Uus LEADER määrus allkirjastatud. (Uudise lugemiseks kliki pealkirjal)

Maaelu minister allkirjastas kauaoodatud uue LEADER perioodi määruse, mille alusel LEADER programm tuleval aastal praktiliselt  tegutsema hakkab.

Määrus on loetav siin  Uus LEADER määrus

Määruse seletuskiri on loetav siin Uue LEADER määruse seletuskiri

 

Raplamaa Partnerluskogu tutvustas LEADER programmi türklastele

Maaelu ministeerium valis Raplamaa Partnerluskogu välja esitlema LEADER programmi elluviimise kogemusi  Türgi Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile, kes viibis Eestis 19-24. oktoobrini 2014.

Kuna Türgis on alustatud meie LEADER programmiga sarnase siseriikliku maaelu arendamise programmi elluviimist, siis tundsid külalised huvi eeskätt selle vastu, kuidas on korraldatud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja ettevõtjate koostöö ning projektide hindamine ja väljavalimine.  Päriti kuidas on kohalikud inimesed rahul LEADER programmi projektide valiku põhimõtetega ja  kuidas elluviidud projektid on täitnud oma eesmärki, parandanud elukvaliteeti maal ning mitmekesistanud ettevõtlust.  Eraldi huvi tunti naiste positsiooni kohta ühiskonnas, poliitilises elus,  äritegevuses.

Türgi delegatsiooni tervitasid Raplamaa Partnerluskogu esimees Triin MATSALU  ja Raikküla vallavanem Anne LEHT. Naisettevõtluse arendamisest Raplamaal kõneles Anneli Pärna.   LEADER programmi  parimaid näiteid tutvustasid Märjamaa lõõtsanaised Eve Burmeistri eestvedamisel, kes kõnelesid lõõtsaehitamise projektist. Alari  Tooli projekti Parvematkade vesijalgrataste soetamiseks esitles omanik.

Maaelu ministeerium tänas hilisemas kirjas Raplamaa Partnerluskogu hästikorraldatud vastuvõtu eest.

Raplamaa Partnerluskogu võttis vastu itaalia külalisi

Raplamaa Partnerluskogu  võttis vastu külalisi meie sõprus LEADER piirkonnas Umbriast, Kesk-Itaalias.  Itaalia maaelu edendajad, vallavanemad, ettevõtjad tutvusid Raplamaa maastiku ja loodusega, turismivaatamisväärsustega, kultuuriga.

Itaalia delegatsiooni tervitas Rapla maavanem Tõnis Blank, kelle maakonda tutvustav ettekande järel  toimus üle kahe tunni kestnud  vestlusring ja arutelu.  Vestlusringis osalesid Raplamaa poolelt Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin MATSALU ning juhatuse liige Käru vallavanem Elari Hiis.

Itaalia delegatsiooni mõte oli leida Raplamaal ideesid edasiseks koostööks ettevõtjate, külaedendajate, omavalitsuste vahel. Saadud  informatsiooni arutatakse kodus ja tullakse välja juba uute ideedega.

Rapla valla külaelu edendajad tegid õppereisi LEADER objektidele

26.septembril 2015 korraldas Rapla valla LEADER sidusrühm Ülle Laasneri eestvedamisel õppereisi Raplamaale tutvumaks LEADER objektidega kohapeal.

Loe lähemalt

Rapla sidusrühma õppereisi aruanne

Fotosid õppereisist

 

 

 

Raplamaa Partnerluskogu liige Russalu Külade Ühendus jätkab kohaliku toidu koolitustega

Russalu Külade Ühenduse  toiduklubi Pliidiliisud  korraldas 2014 ja 2015 alguses kaks toredat koolitust, mis oli suunatud kohaliku toidu arendamisele, toidu valmistamise kvaliteedi tõstmisele,  kohalikul toorainel ja oskustel põhinevate ajalooliste toitude ausse tõstmisele.

Nüüdseks alustavad Pliidiliisud taas uue koolituse tsükiliga

Pühapäeval 11. oktoobril 2015 kl 12 algab Russalu Külamajas

Koolituse päevakava loe Pliidiliisude koolitus 11.okt 2015

Raplamaa Partnerluskogu osales Eesti külade maapäeval

Raplamaa Külade Liit  ja Raplamaa Partnerluskogu osalesid taas traditsiooniliselt suurüritusel , Eesti külade maapäeva, mis seekord toimus 7-9. augustini 2015 Järvamaal Säreveres.

Raplamaa delegatsioon oli 24 liikmeline,  sealhulgas osales 13 Raplamaa Partnerluskogu liiget, eesotsas juhatuse esimehe Triin MATSALUga.

Kolme päeva jooksul osaleti õpitubades, õppereisidel, diskussioonidel.  Tutvustati Raplamaa vaatamisväärsusi, ettevõtlust, külaliikumist. Koostatud oli nägus stend.  Avaõhtul  pakuti osalejatele erinevaid Raplamaale omaseid toite, maiust, jooke.

Maapäeva lõppedes võeti vastu mitmeid  ühisdokumente, mis esitatakse Riigikogule ja vabariigi valitsusele maaelu edendamiseks.

Raplamaa Partnerluskogu LEADER seminar Hobulaiul

Raplamaa Partnerluskogu  LEADER sidusrühmad korraldasid 21-23. augustil väljasõidu seminari  Märjamaa valla suvisesse puhkebaasi Vormis lähedalt Hobulaiu saarel.  Seminaril osales  27 külaelu edendajat, ettevõtjat, noortetöö korraldajat.

Seminari eesmärgiks oli Raplamaa Partnerluskogu uue perioodi 2014-2020  LEADER strateegia tutvustamine ja toetusmeetmete läbiarutamine. Pikemate ettekannetega esinesid Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba, kes tutvustas külaelu edendamise meetmeid ning  tegevjuht Jaak Vitsur, kes selgitas ettevõtluse arendamise meetmes seonduvat.

Põllumajandus ettevõtete hetkeseisu ja probleeme tutvustasid Jaan Parve Sarapiku talust, kes on Valgu suurfarmi omanik ning väiketalunikust ettevõtja Katrin Bortnik.  Maaelu ettevõtluse edendamise võimalustest kõneles Mati Kutser,  mitmekülgne ettevõtja Kehtna vallast.

Kaja Mõtsnik Kehtna valla Saksa külast tutvustas LEADER programmi kasutamise tulemusi  puhkealade ja haljasalade rajamisel.

Elle Vesinurm ja Tõnu Saarepera Märjamaa valla Tolli külast tutvustasid  külaseltsi tegevuste planeerimist ja kavandamist ning elluviimist läbi mitmete aastate LEADER programmi erinevaid võimalusi kasutades.

Seminari lõpuks  selgusid sobivad projekti ideed 2016.a. LEADER programmi taotlusvoorudesse.

 

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldas kogukonnapäeva

Juuru valla LEADER  sidusrühm koordinaatori Hannes VALDi eestvedamisel korraldas maaelu edendamise ürituste kavas laupäeval 29. augustil 2015   LEADER ürituse, Juuru kogukonnapäeva.

Kogukonnapäeva raames korraldati talgud Juuru heakorrastamiseks ( õuelillekastide meisterdamine) ja viidi läbi järgmised üritused:

–        konkurss „ Parim puder“

–        vabalava, kontsert ja aeroobika tutvustustund MTÜ Free Flow Studio Raplamaa rühma poolt

–        meisterdamise töötoad

–        tegevused väikestele-suurtele ( batuut, karussell, vibulaskmine, hobusõit, ronimine)

–        Emade kohvik

–        kohvik Juuru Lastekülas

Juuru valla LEADER sidusrühma kuuluvate ettevõtjate ja mittetulundusühingute esindajatele viidi läbi  koolitus Meeskonnatöö. Üritus toimubsLaukataguse puhkekeskuses Lau külas.  Korraldas OÜ Elamuspank (Kalvi Kants)

Pärastlõunal toimus veel klavessinilaagri kontsert Juuru kirikus

 

 

Juuru kogukonnapäevade raames toimus samuti  rahvaterviseüritus Juuru Kümp

22.08.2015

Koht: Juuru staadioniala

10.15- ca 16.00

Võistlused

Võistlustejärgselt viidi  külaelu edendajatele  uue LEADER- strateegia ja meetmete tutvustamine, aruteluring.

Kogukonnapäeva korraldusmeeskond koosnes:  Terje Kaur, Hannes Vald, Leela Ehasalu, Eedo Lubi, Helle Kiviselg, Aime Põlts, Margus Ruus

Rapla valla külade IV kokkutulek

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla sidusrühm taotles toetust MTÜ Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks Rapla valla 4. Külade kokkutuleku korraldamiseks.

Ürituse eesmärk oli:Innustada aktiivseid kogukondi ja inimesi, kes on Rapla vallas tegutsenud Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimisel, samuti anda infot Leader tegevustest, partnerluskogu strateegiast

Läbiviimise aeg: 08. august 2015.a.

Läbiviimise koht: Valtu küla, Rapla vald

Sihtrühm: Rapla valla külade inimesed

Kokkuvõte:

Osales 14 küla esindused: Valtu, Uusküla, Kuusiku, Oela, Kelba, Kodila, Sikeldi, Alu, Röa, Nõmme, Äherdi, Juula ja Mahlamäe. Osalejaid oli ca paarsada inimest.

Raplamaa Partnerluskogu bänner oli terve päev laval, toetajaid nimetati mitmed korrad ka läbi mikrofoni, päeva avamisel ning autasustamisel.

Jagati Raplamaa partnerluskogu uue perioodi 2014-2020 uuestrateegia kohta infot  töötoas, mida juhtis Rapla valla külade ühenduse juhatuse esimees,  endine põllumajandusminister  Tiit Tammsaar.  Arutati võimalikke projekti ideesid LEADER programmi Rapla valla ettevõtjate, vallavalitsuse ja külaühenduste poolt.

Fotod Rapla valla külade IV kokkutulekust

 

Käru Järve päev neljapäeval 20. augustil 2015

Käru vallavalitsuse eestvedamisel ning Raplamaa Partnerluskogu LEADER Käru valla sidusrühma liikmete toetusel toimub traditsiooniline maaelu elavdamise üritus, Käru Järve päev, millega tähistatakse Eesti taasiseseisvumist 1991.aastal.

Päeva jooksul toimub arvukalt tervisesspordi ja kultuuriüritusi.

Euroopa Liidu maaelu arenguprogrammi LEADER objekte tutvustab Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Käru vallavanem Elari HIIS.  Viiakse läbi vestlusring Raplamaa Partnerluskogu uue perioodi 2014-2020 strateegia ja meetmete tutvustamiseks. Arutatakse ja vaagitakse võimalikke projektiideid LEADER programmi Käru vallast.

Üritus lõpeb kontserdi ja ilutulestikuga.

Powered by WordPress and ThemeMag