Raplamaa Partnerluskogu 2012.a projektitaotluste rahastamine

Informatsioon selle kohta, kuidas  on rahastatud 2012.a. projektitaotluste voorudesse esitatud projekte seisuga 24. august 2012.  Andmed on senini PRIA poolt heaks kiidetud ja rahastamiseks otsustatud taotluste kohta. 

2012.a.esitatud projektitaotluste rahastamise analüüs

Taotluste vastuvõtu lõpptähtaeg on 13. august

Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi 2012.a sügisesed taotlusvoorud avanevad kõik 6. augustil 2012 ja lõpevad 13. augustil 2012 kell 18.00 õhtul.

Taotlusi võetakse vastu järgmistesse meetmetesse:

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (külade investeeringutoetuse meede). Toetuste kogusumma on 176 768 eurot.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng (mikroettevõtete investeeringutoetuse meede).Toetuste kogusumma on 89 126 eurot.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine (külade ürituste meede). Toetuste kogusumma on 25 995 eurot.

Soovitame taotlused saata esialgu digitaalsel kujul ja hiljem pärast tehnilist kontrolli paberkandjal kahes eksemplaris.

Infopäev projektitoetuse taotlejatele

Neljapäeval 26. juulil algusega kell 15.00 toimub Rapla Maavalitsuse hoone II korruse väikeses saalis tuba 204 järjekordne infopäev. Infopäev on mõeldud projektitoetuse taotlejatele selle aasta sügiseses voorus.  Korraldame ühtse infopäeva kõikidele meetmetele – 1.2. Mikroettevõtluse areng, 4.1. Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine ja 4.2. Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Üksikasjalikumat nõu konkreetsetes taotlusküsimustes saate kohapeal küsida nõustajate käest.  Meetmeid nõustajvad Iris Haiba  ja Maimu Niitsoo (meede 1.2).

Taotluste esitamise tähtaeg Raplamaa Partnerluskogule on esmaspäeval 13. augustil (õhtuni).  Taotluste määramise lõplikud otsused PRIA-st saadakse kätte  kõige hiljemalt 2012.a detsembri lõpuks.

Praeguse seisuga projektide taotlemise korras ja tingimustes muudatusi võrreldes aasta alguse voorudega, ei ole.

Ehituslike ja soetustega seotud projektitaotluste esitamisel pidage silmas, et Põllumajandusministeeriumi nõue on, et projektid peaksid saama ellu viidud kõige hiljemalt 2013.a lõpuks.  Selleks ajaks peavad olema ostetud seadmed, lõpuni tehtud ehitustööd ja saadud KASUTUSLOAD.  PRIA-l on õigus tagasi lükata projekti taotlused, millest on näha, et tegevustega ei saada valmis 2013.a. lõpuks.  See nõue on seotud Euroopa Liidu praeguse eelarveperioodi  2007-2013. lõppemisega. Perioodi lõpuks peavad olema eraldatud toetused ära kasutatud, vastasel korral võib Euroopa Komisjon hakata vähendama Eestile järgmisel perioodil eraldatavad rahalisi vahendeid põhjusel, et ei suudetud ära kasutada eelmise eelarveperioodi raha.

Algas rahvusvaheline maaelu alane fotokonkurss

Loe infot konkursi kohta Põllumajandusministeeriumi Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt

http://maainfo.ee/index.php?article_id=2421&page=3265&action=article

Raplamaa telesaated eetris vaadatavad

Raplamaa Partnerluskogu tellimisel valmisid maikuus kolm telesaadet sarjast Mina elan siin, millest kajastatakse maaelu Kohila, Käru, Juuru, Kaiu, Kehtna valdades. Telesaated on ekraanil laupäeviti TV3-s kell 19.30.

Telesaateid saab taasvaadata järgmise lingi all http://www.tv3play.ee/program/minaelansiin

Raplamaa Partnerluskogu esindus osales rahvusvahelisel LEADER seminaril LINC 2012

Raplamaa Partnerluskogu esindajad osalesid 12-14.juunil TARTUS rahvusvahelisel LEADER koostöö seminaril LINC 2012.  Seminaril esinesid ettekannetega Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Rando Lai, kes kõneles rahvusvahelisest koostööst  ja  Liina Kokk Eesti Tervisedenduse Ühingu tegevjuht, kes Põllumajandusministeeriumi poolt parimate noorsooprojektide seast väljavalitud Raplamaa noorte terviseprojekti.

Raplamaa Partnerluskogu suvine seminar Hobulaiul

12-13.juulil 2012 toimub Hobulaiul Raplamaa Partnerluskogu juhatuse ja valdade maaelu arengu edendajate suveseminar. Seminaril võetakse vastu muudetud ja täiendatud strateegia meetmelehed,  täiendatud hindamiskord ning parandatud hindamiskriteeriumid, arutatakse 2013.a. taotlusvoorude korraldamist ning  Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimise  hindamist ning uuendamist.

Noortetöö meetme projektitoetused määratud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas oma otsusega 18. 06.2012 protokoll nr 5 meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine (nn. noortetöö meede) projektitaotlustele paremusjärjestuse ja toetused.  Järgmine taotlusvoor on 2013.a.jaanuaris

Loe lähemalt Meetme 5.1 projektitoetuste nimekiri

LEADER programmi ülevaade Eestis

Ajalehes Raplamaa Sõnumid ilmus 9. juunil 2012 pikem ülevaade LEADER programmi vahetulemustest ja tegevustest Eestis.

Loe lähemalt: Raplamaa Sõnumid 9.06.12

Raplamaa Partnerluskogu 2012. teise poolaasta taotlusvoorud

Raplamaa Partnerluskogu teavitab 2012. aasta teise poolaasta taotlusvoorudest:

2012.a. teises poolaastas viiakse läbi taotlusvoorud kolmele meetmele:

meede 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (nn külainvesteeringud)

meede 1.2 Mikroettevõtluse areng

meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine

Kõik meetmevoorude taotluste vastuvõtt toimub seekord samal ajal:  vastuvõtu algus esmaspäeval 6. augustil  kl 10 ja vastuvõtu lõpp pühapäeval 12. augustil kl 24.

Soovitame taotlused saata esialgu digitaalsel kujul ja hiljem pärast tehnilist kontrolli paberkandjal kahes eksemplaris.

Vastavalt PRIA antud soovitustele on eeskätt oodatud taotlused pooleliolevatele ja lõpetamisele kuuluvatele projektidele.   Taotleja peab tagama, et projekt viiakse ellu 2013. lõpuks.

Meetmete infopäevadest teavitame lähiajal kodulehe kaudu.

Meetmeid nõustavad  Iris Haiba (meede 4.1. ja 4.2) ning Maimu Niitsoo (meede 1.2). Nõustamiseks saatke küsimused e-posti aadressile info@raplaleader.ee ja märkige ära nõustamine meetmesse (meetme nr).

Powered by WordPress and ThemeMag