Traditsiooniline verivorstifestival Inglistel

Inglistel toimus järjekorras juba viies traditsiooniline verivorsti festival, mille korraldasi Raplamaa Partnerluskogu Kehtna valla LEADER sidusrühma liikmed Ingliste Arendusseltsist, Lau ja Saidapere küladest.  Verivorsti festivali eesmärk on taaselustada kohaliku toidu traditsioone, väärtustada perenaiste söögivalmistamise ja lauakatmise oskusi, jagada kogemusi ja tarkusi eesti toidu valmistamisest.

Üritusest tegi kokkuvõtte Saidapere külavanem Kadi Lee Verivorstifestival 2015

Fotod üritusest

Traditsiooniline Raplamaa Partnerluskogu jõuluseminar – üldkoosolek

Reedel 11. detsembril 2015 toimus Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline jõuluseminar juba kümnendat korda. Seminar viidi läbi Märjamaa Rahvamajas. Märjamaa Rahvamaja ja tema juures asuvad huviringid on aastaid olnud üks agaramaid LEADER projektide elluviijaid ja Raplamaa Partnerluskogu ürituste korraldajaid.

Traditsiooniline jõuluseminar on alati rahvarohke, ka seekord oli üritusel 83 osavõtjat.

Seminaril tutvustas Raplamaa Partnerluskogu  tegevjuht Jaak Vitsur pikemas  sõnavõtus  uue perioodi 2014-2020 LEADER  programmi saamislugu alates Euroopa Komisjoni määrustest,  Eesti Riiklikust Maaelu Arengukavast MAK, Ühtse põllumajanduspoliitika seadusest ning lõpetades Maaelu ministri määrusega uue LEADER perioodi 2014-2020 kohta. Selgitati LEADER programmi prioriteete uuel perioodil niihästi üle-euroopalises, üle-eestilises kui ka Raplamaa ulatuses.

Pikemalt peatuti uue LEADER perioodi poolt kaasa toodud muudatustel niihästi kohalike tegevusgruppide töös kui ka PRIA ja maaelu ministeeriumi tegevusalal ning Raplamaa Partnerluskogu uue perioodi strateegia täiendatud kujul.

Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba selgitas pikemalt uue perioodi projektitoetuse taotlemise iseärasusi ja muudatusi.  Taotlused esitatakse ja kogu asjaajamine käib üksnes e-prias, digitaalses keskkonnas. Vaadati ühiselt üleka uue perioodi taotlusmeetmed koos täienduste ja parandustega.

Raplamaa Partnerluskogu jõuluseminariga koos korraldati üldkoosolek, millel kinnitati Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 koos muudatuste ja täiendustega ning  2016.a. rakenduskava (meetmelehed ja eelarve).

Jõuluseminar jätkus tavakohase jõuluvana üleastumisega,  kelle ette kutsuti Raplamaa Partnerluskogu valdade LEADER sidusrühmad laudkondade kaupa.  Sidusrühmad teavitasid jõuluvana oma tegemistest ja lubasid uuel perioodil veelgi agaramalt külaelu ühiselt edendada.

Õhtu meeleoluka osa eest kandsid hoolt Märjamaa Rahvamaja juures tegutsevad taidlejad, kellest enamik on edukalt osalenud ja ellu viinud LEADER projekte.

Traditsiooniline jõuluseminar on kujunenud oluliseks LEADER  koostöövõrgustiku ettevõtmiseks Raplamaal.

 

 

Raplamaa Partnerluskogu osales Helsinki Mardilaadal

Raplamaa Partnerluskogu osales 20-22. novembrini 2015 Helsinkis toimuval traditsioonilisel Soome-Eesti suurüritusel Mardilaat. Mardilaata kasutatakse laialdaselt Eesti maakondade ettevõtluse tutvustamiseks, turismi edendamiseks, kultuurikontaktide sõlmimiseks.

Helsinki vana kaablitehase ruumides toimuval laadal on korraldatud Eesti käsitöö, tarbekunsti,   rahvaliku kosmeetika,   mitmesuguste rahvuslike toidutoodete  pakkumisele  ja turismiteenuste tutvustamisele lisaks ka laialdane kultuuriprogramm, ettevõtluse seminar,  Eesti elu erinevaid külgi tutvustav päevane intervjuuprogramm.

2015.a. sügisel oli Mardilaada korraldamise järjekord jõudnud Eesti maakondadest Raplamaale.  Mardilaada peakorraldaja on Helsingi Tugla-seura.  Eesti poolne peakorraldaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  Raplamaalt korraldasid Mardilaata maavalitsus, omavalitsuste liit, Arendus- ja ettevõtluskeskus, ühendus Raplamaa Turism,  käsitööliste ühendus Süstik ja paljud teised.  Raplamaa Partnerluskogu osales Mardilaadal kaasrahastajana tasudes Raplamaa väikeettevõtetega ühiselt müügipindade üürikulud. Partnerluskogu  esines ettekandega LEADER meetme kohta Raplamaa ettevõtlust tutvustaval seminaril Eesti Saatkonnas Helsinkis.  Pikema pooletunnise esitluse ja intervjuu tegi Raplamaa Partnerluskogu tegevustest Tuglase selts Mardilaada pressikonverentsil.

Raplamaa Partnerluskogu kutsel olid Mardilaadale saabunud osa võtma Raplamaa Partnerluskogu partnerid – LEADER tegevusrühmad  Soomest  Turu piirkonnas tegevusgrupp  Varsin Hyvä ry ning Helsinki lähipiirkonnas Nurmijärvilt tegevusgrupp Emo ry.  Mõlema tegevusgrupi esindajatega peeti maha ühine strateegiate tutvustamine ja  jõuti järeldusele ühiste koostöö alade väljaselgitamisel ning projekti ideede kavandamisel.  Esialgselt on kavas teha koostööd noorte kultuuri-ja kunsti alal,  vahetada kogumusi kuidas  paremini korraldada kohalike omavalitsuste ja külakogukondade koostööd, arendada väikeettevõtlust mõttega leida ühiseid hankevõimalusi.

Raplamaa väikeettevõtted ja turismiettevõtjad said lisaks arvukatele kontaktidele ka häid ideid  olemasolevate toodete täiustamiseks ning pakutava valiku suurendamiseks.  Üldine Raplamaa poolt laadal osalenute (ligi 130 inimest) arvamus oli, et eeskätt väikeettevõtlusele on Mardilaat kujunenud oluliseks ettevõtlust edendavaks ürituseks.

Fotod Mardilaadast ja ettevõtlus seminarist Eesti saatkonnas.  Mõlemad üritused oli tähistatud Raplamaa Partnerluskogu tegevust tutvustava roll-up  plakatiga.

Raplamaa Partnerluskogu osaleb Helsingi Mardilaadal

Reedest 20.novembrist kuni pühapäeva 22. novembrini  toimub Helsingis  traditsiooniline Eesti ettevõtlust, käsitööd, kultuuri  ja turismi tutvustav suurüritus – Mardilaat (Martin Markkinat). Ürituse  peakorraldaja on Tuglase Selts. Ürituses korraldamises osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus EAS.

Seekordne Mardilaat on pühendatud Raplamaa tutvustamisele.

Raplamaa Partnerluskogu osaleb partnerina üritusel koos Rapla Maavalitsuse, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskuse,  Raplamaa käsitööliste ühenduse Süstik, Raplamaa valdadega.

Ürituse peakoordinaator on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Elari HIIS, Käru vallavanem.

Mardilaada kava  Mardilaada programm kodulehele

Raplamaa Partnerluskogu esitas taotluse LEADER strateegia 2014-2020 kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks

Raplamaa Partnerluskogu esitas ametliku taotluse LEADER strateegia 2014-2020 rakendamisel kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks.

Otsus selle kohta võeti vastu Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul 10. juunil 2015.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 täiendatud ja viimistletud kujul võeti vastu Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul, mis viidi läbi digitaalsel (elektroonilisel) kujul oktoobris 2015.a.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2016.a rakenduskava (meetmelehed) kinnitas Raplamaa Partnerluskogu juhatus 25. septembril 2015.

Strateegia ja rakenduskava esitati Maaelu ministeeriumile ja PRIA-le  6. novembriks 2015.

Pärast strateegia ja rakenduskava kinnitamist jaanuaris-veeburaris 2016 alustab Raplamaa Partnerluskogu  projektitoetuse taotluste vastuvõttu kevadel 2016.a.

Strateegiaga 2014 – 2020 ja meetmelehtedega saab tutvuda Raplamaa Partnerluskogu kodulehel

www.raplaleader.ee/uus-strateegia

 

 

 

 

Russalus jätkati kohaliku toidu arendamise koolitustsükliga

Märjamaa valla Russalu Külade Ühenduse juures tegutsev kohaliku toidu arendamise algatusrühm Pliidiliisud alustas 2014.a. talvel neljaosalise aastase koolitustsükliga.  Koolituse eesmärk on taaselustada kohaliku toidu traditsioone,  praktikas kasutada kohaliku toorainet kohalike toitude valmistamisel, tutvustada ja propageerida kohalikku toitu. Algatuse laialdasem eesmärk on ette valmistada koolitatud toiduvalmistajad, kes oleksid teadlikud toiduvalmistamisele esitatavatest toiduainete käitlemise nõuetest ning võiksid omavalmistatud toitu pakkuda ka väljaspoole oma perekonda.

Koolitustsükkel toimub Russalu külamajas, mille Russalu Külade Ühendus rekonstrueeris LEADER programmi abiga. Algatust juhib kohaliku külade ühenduse liige Ethel Eharand-Espenberg.

Sügiseselt koolitusel 11. oktoobril 2015 õpiti valmistama külmi suupisteid erinevaid kohalikke toiduaineid kasutades.

Pliidiliisude koolituste kõik materjalid on avaldatud  nende kodulehel  märksõna russalulooduspood all

link Pliidiliisud ja link retseptiraamat  ja link pliidiliisude toidukoolitused

 

Fotod koolitusest

Uus LEADER määrus allkirjastatud. (Uudise lugemiseks kliki pealkirjal)

Maaelu minister allkirjastas kauaoodatud uue LEADER perioodi määruse, mille alusel LEADER programm tuleval aastal praktiliselt  tegutsema hakkab.

Määrus on loetav siin  Uus LEADER määrus

Määruse seletuskiri on loetav siin Uue LEADER määruse seletuskiri

 

Raplamaa Partnerluskogu tutvustas LEADER programmi türklastele

Maaelu ministeerium valis Raplamaa Partnerluskogu välja esitlema LEADER programmi elluviimise kogemusi  Türgi Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile, kes viibis Eestis 19-24. oktoobrini 2014.

Kuna Türgis on alustatud meie LEADER programmiga sarnase siseriikliku maaelu arendamise programmi elluviimist, siis tundsid külalised huvi eeskätt selle vastu, kuidas on korraldatud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja ettevõtjate koostöö ning projektide hindamine ja väljavalimine.  Päriti kuidas on kohalikud inimesed rahul LEADER programmi projektide valiku põhimõtetega ja  kuidas elluviidud projektid on täitnud oma eesmärki, parandanud elukvaliteeti maal ning mitmekesistanud ettevõtlust.  Eraldi huvi tunti naiste positsiooni kohta ühiskonnas, poliitilises elus,  äritegevuses.

Türgi delegatsiooni tervitasid Raplamaa Partnerluskogu esimees Triin MATSALU  ja Raikküla vallavanem Anne LEHT. Naisettevõtluse arendamisest Raplamaal kõneles Anneli Pärna.   LEADER programmi  parimaid näiteid tutvustasid Märjamaa lõõtsanaised Eve Burmeistri eestvedamisel, kes kõnelesid lõõtsaehitamise projektist. Alari  Tooli projekti Parvematkade vesijalgrataste soetamiseks esitles omanik.

Maaelu ministeerium tänas hilisemas kirjas Raplamaa Partnerluskogu hästikorraldatud vastuvõtu eest.

Raplamaa Partnerluskogu võttis vastu itaalia külalisi

Raplamaa Partnerluskogu  võttis vastu külalisi meie sõprus LEADER piirkonnas Umbriast, Kesk-Itaalias.  Itaalia maaelu edendajad, vallavanemad, ettevõtjad tutvusid Raplamaa maastiku ja loodusega, turismivaatamisväärsustega, kultuuriga.

Itaalia delegatsiooni tervitas Rapla maavanem Tõnis Blank, kelle maakonda tutvustav ettekande järel  toimus üle kahe tunni kestnud  vestlusring ja arutelu.  Vestlusringis osalesid Raplamaa poolelt Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin MATSALU ning juhatuse liige Käru vallavanem Elari Hiis.

Itaalia delegatsiooni mõte oli leida Raplamaal ideesid edasiseks koostööks ettevõtjate, külaedendajate, omavalitsuste vahel. Saadud  informatsiooni arutatakse kodus ja tullakse välja juba uute ideedega.

Rapla valla külaelu edendajad tegid õppereisi LEADER objektidele

26.septembril 2015 korraldas Rapla valla LEADER sidusrühm Ülle Laasneri eestvedamisel õppereisi Raplamaale tutvumaks LEADER objektidega kohapeal.

Loe lähemalt

Rapla sidusrühma õppereisi aruanne

Fotosid õppereisist

 

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag