LEADER strateegia ideekoosolek Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse juures

Esmaspäeval 17. veebruaril kl 15 toimub Märjamaa Rahvamajas Märjamaa Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse juures Leader strateegia ideekoosolek.  Korraldavad Egon Eiche, Jaak Vitsur Raplamaa Partnerluskogust. Koosolek avatud osalemiseks kõigile, kes peavad vajalikuks öelda oma ideid ettevõtluskeskkonna parendamiseks Märjamaa – Vigala aladel

LEADER strateegia seminar Vigala vallas

LEADER strateegia seminari ideekoosolek toimub reedel 21. veebruaril kl 14 Vana Vigala külalistemajas Heltan

LEADER strateegia seminar Käru vallas

LEADER strateegia seminar Käru vallas toimub kolmapäeval, 5. veebruaril kl 15 Käru vallamajas.

LEADER programmi uued taotlusvoorud avanevad 2015.a I pooles

Raplamaa Partnerluskogu järgmised taotlusvoorud avanevad 2015.a  I poolaastal.

Praeguseks on Euroopa Liidu struktuurivahendite  programmiperiood 2007-2013 lõppenud, ettenähtud rahalised vahendid ära määratud. Projektide elluviimine jätkub 2014.a lõpuni.

Uus Euroopa Liidu eelarve ja programmiperiood algas 2014.a  Praegu lõpetatakse Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vaheliste dokumentide koostamist ja kooskõlastamist, aasta lõpuks peaksid saama valmis rahastamislepingud ja uue perioodi projektide vastuvõtt algab olevalt fondist või programmist 2014.a lõpus või 2015.a I pooles.

Raplamaa Partnerluskogu Leader programm jätkub, meetmed muutuvad, täpsustuvad, selguvad.  Kindlasti jääb sisse mikroettevõtete investeeringute toetus, külainvesteeringute toetus, aga meetmete nõuded teisenevad.

LEADER strateegia arutelu Rapla ettevõtjate ja talunikega

Raplamaa Partnerluskogu arutelud Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2008-2013.a. kokkuvõtete tegemiseks ja strateegia uuendamiseks toimuvad:

– Rapla Ettevõtjate Ühenduse liikmete jt Raplamaa ettevõtjatega kolmapäeval 19. veebruaril 2014 kl 15 kuni 18 Rapla Kultuurikeskuses (kas Valgre toas või II korruse saalis)

– Raplamaa Talupidajate Liidu juhatuses teisipäeval 4. veebruaril kl 11

Kokkuvõte LEADER programmi elluviimisest 2009-2013

Raplamaa Partnerluskogu teeb kokkuvõtteid Euroopa Liidu rahastamisperioodist

Ülevaatlik informatsioon LEADER programmi elluviimise tulemustest ja programmi uuest perioodist ning sellega seonduvatest tegemistest

LEADER strateegia seminar Rapla sidusrühmas

Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2008-2013 elluviimise kokkuvõtete tegemise seminar  Raplamaa Partnerluskogu Rapla sidusrühmas toimub neljapäeval 20. veebruaril  2014 algusega kl 13 Rapla Kultuurikeskuses. Seminaril osalevad Rapla  sidusrühma eestvedajad Ülle Rüüson ja Herkki Olo, Rapla vallavanem Ilvi Pere,  LEADER programmi läbiviijad Raplamaa Partnerluskogu büroost Iris Haiba ning Jaak Vitsur.

Seminaril tehakse kokkuvõtted LEADER strateegia elluviimisest tulemustest ning ettepanekud strateegia uuendamiseks.

LEADER strateegia seminar Märjamaal

Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2008-2013 elluviimise kokkuvõtete tegemise seminar  Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa sidusrühmas toimub reedel 14. veebruaril  2014 algusega kl 13 Märjamaa rahvamajas. Seminaril osalevad Märjamaa sidusrühma juht Triin  Matsalu,  LEADER programmi läbiviijad Raplamaa Partnerluskogu büroost Iris Haiba ning Jaak Vitsur.

Seminaril tehakse kokkuvõtted LEADER strateegia elluviimisest tulemustest ning ettepanekud strateegia uuendamiseks.

LEADER strateegia seminar Raikkülas

Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2008-2013 elluviimise kokkuvõtete tegemise seminar  Raplamaa Partnerluskogu Raiküla sidusrühmas toimub neljapäeval 13. veebruaril  2014 algusega kl 15 Lipa vabaajakeskuses Masingu toas. Seminaril osalevad Raiküla  sidusrühma eestvedajad Tõnu Rahula,  Anne Kalf, Raikküla vallavanem Anne Leht,  LEADER programmi läbiviijad Raplamaa Partnerluskogu büroost Iris Haiba ning Jaak Vitsur.

Seminaril tehakse kokkuvõtted LEADER strateegia elluviimisest tulemustest ning ettepanekud strateegia uuendamiseks.

LEADER strateegia seminar Kehtnas

Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2008-2013 elluviimise kokkuvõtete tegemise seminar  Raplamaa Partnerluskogu Kehtna sidusrühmas toimub neljapäeval 06. veebruaril 2014 algusega kl 16 Kehtna Varjula külalistemaja saalis. Seminaril osalevad Kehtna sidusrühma juhendajad Kaja Mõtsnik ja Jaak Vitsur,  Kehtna  valla kultuurinõunik Rita Peussa,  LEADER programmi läbiviijad Raplamaa Partnerluskogu büroost Iris Haiba ning Jaak Vitsur.

Seminaril tehakse kokkuvõtted LEADER strateegia elluviimisest tulemustest ning ettepanekud strateegia uuendamiseks.

Powered by WordPress and ThemeMag