Raplamaa Partnerluskogu suveseminar

Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline suveseminar toimub reedel 27. juunil algusega kl 14 Sulu külamajas Märjamaa vallas.   Seminaril tutvustatakse pikemalt Eesti uue riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 ja selle osa LEADER kohalikuks arenguks.  Tehakse kokkuvõtted LEADER programmi elluviimise tulemustest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Tutvustatakse Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 tööversiooni ja arutatakse edasist tegevust uue LEADER perioodi juhenddokumentide koostamiseks.  Tunnustatakse parimaid projektide elluviijaid.  Seminar lõpeb üldkoosoleku osaga majandusaasta aruande kinnitamisega.

Seminari lõppedes saavad huvilised tutvuda Raplamaa ühe edukaima LEADER ja  PRIA külameetmest toetust saanud projektiga – Sulu külamajaga ja tema tegevustega, sh. keraaamikaringiga, saunaga.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia tööversioon

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 – 2020 tööversioon, mis on heaks kiidetud Raplamaa Partnerluskogu juhatuses 6. 06.2014 ja esitatakse Üldkogule

TÄIENDATUD RAPLAMAA_PK_STRATEEGIA_2014-2020_Tööversioon 10.06.2014.

Slaidiesitlus strateegia ettevalmistamisest ja edasisest menetlemisest ning strateegia sisu kokkuvõtte

SLAIDID Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

Külatalgud Lokuta külas Kehtna vallas 31. mail 2014

Lokuta külas korraldab MTÜ Lokuta Rahvaselts  külatalgud – külakoosoleku laupäeval 31. mail.

 

Kogunemine on kell 10 külaplatsil.  Koristatakse külaplats suveüritusteks. Kontaktisik Riina Nõmmsalu, 52 64 719

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektide analüüs

Analüüs Raplamaa Partnerluskogu poolt rahastatud projektidetaotlustest perioodil 2009 – 2013.  Analüüs on näitlikustatud rohkete diagrammidega.

Koostas Raplamaa Partnerluskogu projektiseire ekspert  Maimu NIITSOO

Projektide analüüs 2009-2013 seis 30.04.2014

 

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektide nimekiri meetmete kaupa

Nimekiri rahastatud projektidest meetmete kaupa terve perioodi 2009 – 2013 jooksul seisuga 30. aprill 2014

rahastatud projektid meetmete kaupa perioodil 2009-2013 seis 30.04.2014

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektid kogu LEADER perioodil 2009-2013

Nimekiri Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud ja PRIA-lt rahastamisotsuse saanud projektidest kogu LEADER perioodi 2009 – 2013 jooksul.

Nimekiri on koostatud Raplamaa Partnerluskogu liikmete – valdade kaupa ja meetmete lõikes.

Nimekirja koostas Raplamaa Partnerluskogu projektiseire ekspert Maimu NIITSOO

Rahastatud projektid valdade lõikes meetmete kaupa seisuga 30.04.2014

LEADER kevadtalgud ja külakoosolek Rapla valla Uuskülas

8. mail toimuvad Uuskülas kevadtalgud ja külakoosolek

Uusküla külatalgud 2014

LEADER kevadtalgud Märjamaa vallas

Leader kevadtalgud toimuvad Märjamaa valla sidusrühmas  1. mail, 3. mail ja 10 mail. Loe lähemalt ja löö talgutel kaasa

LEADER Kevadtalgud Märjamaa vallas 2014

LEADER kevadtalgud Raikküla vallas 03. ja 10. mail 2013

LEADER kevadtalgutest  Raikküla valla Tamme ja Keo külades 03. mail ja Purku külas 10. mail  loe lingilt

Raikküla valla talgud

LEADER kevadtalgud Rapla linnas, Röa külas ja Kõrvetaguse külas

Laupäeval 03. mail 2014 algusega kl 9 – 15  Rapla linna kirikuaia pargi ja  jõeäärse haljasala ning teede korrastamine.  Koosolek  arutlusega maaelu edendamise alasest koostööst kirikukoguduse ja Partnerluskogu vahel.  Korraldavad EELK Maarja Magdaleena kogudus ja Raplamaa Partnerluskogu.  Vastutavad Raivo Erm tel 5130212, e-post raivo@eelkrapla.ee ja Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla sidusrühma koordinaator  Herkki Olo

 

Laupäeval 03. mail 2014 algusega kl 10 – 15 Rapla valla Kõrvetaguse külas. Külaplatsi, teede ja mahajäetud talude teeäärte korrastamine, koosolek LEADER tegevuste läbiviimisest Rapla vallas. Vastutab Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülle Rüüson, e-post ylle.ryyson@tervis.ee

 

Laupäeval 03. mail 2014 algusega kl 10-15 Rapla valla Röa külas.  Külaplatsi ja  oja kallaste puhastamine. Infokoosolek LEADER tegevuste kavandamise kohta suvel-sügisel. Vastutab Andro Metsis, e-post andro.metsis@gmail.com ja Raplamaa Partnelruskogu Rapla valla sidusrühma koordinaator Herkki Olo, e-post herkki.olo@rapla.ee

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag