Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ühine ajaleht

Raplamaa Partnerluskogu ja Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus andsid kolmandat aastat järjest välja ühis ajalehenumbri “Ettevõtlik kodanik”.  Ajalehte trükiti 14 600 eksemplaris ja levitatakse Eesti Posti kaudu kõikides Raplamaa eraisikute postkastides

Ajaleht Ettevõtlik kodanik

Luxemburgi nädalalehes tutvustati Raplamaa Partnerluskogu tegevust

Luxemburgi nädalalehes Telecran  tutvustati  rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames toimunud rahvusvaheliste turismiekspert-hindajate testimise reisi Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda. Pika ja põhjaliku looga saavad saksa keele valdajad tutvuda  Lumme tuisanud teeradadel

Raplamaa Partnerluskogu korraldas rahvusvahelise ürituse

Rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips raames korraldas Raplamaa Partnerluskogu 17-21. veebruarini 2013 rahvusvahelistele turismiekspertidele  kontroll ehk test-reisi tutvumaks Raplamaal sobivate tegevuste ja objektidega vastavalt projekti eesmärkidele.

Ürituse kohta ilmus ajakirjanik Reet Saare sulest pikem ülevaatlik artikkel 27. märtsi 2013 Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid.

artikkel Raplamaa ajalehes Raplamaa Sõnumid

Raplamaa käsitöö ühenduste foorumi Käsitöö kui elatusallikas

Raplamaa käsitöö ühendused korraldavad Raplamaa Partnerluskogu toetusel ja osalused laupäeval 16. märtsil algusega kl 10 Rapla haldushoones  Raplamaa käsitöö foorumi teemal Käsitöö kui elatusallikas.  Foorumil esinevad sõnavõtuga  edukad käsitööettevõtjad, käsitöö ühenduste liikmed. LEADER programmist kui käsitöö toetuste korraldajast Raplamaal kõneleb Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht pr Iris HAIBA.

Käsitöö foorumi päevakava

Rapla valla külade tänuüritus

Rapla valla külade traditsiooniline tänuüritus, mille käigus tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu arendamisest, seatakse suundi edasiseks,  tänatakse parimaid, toimub  reedel, 15. märtsil algusega kl 19 Arturi Trahteris.

Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud 2012.a.projektitoetuste koondtabelid seisuga 04. veebruar 2013

Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuste koondtabel,  täisnimekiri ja  toetuste jagunemist iseloomustavad diagrammid seisuga 04. veebruar 2013.  Koostas projektiekspert Maimu Niitsoo

04. veebruar 2013. seisuga 2012.a. esitatud projektitoetuste analüüs

Naisettevõtluse päev Raplas

Ettevõtlike Naiste Ühing ja MTÜ Koolitaja korraldusel toimub koostöös Raplamaa Partnerluskoguga  laupäeval 9. märtsil  kl 10 – 16 RAPLA KULTUURIKESKUSES

ETTEVÕTLIKE NAISTE PÄEV “Loome ise oma loo”

Esinevad maakonna edukad naisettevõtjad, ettevõtlusnõustajad, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba.

Välja pandud Raplamaa Naisettevõtjate toodangu näited.

Info:

Päeva info ja registreerimine Anneli Pärna, 5283358, anneli@koolitaja.com.

Toodangulaudadega registreerimine Janne Liidik janne@koolitaja.com

Mikroettevõtluse arengu, pärimuskultuuri ja noorteprojektide taotluste esitamise tähtaeg

22. veebruaril kl 17 on viimane tähtaeg Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete 1.2 Mikroettevõtluse arengu projektide, 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamise ja arendamise projektide ning meetme 5.1 Noorteprojektide esitamiseks.

Dokumendid tuleb esitada digitaalsel kujul e-kirja aadressile  info@raplaleader.ee  või ühes eksemplaris paberkandjal Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses tuba 404.

Raplamaa Partnerluskogu korraldab rahvusvahelise turismiürituse

17.veebruarist kuni 21. veebruarini korraldab Raplamaa Partnerluskogu rahvusvahelise turismi ürituse, mille käigus tutvustatakse 16-le euroopa turismispetsialistile Rapla maakonna võimalusi loovusturismi alal.  Välismaised spetsialistid Itaaliast, Austriast, Luksemburgist, Saksamaalt ja Soomest uurivad  rahvusliku käsitöö ja rahvakultuuri alast tegevust, mida oleks võimalik välja pakkuda rahvusvahelisse loovusturismi andmebaasi.  Õpitakse tundma, milliste rahvuskultuuri alastes tegevustes oleks välisturistidel võimalik osaleda ja mida selgeks õppida.  Tutvutakse ka loodusturismi ja sportliku turismi alase väljapakutud tegevustega Raplamaal.

Spetsialistid külastavad erinevaid Raplamaa rahvuskultuuri alase tegevuse objekte, nagu näiteks Tohisoo Kultuurikeskust, Järvakandi Klaasimuuseumi.  Loodus- ja sportliku turismi võimalusi tutvustab Toosikannu puhkekeskus.  Pärimuskultuuris osalemist pakub Käru rahvatantsurühmas Kärutaja.  Külastatakse ka mitmeid teisi rahvusliku käsitöö ja kultuuri edendamise objekte ja üritusi.

Ürituse lõpuks annavad välismaised turismispetsialistid oma hinnangu Raplamaa loovus- ja pärimusturismi potentsiaalile ning teevad ettepanekuid selle ära kasutamise parandamiseks.

Rahvusvaheline turismiüritus toimub rahvusvahelise LEADER koostööprojekti CULTrips tegevuskava raames. Projekti eesmärk on üleeuroopalise loovusturismi kontseptsiooni väljatöötamine, andmebaasi loomine, näidisturismikavade väljatöötamine, turismi edasine propageerimine.  Projekti juhib Saksamaa Trieri Tehnoloogiline Ülikool ja Luxemburgi Maaelu Arenguorganisatsioon Redange Wiltz.

LEADER näitus Rapla Maavalitsuse fuajees

Kuni 31. jaanuarini 2013 saab Rapla Maavalitsuse fuajees tutvuda vabariikliku ülevaatenäitusega Eesti LEADER programmi kõikidest tegevusgruppidest.

Näituse koostas Maamajanduse Infokeskuse Maaeluvõrgustik

Powered by WordPress and ThemeMag