arenev.

Talgute eestvedajaks oli Ethel Espenberg

Loe talgutest lähemalt talgute kokkuvõte

Pilte talgutest 

 

Talgud Russalu külakeskuses

Talgud Russalu külakeskuses

 

 

Rapla valla külade kokkutulek laupäeval 8. augustil 2015

Rapla valla külade ühendus,  kes on Raplamaa Partnerluskogu liige, korraldab laupäeval 8. augustil juba NELJANDA Rapla valla külade kokkutuleku.  Üritus toimub laupäeval 8. augustil algusega kl 14  Rapla linna külje all VALTU külas LEADER programmi abil välja ehitatud Öökulli paisjärve puhkealal.

Kokkutuleku programm 

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Valgamaa Partnerluskogusse

28 ja 29 juulil toimub Raplamaa Partnerluskogu õppereis Valgamaa Partnerluskogusse.  Ürituse peakorraldajaks on Raplamaa Partnerluskogu büroo assistent Raikküla valla LEADER sidusrühma vedaja ANNE KALF.

Ürituse käigus tutvutakse Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas elluviidud LEADER programmi tulemustega. Ühisel seminaril tutvustatakse vastastikku uue LEADER programmiperioodi strateegiaid,  prioriteete ja meetmeid.  Kaalutakse ühiseid kokkupuutepunkte ja huvisid, et  hakata arendama tegevusgruppide vahelist koostööd.  Raplamaa Partnerluskogu õppereisi vastuvõtu korraldab  Valgamaa Partnerluskogu büroo, eesotsas ekspert  AILI KELDO’ga

Kuimetsas toimub laupäeval 8. augustil VANATEHNIKA PÄEV

8. augustil toimub Raplamaal Kaiu vallas Kuimetsa küla krossirajal VANATEHNIKA PÄEV, mille peakorraldaja on Kaius tegutsev on MTÜ Spordiklubi Laansoo Motokorssi Team, kes on ka Raplamaa Partnerluskogu liige.

Maaelu Üritust toetav teiste seas ka MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Powered by WordPress and ThemeMag