LEADER programmi 2012.a. kevadised taotlusvoorud

2012.a. toimuvad Raplamaa Partnerluskogus LEADER programmi taotlusvoorud niihästi kevadel kui ka sügisel.

Kevadiste taotlusvoorude esialgsed tähtajad:

Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. kevad-talvised taotlusvoorud

Raplamaa LEADER leht Nädalises

Teisipäevane 27. septembri ajaleht Nädaline ilmub koos  lisalehega Taluleht, millest pool on omakorda LEADER temaatikaga.

Loe lehest:

LEADER leht Nädalise Talulehe osana

Õppereis Valgamaa LEADER juurde

8.ja 9.oktoobril toimub õppereis Valgamaale tutvumaks Valgamaa LEADER organisatsiooni Valgamaa Partnerluskogu tegevusega ja vahetamaks kogemusi. Õppereisi korraldavad Märjamaa ja Kehtna valla LEADER sidusrühmade liikmed. Kontaktisik: Kaja Mõtsnik, 48 98 820

Õppereis Valgamaale

Maakondlik tervisepäev 29. septembril

LEADER programmist toetatav Rapla maakondlik tervisepäev toimub 29. septembril 2011

Tervisepäeva kava

Käsitööettevõtjate foorum Raplas

8. oktoobril kl 10 toimub Raplas Maavalitsuse hoone suures saalis IV Käsitöö ettevõtjate foorum, mille peateema on Käsitööettevõtlus kui kultuurinähtus ja elatusallikas.

Foorumil esinevad Soome Kenkavero Käsitöökeskuse juhataja Anne Ossi, Eesti Käsitööliidu esinaine Liivi Soova, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Jaak Vitsur. Kogemusi jagavad Eero Vaikre, Harri Riim, Aira Heiste, Eeva-Liisa Kriis – edukad käsitööettevõtjad. Avatud Raplamaa käsitööettevõtjate näitus-müük.

Foorumiks osalemiseks kontakteeruge Ivi Sark’ga telefonil 5128931

Raplamaal on toetust saanud 214 LEADER projekti

Seisuga 1. september 2011 oli Raplamaal toetust saanud 214 LEADER projekti, mille kogumaksumus on  4 603 251 eurot ja toetuse summaga 2 289 910 eurot.

Lähemalt rahastatud projektidest:

LEADER projektide rahastamine meetmete ja KOV kaupa 2009,2010,2011 seisuga 01.09.2011

2011.a. PRIA poolt rahuldatud LEADER projektid

Slaidi esitlus LEADER projektide rahastamine 2009-2011 seisuga 01.09.11

Tulevikulinna mäng Raplas tulemas

Reedel 30. septembril kl 14 algab Rapla Kultuurikeskuses TULEVIKULINNA mängu ideede tutvustamine elanikele. Tulevikulinna mängu korraldab SA RINK ja rahastab LEADER programm

Pressiteade Tulevikulinna mäng

Algasid projektitaotluste sügisvoorud

Alates 5. septembrist 2011 algas Raplamaa Partnerluskogus projektitaotluste vastuvõtt 2011.a sügisvooru meetmetesse.  Taotlusi võetakse vastu meetmete kaupa. Taotlusvoorud lõpevad 12. detsembril 2011.

2012.a. projektitaotluste vastuvõtt toimub samuti kahes voorus – kevadises ja sügiseses. Voorude täpsemad tähtajad  kinnitatakse detsembris 2011.

Loe 2011.a sügisvoorudest LEADER programmi sügisesed taotlusvoorud

Alusdokumendid

Dokumendid, mis korraldavad LEADER programmi tegevust  perioodil 2014-2023

Maaeluministri määrus 23.10.2015 nr 11,  Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus (uuendatud versioon 3. nov. 2017)

LEADER määrus uuendatud 3. nov. 2017

Maaelu ministri uuendatud määruse seletuskiri

uuendatud LEADER määruse seletuskiri 3. nov. 2017

Raplamaa Partnerluskogu Põhikiri (kinnitatud Üldkoosolekul 14.12.2017)

Teavitusmäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

 

 

Protokollid

2017.a. protokollid 

Üldkoosolekud

Üldkoosoleku protokoll nr 1, 12. 06. 2017

Üldkoosoleku protokoll nr 2, 14.12.2017

Juhatuse koosolekud

 • Juhatuse koosolek  28. aprill 2017  protokoll nr 1
 • Koosoleku päevakord:      1. Vastavalt Maaelu ministri määrusele 23.10.2015 nr 11 §21 lg 4 p.12  „Ettepaneku tegemine PRIA-le  meetme 1  Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta“.
  1. Info osalemise kohta LINC 2017 konverentsil. Lisatud info ettevalmistusest.
  2. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku tähtaja ja päevakorra kindlaks määramine
  3. Avaldused liikmeks astumise sooviga

  Otsustati:

  1. Kinnitada hindamiskomisjoni protokoll ja teha ettepanek PRIA-le meetme 1 Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise kohta (dokument ainult ametialaseks kasutamiseks)

2. Osaleda  LINC  2017.a konverentsil Raplamaa Partnerluskogu delegatsiooniga  juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel

3. Korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekk 12. juunil 2017 kl 19 Rapla kultuurikeskuses. Päevakorraga:

1. Informatsioon 2017.a. taotlusvoorude tulemustest
2. 2018.a taotlusvoorude tähtaegade ja meetmete mahtuda kinnitamine
3. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete valimine
5. Edukamate projektide elluviijate tunnustamine

4. Võtta Raplamaa Partnerluskogu liikmeteks laekunud avalduste alusel MTÜ Raikküla Kultuurikeskus, Raikküla Seakasvatus OÜ, MTÜ Raikküla Jahimeeste Selts

*

Protokoll_nr 2_2017_06_12_VÄLJAVÕTE meede 3 ja 2

Juhatuse koosoleku Protokoll nr 3 2017 09 11

Juhatuse koosoleku protokoll nr 4, 11.10.2017

Protokoll_nr 5_2017_11_23

2016.aasta protokollid

Üldkoosolek protokoll nr 2, 16.12.16

Üldkoosoleku protokoll nr 1 16.06.2016

 

ARHIIV  (varasemate aastate protokollid)

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll nr 1 04.05.2012

Üldkoosoleku protokoll 24. mai 2013

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 27. juuni 2014

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 10. juuni 2015

Raplamaa Partnerluskogu Üldkoosoleku protokoll 11.12.2015

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku protokollid 2011.aasta

2012.aasta

2013.aasta

2014.aasta

2015.aasta

Powered by WordPress and ThemeMag