Künnipäev Kehtna vallas 13. septembril 2014

Laupäeval toimub Kehtna vallas Ohekatku külas vanas mõisapargis (Kehtnast Türi maanteed mööda ca  5 km sõita ja paremale pöörata)   MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Kehtna valla sidusrühma osalusel KEHTNA valla künnipäev, mille käigus tutvustatakse osalejatele kaasaegset põllumajandustehnikat ja nende kasutamist,  näidatakse sügisekünni tegemist ning võisteldakse künnimeisterlikkuses.   Künnipäevale lisaks on kohaliku põllumajandustoodete talulaat ning valla põllumajandusega seotud ettevõtjate tutvustamine. Õhtu lõpeb künnisimmaniga.

Künnipäeva programm Kehtna valla Künnipäev 2014

Raplamaa Partnerluskogu lõpetatud projektid 23. august 2014

Nimekiri Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas  2009-2014 elluviidud ja välja makstud LEADER projektidest

Lõpetatud projektid seisuga 23.august 2014

Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimise olukord 23. august 2014.a. (slaidiesitlus)

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimise hetkeolukord seisuga 23. 08.14

 

Vigala valla LEADER sidusrühm korraldas õppereisi Lõuna Eesti LEADER tegevusgruppidesse

LEADER kohalik sidusrühm Vigala vallas, juhataja Natalia LÜLLMAA,  korraldas 14. ja 15. augustil õppereisid Lõuna – Eesti tegevusrühmadesse.   Loe reisist lähemalt LEADER Vigala sidusrühma õppereis Lõuna – Eestisse

Juuru valla kogukonnapäev

Pühapäeval 24. augustil korraldab Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla sidusrühm (sidusrühma juht Hannes VALD) koos Juuru vallavalitsuse, Juuru valla ettevõtjate, Juuru valla mittetulundusühingute ja külaelu edendajatega  Juuru kogukonnapäeva.

Juuru kogukonnapäev 2014

Käru järve päev – Raplamaa suve tippsündmus

Käru vallavalitsus koostöös Raplamaa Partnerluskogu Käru valla LEADER sidusrühmaga korraldab taasiseseisvumispäeval 20. augustil KÄRU JÄRVE PÄEVA, millega tähistatakse Eesti vabanemist ning  tunnustatakse vaba Eesti maaelu arengut. Päeva käigus toimuvad niihästi rahvaspordiüritused,  kohaliku külaliikumise ühe osa, vabatahtliku tuletõrje esinemine,  maaelu arengu programmi LEADER Käru valla projektide tutvustamine, kontsert, ilutulestik.

Käru järve päev päevakava

Vigala LEADER sidusrühm korraldab õppereisi Kagu Eestisse

Raplamaa Partnerluskogu sätestas juunikuul toimunud üldkoosolekul  oma põhikirja, et partnerluskogu liikmesvaldades moodustatakse vallasisene LEADER allorganisatsioon, LEADER sidusrühm, kes korraldab LEADER tegevust valla piirkonnas.

Vigala valla LEADER sidusrühm  võtab ette  õppereisi Kagu Eestisse tutvumaks sealse LEADER tegevusrühmade tulemusega LEADER programmi elluviimisel. Külastatakse Võru – ja Põlvamaa LEADER tegevusrühmi.

Õppereis toimub 14 ja 15. augustil,  korraldamise eest vastutab Vigala LEADER sidusrühm, õppereisi eestvedaja Maie Üürike.

Raplas avati Raplamaa toodete kauplus

2. augustil 2014 avati Raplas kauplus, mis on spetsialiseerunud Raplamaal valmistatud toodete müügiks. Müügil on eeskätt Raplamaal tehtud tarbekaubad,  sealhulgas käsitöö tooted, valikuliselt toidukaupu.  Esindatud on niihästi ettevõtted, talud, käsitöömeistrid, tootjate ühendused, kokku üle viiekümne ettevõtte.  Kauplus vahendab samuti teenuste pakkumisi, kohapeal töötab ka kunstnik.

Raplamaa toodete kaupluse idee algataja on tragi ettevõtja KRISTIINA KARIVERE.   Mõttest teoks tegemiseni kulus Kristiinal ainult mõned kuud.

Nägus ruumikas valge ja hele ning ostjasõbralik kauplus paikneb Mahlamäel  OKTA CENTRUMIS, mida vanemad raplalased mäletavad Rapla KEK-i peahoonena. Omal ajal Eesti moodsamaid ja tuntumaid ehitusi on nagu loodud kaubandus-teeninduskeskuseks.

Raplamaa Partnerluskogu soovitab raplalastele  külastada  näiteks vajalike kingituste ostmiseks uut kauplust ning tingimata tuua siia poodi ka oma külalisi.

Raplamaa kauplus toimib tunnuslause all ” Väärt Raplamaa toode”.  Välja on töötatud ka Raplamaa tooteid ja teenuseid iseloomustav logo  – OKTA (ladina keeles kaheksa) Centrumi kujust idee saanud kaheksakülgne geomeetriline kujund.

Kaupluse avamisel lõikasid lindi läbi ürituse perenaine Kristiina Karivere ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Margus Jaanson.

Raplamaa parimad LEADER projektide elluviijad

Raplamaa Partnerluskogu  kevadseminar-üldkoosolekul 27. juunil 2014 tunnustati Raplamaa parimaid LEADER projektide elluviijaid.

Parimad projektide elluviijad ja tublimad maaelu edendajad Raplamaa on järgmised:

Parimate tunnustamine 2014

Raplamaa Partnerluskogu kinnitas strateegia prioriteedid

Raplamaa Partnerluskogu  pidas 27. juunil 2014 traditsioonilise kevadseminari ja aasta üldkoosoleku.

Üldkoosolekul kinnitati Raplamaa  Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteedid, eesmärgid, visioonid ning võeti vastu uue perioodi meetmete loetelu koos toetatavate tegevustega.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteetideks  (eelistatavateks tegevusvaldkondadeks) määrati:

  • Ettevõtlikkuse areng ning konkurentsivõime tugevnemine  inno­vatsiooni abil
  • Avaliku ja erasektori teenuste kvaliteedi tõstmine ning elu- ja külastuskeskkonna parendamine maapiirkondades
  • Kogukonna edendamine ning kultuuri-, spordi-  ja noorsootöö arendamine

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 kaudu toetatavateks meetmeteks võeti vastu:

•Meede 1: Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine
•Alameede1.Väikeettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Ettevõtlikkuse arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 2: Elukeskkonna parendamine ja teenuste kvaliteedi tõstmine
•Alameede 1. Kohaliku füüsilise elu- ja külastuskeskkonna parendamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Kohalike, s.h. kogukonnateenuste arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 3.  Kogukonna edendamine
Üldkoosolekul võeti vastu otsus esitada taotlus Põllumajandusministeeriumile  riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020  meetme LEADER kohalikuks arenguks  alameetmesse Strateegiate ettevalmistamine.
Üldkoosolekul kinnitati töökava strateegia 2014-2020 lõpule viimiseks.  Septembris-oktoobris koostatakse järgmise perioodi meetmelehed (tingimuste ja nõuete loetelu ja juhend projektitaotluse esitamiseks),  töötatakse välja töökorrad projektitoetuste vastuvõtust teavitamiseks, taotluste vastuvõtmiseks, taotluste menetlemiseks, taotluste hindamiseks, taotluste kohta otsustest teavitamiseks, taotluse elluviimiseks ja taotluse tulemuste seiramiseks hind järelhindamiseks.
Strateegia koos kõigi lisadokumentidega esitatakse ministeeriumile aasta lõpuks.
Praktiline tegevus projektide vastuvõtmisel algab  mais-juunis 2015.

Raplamaa Partenerluskogu piirkonna lõpetatud projektid 04.06.14

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas oli 4. juuni 14 seisuga lõpetatud 337 projekti. Elluviidud projektide kogumaksumus on 5 180 866  eurot.  Projektidele välja makstud toetus on  3 858  550 eurot

 

lõoetatud projektid seisuga 04. juuni 2014

Powered by WordPress and ThemeMag