Raplamaa Partnerluskogu toetab kohaliku toidu arendamise algatust Russalus

Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Russalu Külade Ühendus juurde on loodud klubi Pliidiliisud.

Klubi eesmärk on taaselustada ja väärtustada ununema hakkavad Eesti küla toidutraditsioonid. Selleks uuritakse  pärimuslikku toidukultuuri,  selgitatakse  kohaliku toidu tooraine kasutamise võimalusi, tuuakse välja kohaliku toidu eripära, püütakse taastada endisaegseid toite ja nende valmistamise ajaloolist tehnoloogiat, võtteid, tööriistu.  Kasutatakse omaaegseid lauakatmise ja toidu serveerimise võtteid.

Pärimusliku toidukultuuri taastamise tulemusena saadud retseptid  sisestatakse veebikeskkonnas kokaraamatusse.

Loe lähemalt Pliidiliisude koolitused 2015

Pliidiliisude koolitustsükli avaüritus toimub Russalu külakeskuses (LEADER programmi abiga loodud objekt)  Russalu külas Märjamaa vallas  pühapäeval 1. märtsil 2015 algusega kl 13

Loe päevakava Pliidiliisude 1.märtsi koolituskava

Tööversioon Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

Raplamaa Partnerluskogu valmistab ette tegevusgrupi strateegiat perioodiks 2014-2020. Strateegia tööversioon kinnitati üldkoosolekul juunis 2014.  Vastavalt üldkoosoleku otsusele jätkab tegevus strateegia tööversiooni täpsustamisel ja täiustamisel, strateegia juurde on koostamisel strateegia meetmete meetmelehed.

Täiendatud ja täpsustatud strateegia ning tööversioonis meetmelehed arutatakse läbi piirkondlikel LEADER sidusrühmade koosolekutel ning kinnitatakse üldkoosolekul aprillis 2015 ja esitatakse Põllumajandusministeeriumile heaks kiitmiseks.

Pärast ministeeriumi poolset strateegia heakskiitmist  kinnitatakse PRIA poolt strateegia meetmelehed ning tehakse PRIA otsus strateegia rahastamise kohta.

Seejärel kuulutab Raplamaa Partnerluskogu välja meetmete taotlusvoorud, mis on avatud kaks kuud. Taotlusvoorudele eelnevalt toimuvad infopäevad piirkondades.   Taotluste esitamise viimane tähtaeg on eeldatavalt novembri lõpp või detsembri algus.

Loe lähemalt  TÄIENDATUD RAPLAMAA PK STRATEEGIA 2014-2020

LEADER projekti Lau küla raamatu esitluse Inglistel 6.02.2015

Reedel, 6. veebruaril algusega kl 18 toimub Kehtna vallas Ingliste külas Ingliste Kultuuraidas Ingliste Arendusseltsi  LEADER projekti LAU KÜLA RAAMAT esitlus.

Raamatut koostati mitu aastat Ingliste piirkonna külade hulka kuuluva LAU küla külavanema AARE HINDREMÄE eestvedamisel. Mitmesaja leheküljeline värvifotodega kõvakaaneline nägus raamatu annab ülevaate Lau külast, tema loodusest, inimestest, ettevõtlusest ja seltsielust läbi aastakümnete.  Raamatu valmimist toetas Raplamaa Partnerluskogu LEADER programm 3 000 euroga.

Alustav ettevõtja saab koolitust Raplas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahastamisel korraldatakse Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskuse korraldamisel Raplas järjekordne koolitus alustavatele ettevõtjatele.

Esimene koolituspäev on 9. märtsil 2015

Koolitusele registreerimine ja täpsem info on lugeda järgneval lingil

Alustava ettevõtja koolitus Raplas

Märjamaa Nädalaleht kirjutas Märjamaa LEADER projektidest

Märjamaa Nädalalehes ilmusid artiklid  Märjamaa vallas elluviidud LEADER projektidest:

Papagoi keskus

Märjamaa saun

Raplamaa Partnerluskogu sügisene õppereis Rumeeniasse

Ajalehes Raplamaa Sõnumid ilmus Iris Haiba artikkel õppereisist Rumeeniasse.

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Rumeeniasse. Artikli 1. osa Raplamaa Sõnumitest 17.dets.2014

Raplamaa PK õppereis Rumeeniasse, Artikli 2. osa Raplamaa Sõnumitest 17.12.2014

Raplamaa fotoalbumi tutvustamine

10. detsembril tutvustati Raplamaa Partnerluskogu Kaiu valla sidusrühma eestvedamisel valminud fotoalbumit, mille valmimist rahastas koostöös Kaiu vallavalitsusega Raplamaa Partnerluskogu. Albumi koostamise eestvedaja oli Kalev Kiviste, Kaiu valla LEADER sidusrühma koordinaator.

Artikkel fotalbumi tutvustamisest ajalehes Raplamaa Sõnumid

Kaiu fotoraamatu esitlus. Artikkel 17.12.14 Raplamaa Sõnumitest

Ingliste IV verivorstifestival

Kohaliku toidu arendamise algatuse  üheks ürituseks Raplamaal on saamas Kehtna valla Ingliste piirkonna külade jõulutoitude üritused.

Kohalik toit au sisse

Pilte festivalilt

Raplamaa Partnerluskogu tegevusgrupi piirkonnas lõpetatud LEADER projektide nimekiri

Nimekiri on seisuga 20. november 2014.  Lisatud on analüüs lõpetatud projektidest meetmete kaupa. (Meede 1.2 on ettevõtluse investeeringud, meede 4.1 on külainvesteeringud, meede 3.1 on pärimustkultuuri tegevused, meede 5.1 on noorteprojektid ja meede 4.2 on külade arendustegevused).

Raplamaa Partnerluskogu tegevusgrupis elluviidud (lõpetatud) LEADER projektide nimekiri seisuga 20. november 2014

Nimekirja koostas Raplamaa Partnerluskogu ekspert-nõustaja MAIMU NIITSOO, lähtudes PRIA statistikast  ja Raplamaa Partnerluskogu andmetest ning projektide elluviijate küsitlustest.

 

Raplamaa käsitöömeistrite XIII jõululaat 20. detsembril 2014

Raplamaa Käsitöömeistrid  esitlevad oma väärtuslikke käsitöötooteid ja kohalikku külatoitu traditsioonilisel Rapla Jõululaadal, mis toimub juba kolmeteistkümnendat korda.  Jõululaata peetakse nagu ikka Rapla suurimas saalis Sadolini spordihoones laupäeval 20. detsembril kl 9-16. Korraldavad Rapla Kunsti ja Käsitöö Selts ning käsitööliste seltsing Süstik

Laada eesmärk Eesti rahvusliku esemelise kultuuri väärtustamine ja  traditsioonide jätkamine

¤ Esinevad maakonna taidluskollektiivid – Wäega Wärk  lõõtsanaised Märjamaalt, Rapla Kultuurikeskuse tantsurühmad ja koorid.

¤ Maakonna käsitöö ettevõtjate näitus – meistriaasta 2014

¤ Maakonna rahvarõivaste näitus.Töötuba.

¤ Töötubades on võimalus meisterdada.

¤ Võimalus osta käsitöömeistrite tooteid ning talutoidu pakkujatelt meelepärast jõululauale.

Infot saab laada koordinaatorilt Ivi Sark’lt   e-postil  ivi.sark@gmail.com

 

Powered by WordPress and ThemeMag