LEADER külakoosolekud-talgud 01. mail Russalu külas

1. mail kl 12  toimub  LEADER sidusrühmas Märjamaa vallas Russalu külas  külakoosolek-talgud, mille käigus korrastatakse ja parandatakse Russalu külakeskus ja tema ümbrus. Koordinaator Ethel Espenberg.

e-PRIA süsteem on valmis ja ootab kasutajaid

Projektitaotlejatel ja elluviijatel on edaspidi mugav kasutada asjaajamiseks e-PRIA võimalusi.  e-PRIA kasutamisega tutvuge  järgneval lingil       Juhend PRIA elektroonilise portaali e-PRIA kasutuseks

LEADER õppereis Ida-Virumaale

Raplamaa Partnerluskogu korraldab 27. ja 28. aprillil õppereisi Ida-Virumaale, tutvumaks kahe sealse LEADER tegevusgrupi Kirderanniku Koostöökogu ja Peipsi-Alutaguse Koostöökogu tegevusega ja elluviidud LEADER ning teiste Maaelu Arengukava toetust saanud objektidega. Õppereisi käigus tutvutakse Alutaguse, Rannapungerja, Sinimägede piirkonnaga. Reisi koordinaator on juhatuse liige Rando Lai.  rando.lai@kohila.ee

Õppepäev LEADER projektide elluviijate raamatupidajatele

Teisipäeval 17. aprillil 2012 algusega kl 10 toimub Rapla Maavalitsuse II korruse saalis (ruum 204)  õppepäev LEADER PROJEKTE ELLUVIIVATE ETTEVÕTETE JA ORGANISATSIOONIDE RAAMATUPIDAJATELE.  Oodatud on raamatupidajad, kes teevad raamatupidamise kandeid ja aruandeid (kuludeklaratsioone) PRIA rahastamisotsuse saanud asutustes, organisatsioonides ja ettevõtetes.  Õpetatakse PRIA nõuetest raamatupidamis-dokumentidele, kannetele ja kuludeklaratsioonide koostamisele, projekti täitmise kontrollimisele Õppepäeva viiakse läbi koostöös PRIA Raplamaa teenindusbürooga, esineb PRIA peaspetsialist MARET ERM.  Küsimusi võib saata eelnevalt e-posti aadressil kalfanne@gmail.com, märkides pealkirjaks – PRIA Õppepäeva küsimus. Õppepäev lõpeb eeldatavalt kl 13.

Algab rahvusvahelise koostöö spetsialistide – giidide koolitus

14. aprillil algab Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi rahvusvahelise koostöö spetsialistide-giidide koolitustsükkel.

Loe lähemalt: Maaelu arengu rahvusvahelise koostöö spetsialistide – giidide koolitus

Infopäev projekte elluviijate raamatupidajatele

Teisipäeval 17. aprillil algusega kl 10 toimub Raplamaa Partnerluskogu korraldusel  Rapla Maavalitsuse II korruse saalis 204  infopäev projektide elluviijate ettevõtete ja organisatsioonide raamatupidajatele.  Infopäeval selgitatakse PRIA nõudeid projektide raamatupidamisele ning kuludeklaratsioonidega seonduvaid küsimusi. Infopäeva ettekande teeb PRIA Raplamaa teenindusbüroo peaspetsialist MARET ERM.  Küsimused võite saata ka ette e-posti aadressil info@raplaleader.ee

Raplamaa Partnerluskogu kevadseminar-üldkoosolek

Raplamaa Partnerluskogu kevadine seminar ja üldkoosolek toimub reedel 4. mail algusega  kell 14 Toosikannu Puhkekeskuses.  Kavas Põllumajandusministeeriumi ettekanne Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika Maaelu arengu poliitika tulevikust 2014-2020; Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ettekanne kohalike tegevusgruppidega sõlmitavatest halduslepingutest, Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas rahastatud ja elluviidud projektidest 2009-2011, Raplamaa Partnerluskogu tegevusest ja tegevusaruandest 2011.a ning Raplamaa Partnerluskogu parimate projektide elluviijate autasustamine.

Raplamaa Partnerluskogu 2009-2011 projektide koond

Koondtabel ja diagrammid iseloomustavad Leader programmi projektide rahastamist Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas alates 2009.aastast kuni 19.märtsini 2012

Projektide rahastamine seisuga 19.03.2012

Artikkel maakonnalehes Nädaline

24. märtsil ilmus LEADER  programmi elluviimist käsitlev artikkel Raplamaa ajalehes Nädaline

Artikkel Raplamaa lehes Nädaline 24.03.12

Pärimuskultuuri projektitaotlused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 21. märtsil 2012 meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine” 2012.a kevadvooru projektitaotlused

Toetatud projektid:

Taotleja Projekt Eraldatud toetus Hinne
Märjamaa Vallavalitsus Rahvarõivaste uuendamine Märjamaa rahvatantsurühmale Hopsani 3438,00 3,05
Mittetulundusühing Wäega Wärk Teppo tüüpi lõõtspilli meisterdamise koolitus 5900,31 2,98
Kehtna Kultuuriselts Rahvarõivaseelikud Kehtna valla lastekoorile ja pärimusmuusikutele 3510,00 2,90
Ingliste Arendusselts Raamat “Lau küla lood” 3348,00 2,86
Kohila Vallavalitsus Kohila kodukandiaabitsa “Linnulennul üle kodu” trükkimine 3780,00 2,86
Kohila Tantsu, Laulu ja Mängu Selts Kohila valla 6.-8. kl rahvatantsurühmale “Rõõmupäkad” rahvariiete muretsemine 1593,97 2,80
Mittetulundusühing Iida Käsitöökursused Raamat „Etnograafiliste kangakirjade kogu“ 4425,10 2,64
Powered by WordPress and ThemeMag