Raplamaa Partnerluskogu 2012. teise poolaasta taotlusvoorud

Raplamaa Partnerluskogu teavitab 2012. aasta teise poolaasta taotlusvoorudest:

2012.a. teises poolaastas viiakse läbi taotlusvoorud kolmele meetmele:

meede 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (nn külainvesteeringud)

meede 1.2 Mikroettevõtluse areng

meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine

Kõik meetmevoorude taotluste vastuvõtt toimub seekord samal ajal:  vastuvõtu algus esmaspäeval 6. augustil  kl 10 ja vastuvõtu lõpp pühapäeval 12. augustil kl 24.

Soovitame taotlused saata esialgu digitaalsel kujul ja hiljem pärast tehnilist kontrolli paberkandjal kahes eksemplaris.

Vastavalt PRIA antud soovitustele on eeskätt oodatud taotlused pooleliolevatele ja lõpetamisele kuuluvatele projektidele.   Taotleja peab tagama, et projekt viiakse ellu 2013. lõpuks.

Meetmete infopäevadest teavitame lähiajal kodulehe kaudu.

Meetmeid nõustavad  Iris Haiba (meede 4.1. ja 4.2) ning Maimu Niitsoo (meede 1.2). Nõustamiseks saatke küsimused e-posti aadressile info@raplaleader.ee ja märkige ära nõustamine meetmesse (meetme nr).

Liina Kokk tutvustab Raplamaa Partnerluskogu LEADER projekti

12-15. juunini 2012 toimub Tartus rahvusvaheline LEADER konverents nimetusega LINC 2012. See on järjekordne iga-aastane suurüritus, kus erinevate maade LEADER tegevusgrupid tutvustavad mitmesajale osavõtjale oma parimaid projekte ja saavutusi.  Eestist valiti parimat noorteprojekti esitlema Tervisedenduse ühingu projekt Raplamaa Noored Tervise Teemal Kaasarääkima ja Tegutsema. Projekti. Projektijuht ja ettekandja on Liina KOKK.

Projekti esituse leiad lingi all http://www.raplamv.ee/tervis

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Rando Lai tutvustab konverentsil ka Raplamaa Partnerluskogu osalemist rahvusvahelises  loovusturismi projektis CULTrips.

Raplamaa telesaated TV3 eetris

Raplamaa Partnerluskogu tellimisel valmistas OÜ Alpifilm kolm pooletunnilist telesaadet Raplamaast, inimestest ja maaelust. Saated võeti üles maikuu jooksul.

Raplamaa elu käsitlev telesaade sarjast MINA ELAN SIIN on ekraanil näha telekanalil TV3 igal laupäeval juunikuu jooksul.

9. juunil kl 19.30 on saade Kaiu ja Juuru vallast

16. juunil kl 19.30 on saade Kohila vallast

23. juunil kl 19.30 on saade Kehtna ja Käru vallast

Telesaate DVD antakse edasi valdadele ja Raplamaa Partnerluskogule ning pannakse üle vaatamiseks meie kodulehele.

Raplamaa Partnerluskogu hindamiskomisjonide seminar

7.-8. juunil 2012 toimub Võrtsjärve ääres Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete viie hindamiskomisjoni liikmete seminar. Seminaril esinevad  Siseministeeriumi KOIT kava hindamiskomisjoni liige Silvi Ojamuru, Rohelise Jõemaa tegevjuht Merle Adams,  Võrtsjärve Ühenduse tegevjuht Karl Õmblus. Arutusel on projektitaotluste esitamise, menetlemise, hindamise, teavitamise ja elluviimise seire korrad, hindamise kriteeriumid ja täitmine, hindajate eetilised probleemid, hindamisega seonduva teabe avalikkustamise piirid.  Seminari tulemusena parandatakse ja täiendatakse Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmelehed, projektidega seotud töökorrad ja hindamiskriteeriumid. Parandatud ja täiendatud meetmelehed esitatakse koos rakenduskavaga PRIA-le kinnitamiseks. Seminarist võtab osa 20 Raplamaa Partnerluskogu hindamiskomisjonide liiget.

Juuru-Atla perenaiste toas avati Juuru naiste käsitöö näitus

16.mail avati Juuru käsitöötoas (Juuru Gümnaasiumi ruumides)  Raplamaa LEADER programmi aktiivsete liikme  MTÜ Atla Rahvaseltsi poolt korraldatud iga-aastane Juuru naiste käsitöö näitus. LEADER programmist toetust saanud naiskäsitöö edendajad, keda juhendab Juuru Gümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja ASTA AHLBERG,  on mitme aasta jooksul välja koolitanud ja ühendanud käsitöö huvilisteks üle paarikümne Juuru piirkonna naise.

Iga-aastaseks traditsiooniks saanud kevadisel käsitöö näitusel esitleti niihästi Juuru kihelkonna traditsioonilistel mustritel põhinevaid kirivöösid, kootud kindaid ja salle, kui ka hetkel moodsaid keerusalle.  Väljas oli niihästi vaipu, patju, rahvariide elementidel põhinevaid kaasaegseid kleite,  lapitekke.  Paljud esemed olid valmistatud erinevate rõivaste ja kangatükkide taaskasutamisel. Erilist huvi pakkusid fantaasiad  Eesti muistsetest naiste vasksetest kaelaehetest, kus  arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud vaskseid ehte osi oli eri viisil püütud seostada lõnga- või punutud nööri ning villast kootud kaunistustega.

ASTA AHLBERGI ja Juuru käsitöö naisi tänasid teiste külaliste seas Raplamaa Partnerluskogu poolt Hannes Vald, Anne Kalf ning Jaak Vitsur.

Pildil Asta Ahlberg tutvustamas selleaastase näituse omapära ja uudseid esemeid

Raplamaa Partnerluskogu osales LEADER konverentsil

9. mail toimus Põllumajandusministeeriumi Maaeluvõrgustiku korraldusel Tallinnas Lauluväljaku Laululava ruumides esinduslik LEADER temaatikale pühendatud konverents, mille raames LEADER tegevusgrupid tutvustasid oma saavutusi programmi elluviimisel. Raplamaa Partnerluskogu tutvustas LEADER projektist toetust saanud Rapla puidutootmise ettevõte Intarsia OÜ, kes esitles oma unikaalset ja kaunist käsitöö tooteid.  Kõikide Raplamaa valdade saavutusi LEADER programmis tutvustas  ülevaatlik väljapanek kümnel stendil.  Näituse valmistas ette Raplamaa Partnerluskogu projektinõustaja – tegevjuhi assistent ANNE KALF.  Näitus pannakse maikuus üles ka Rapla Maavalitsuse IV korruse fuajeesse. Artikli ürituse kohta kirjutas ajaleht Raplamaa Sõnumid

Külainvesteeringu toetused määratud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 30. aprillil  meetme 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parandamine (külainvesteeringute meede)  taotlused

Loe lähemalt meetme 4.1 määratud toetused

Mikroettevõtluse arengu toetused määratud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 30. aprillil  meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng  toetused 2012.a. kevadises taotlusvoorus.

Loe lähemalt Meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng toetused 2012

Külakoosolek-talgud Nõmme külas

17. juunil 2012 toimub külakoosolek-talgud Nõmme külas Rapla vallas. Koordinaator külavanem Aivi Meister, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse poolne esindaja Ülle Rüüson

Külatalgud-koosolek Rapla vallas Kuusikul

Laupäeval 28. aprillil kl 10 toimuvad külatalgud – koosolek Rapla vallas Kuusikul, mille käigus koristatakse  Sireli tänav, aleviku peatänav ja teeäärsed kraavid.

Powered by WordPress and ThemeMag