Lõpetatud ja välja makstud projektide nimekiri seisuga 24.sept.14

Raplamaa Partnerluskogu kaudu on senini LEADER programmist rahastatud projektidest lõpetatud ja väljamakstud projekti toetused  342 projektile.  Väljamakstud toetuste kogusumma on ligemale NELI  miljonit  (täpsemalt)  3 897  671   euro. Elluviidud projektide kogumaksumus (koos omaosalusega) oli  5 210 033 eurot.

Lõpetatud projektide nimekiri

Slaidiesitlus projektide elluviimise hetkeseisu kohta Projektide hetkeseis 24.09.14

Raplamaa Ettevõtlusnädal 6 – 12. oktoobrini 2014

Ettevõtlusnädala programm http://www.eas.ee/ettevotlusnadal.

Ettevõtlusnädala keskne üritus on majandusfoorum 7. oktoobril 2014 Rapla Kultuurikeskuses

 

Vigala Külade Ümarlaud ja ehitusfirma OÜ Esimene Asi võeti Raplamaa PK liikmeteks

Raplamaa PK juhatus võttis 12. septembril 2014 liikmeteks  mittetulundusühingu Vigala Külade Ümarlaud,  esindaja Liina KIKAS ning Juuru vallas tegutseva ehitusettevõtte OÜ Esimene Asi, esindaja Truvo Leinberg.  Raplamaa Partnerluskogus on nüüdseks 94 liiget, nendest 9 omavalitsust, 43 mittetulundusühingut ning 42 ettevõtet

Rapla maakonna tervisedenduse konverents neljapäeval 25. septembril

Rapla maakonna seitsmeteistkümnes tervisedenduse konverents toimub Rapla maavalitsuse suures saalis neljapäeval 25. septembril 2014.a. algusega kl 9.30.

Konverentsi kava Rapla maakonna 17. tervisedenduse konverentsi ajakava 25.09.2014

Vana Eesti talu sügiseste tööde seminar Sillaotsa talumuuseumis

Sillaotsa talumuuseum koos Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühma liikme  Velise Kultuuri-ja Haridusseltsiga korraldavad mihklipäeval 29. septembril 2014 kl 10 – 13 seminari, mille käigus tutvustatakse sügisesi talutöid vanas Eesti talus.

Programm Sillaotsa mihklipäev

Algatus “Väärt Raplamaa Toode” avas kodulehe

“Väärt Raplamaa Toode” on Raplamaa ettevõtjate algatus, millega tahetakse luua Raplamaa kaupadele ja teenustele omane imago, viia Raplamaal toodetav  ühise katuse alla.    Kristiina Karivere ja  MTÜ- Kaheksakand suutis poole aastaga  ellu viia idee, millest Raplamaal seni pikki aastaid ikka räägitud ja räägitud.

Sel suvel sai teoks algatuse “Väärt Raplamaa Toode”  suursaavutus – avara nägusa ja rikkaliku kohaliku kaubavalikuga kaupluse korraldamine  endise Rapla KEK-i kuulsas kaheksakandilises hoones Raplas Mahlamäel.

Nüüdseks on algatus “Väärt Raplamaa Toode”  avanud oma kodulehe

www.raplamaatoode.ee

Järgmiseks sammuks on ühise Raplamaa kaubamärgi väljatöötamine ja kinnitamine.

Raplamaa Partnerluskogu toetab igati “Väärt Raplamaa Toote” algatust, millega tugevdame Raplamaa identiteeti, uhkust siinmail valmistatu üle

Raplamaa IV kartulipäev

Laupäeval 11. oktoobril toimub Raplamaa IV kartulipäev. Ürituse eesmärgiks on kohalike põllumajandustootjate ja põllumajandussaaduste tutvustamine. Nõustatakse kartulikasvatajaid.    Õpetatakse kartulist kohalike roogade valmistamist ja ühist maitsmist. Külaseltsid esitlevad oma külade tegevusi.

Ürituse läbiviimist toetab Raplamaa Partnerluskogu, ürituse peakorraldaja on Raplamaa Partnerluskogu liige FIE Ivi Sark.

Programm Rapla IV KARTULIPÄEV-SÜGISLAAT

Künnipäev Kehtna vallas 13. septembril 2014

Laupäeval toimub Kehtna vallas Ohekatku külas vanas mõisapargis (Kehtnast Türi maanteed mööda ca  5 km sõita ja paremale pöörata)   MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Kehtna valla sidusrühma osalusel KEHTNA valla künnipäev, mille käigus tutvustatakse osalejatele kaasaegset põllumajandustehnikat ja nende kasutamist,  näidatakse sügisekünni tegemist ning võisteldakse künnimeisterlikkuses.   Künnipäevale lisaks on kohaliku põllumajandustoodete talulaat ning valla põllumajandusega seotud ettevõtjate tutvustamine. Õhtu lõpeb künnisimmaniga.

Künnipäeva programm Kehtna valla Künnipäev 2014

Raplamaa Partnerluskogu lõpetatud projektid 23. august 2014

Nimekiri Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas  2009-2014 elluviidud ja välja makstud LEADER projektidest

Lõpetatud projektid seisuga 23.august 2014

Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimise olukord 23. august 2014.a. (slaidiesitlus)

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimise hetkeolukord seisuga 23. 08.14

 

Vigala valla LEADER sidusrühm korraldas õppereisi Lõuna Eesti LEADER tegevusgruppidesse

LEADER kohalik sidusrühm Vigala vallas, juhataja Natalia LÜLLMAA,  korraldas 14. ja 15. augustil õppereisid Lõuna – Eesti tegevusrühmadesse.   Loe reisist lähemalt LEADER Vigala sidusrühma õppereis Lõuna – Eestisse

Powered by WordPress and ThemeMag