Raplamaa Partneluskogu külastas Poola LEADER delegatsioon

29. märtsil 2013 külastas Raplamaa Partnerluskogu 30 liikmeline LEADER delegatsioon Kesk-Poolast, Kraina Rawki tegevusgrupist. Külalisi, kellest põhiosa moodustasid kohaliku omavalitsuse ja nende asutuste töötajad, olid ette soovinud tutvuda maaelu arenguprogrammide elluviimisega valdades.  Poola maaelu edendajatele esines pikema esitlusega Märjamaa vallavanem Eero Plamus,  kes tutvustas erinevate Euroopa Liidu toetusmeetmete ärakasutamist Märjamaal –  Märjamaa Keskraamatukogu, Märjamaa valla rahvamaja hooneid. LEADER objektidest väisati SULU külamaja ja LEADER toetust kasutanud Sillaotsa Talumuuseumit, Velise Iida kursuste käsitöömaja ja Velise kirikut.  Uudistati pärimuskultuuri jätkamise traditsioone Märjamaa Wäega Wärki naiskäsitöö seltsis ja Piret Marksi juhitavatel keraamikakursustel Sulu keraamikaahju juures ning Velise kangakudumiskursusi. Poola külalised nentisid, et Raplamaa Partnerluskogu LEADER toetusmeetmed  on sisult samasugused nagu Poola LEADER gruppides.

Vaata pilte:

             

Raplamaa Partnerluskogu pidas üldkoosoleku

24. mail 2013 toimus Sulu külamajas Raplamaa Partnerluskogu kevadseminar ja üldkoosolek. Koosolekust võttis osa 55 Raplamaa Partnerluskogu liiget.

Koosolekul esines pikema ettekandega Põllumajandusministeeriumi Maaelu võrgustiku juhataja Krista Kõiv, kes selgitas Euroopa Liidu poolseid õigusakte, mis on vajalikud maaelu arengukava täitmiseks ja uue Euroopa Liidu eelarve perioodi elluviimiseks maaelu valdkonnas.

Üldkoosolek otsustas jätkata uuel perioodil 2014 kuni 2020 tegevust LEADER kohaliku tegevusrühmana.

Koosolek otsustas taotleda Põllumajandusministeeriumilt õigust kohaliku tegevusgrupi toetusele ja projektitoetustele eeloleval perioodil 2014-2020

Koosolek otsustas koostada uueks perioodiks 2014-2020 Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia ja moodustas selleks töörühma eesotsas Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimehe Kalev Kivistega.

Koosolek otsustas pikendada praeguse perioodi Raplamaa Partnerluskogu strateegiat kuni uue perioodi strateegia kinnitamiseni Põllumajandusministeri poolt eeldatavalt 2015.a kevadel.

Koosolek kuulas ära juhatuse liikme Rando Lai  informatsiooni Raplamaa Partnerluskogu rahvusvahelisest tegevusest ja Raplamaa Partnerluskogu arendusjuhi Iris Haiba ettekande projektitoetuse taotluste tulemustest 2012 ja 2013 aastal.

Koosolek kuulas ära Raplamaa Partnerluskogu juhatuse tegevusaruande 2013.a. ja revisjonikomisjoni aruande Raplamaa Partnerluskogu majandusaasta aruande 2012 juurde ning raamatupidaja Heili Kaljuste ettekande majandusaasta aruande kohta.

Koosolek kinnitas Raplamaa Partnerluskogu 2012.a majandusaasta aruande.

Talgud ja külapäev Kuusikul

Rapla vallas Kuusiku külas toimuvad ühised külatalgud koos külaelanike koosviibimisega ja aruteluga küla tuleviku üle pühapäeval, 26. mail algusega kl 10 Kuusiku aleviku keskel. Külatalguid koordineerib külavanem Marika Nurmisoo, telefon 56352972

Raplamaa Partnerluskogu aitab korraldada tervisenõukogude seminari

28 ja 29. mail 2013 toimub Roostas Raplamaa Terviseedendajate Nõukogu algatusel ja Raplamaa Partnerluskogu abistamisel kahepäevane seminar (suvekool) Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas tegutsevatele tervisenõukogudele. Seminari organisaator on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülle Rüüson.

Rapla maakonna tervisenõukogude suvekool 2013

Raplamaa Partnerluskogu tutvustab kogemusi Poola LEADER juhtidele

29. mail külastab õppereisiga Raplamaa Partnerluskogu  35 liikmeline LEADER tegevusgruppide juhtide delegatsioon Sileesia ja Kesk-Poola piirkondadest.  Külalised tutvuvad LEADER programmi elluviimisega ja tulemustega Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas, keskendudes Märjamaa valla LEADER sidurühma tegevustele. Külalisi võtab vastu ka Märjamaa Vallavalitsus.

Poola LEADER tegevusgruppide õppereis Raplamaale

Mikroettevõtluse arengutoetused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu kinnitas juhatuse otsusega, protokoll nr 3, 6.mai 2013 rakenduskava meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng,  toetused

Meetme 1.2 kinnitatud projektitaotlused

Raplamaa külades toimuvad traditsioonilised LEADER toetusega kevadtalgud

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna valdade LEADER sidusrühmad korraldavad alates 2007.aastast külades kevadisi heakorra  ning avalike objektide parandamise talguid. Talgute traditsioon sai alguse Kaiu vallast. Käesolevaks kevadeks on LEADER talgutest teavitatud 16 külas.  Suurimad talgud toimuvad ka traditsiooniliselt Märjamaa vallas Varbola muinaslinnusel. Enamik talguid toimub laupäeval  4. mail.

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu valdade sidusrühmade poolt korraldatavad külakoosolekud

Külainvesteeringute meetme toetused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 15. aprillil 2013 (protokoll nr 2)   projektitaotluste paremusjärjestuse ja määras toetused järgmistele projektidele:

Meetme 4.1 kinnitatud toetused 2013.a.

Pärimuskultuuri, noorte ja külaedendustoetused jagatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 4. aprillil 2013  strateegia meetmete hindamiskomisjonide protokollid, taotluste paremusjärjestuse ning rahastamisele kuuluvate taotluste nimekirja.

Taotlused soovitame esitada PRIA-sse läbi portaali e-PRIA, nii on tagatud taotluste kiirem läbivaatamine.  e-PRIA kasutamiseks saate soovi korral nõu küsida Raplamaa Partnerluskogu arendusjuhilt Iris HAIBAlt, telefon 48 41 134. Portaali sisenege PRIA kodulehe pria.ee kaudu edasi lingil e-PRIA

 Kinnitatud taotlused:

Toetust saavad noorteprojektid

Toetust saavad külaelu edendamise projektid

Toetust saavad pärimuskultuuri projektid

Ettevõtlike noorte koolitus

Raplamaa Partnerluskogu korraldab koostöös Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega koolituse ja õppereisi Ida Virumaale, vahetamaks kogemusi  maanoorte ettevõtlusalasel koolitusel.

Ida- Virumaa õppereis 10.-11.aprill päevakava

Powered by WordPress and ThemeMag