Maaleht külastas Raplamaa Partnerluskogu

Eesti suurim ajaleht Maaleht annab regulaarselt välja pikemaid kirjutisi LEADER programmi elluviimisest  erinevates tegevusgruppides.  9. novembril külastas Maalehe ajakirjanik SILJA LÄTTEMÄE koos teiste Maalehelastega  Raplamaa Partnerluskogu. Külalisi huvitas, millised objektid on LEADER toetusel loodud ja kuidas neid kasutatakse.  Tutvuti Raplamaa kaunite ja edukate  elluviidud projektidega. Valtu Jahimajas võtsid külalisi vastu Valtu Jahimeeste Seltsi liikmed VIKTOR REINO ja ÜLO TREIAL.  Sulu külamaja näitas Sulu külavanem AILE PAJULA. Ujuvat parvsauna ja parvemaja ning uudseid vesijalgrattaid demonstreeris ALAR TOOL  osaühingust Parvematkad.  Vigala vallavanem PRIIT KÄRSNA selgitas, kuidas just väikesed vallad saavad efektiivselt kasutada Euroopa Liidu maaelu toetuse erinevaid meetmeid ja programme, seda Kivi Vigala uue keskväljaku näitel.  Pikem artikkel Raplamaa Partnerluskogu kohta ilmub Maalehes mõne nädala jooksul.

Pildid: külalised Maalehest Raplamaal

        

Sulu külakeskuses toimub teatrietendus

Teisipäeval 8. novembril kl 19 toimub Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmest ja PRIA külameetmest 3.2 toetustega ehitatud uues ja kaunis SULU külakeskuses Velise Kultuuri ja Haridusseltsi korraldusel esimene teatrietendus.

Raplamaa Partnerluskogu jõulupidu

Raplamaa Partnerluskogu aastalõpu seminar ja jõulupidu toimuvad traditsiooniliselt Toosikannu Puhkekeskuses Käru vallas.  Pidu toimub reedel 16. detsembril algusega kl 16. Kavas on aastalõpu kokkuvõtete tegemine,  LEADER programmi tuleviku tutvustamine.  Saabub jõulumees,  esinevad rahvatantsijad.  Peost võtavad osa meie Ungari LEADER sõprade –  rühma Völgy Videki esindajad ja Maamajanduse infokeskuse töötajad.

Täiendav info:  iris@raplaleader.ee  ja kalfanne@gmail.com

Meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine infopäev

Meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine  infopäev 2012.a. kevadise taotlusvooru projektitaotlejatele toimub kolmapäeval 21. detsembril kl 10 Rapla Maavalitsuse saalis II korrusel (Tallinna mnt 14).  Infopäeval tehakse kokkuvõte 2011.a antud meetme projektitoetustest,  tutvustatakse meetmelehte koos uuendustega, kõneldakse hindamiskomisjoni tegevusest, vastatakse küsimustele.

Raplamaa Noorte Terviseleht ilmus

Eesti Tervisedenduse Ühingu Raplamaa organisatsioon viib Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia  meetme 5.1 “Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine” toetusel ellu projekti “Raplamaa noored terviseteemal kaasa rääkima ja tegutsema”. Projekti juhib Liina KOKK.

Projekti käigus anti välja Raplamaa Noorte Terviseleht

Raplamaa Noorte Terviseleht

Meetmete 4.2. ja 5.1. infopäev

Meetmete 4.2. Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine ja 5.1. Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine infopäev toimub 16.11 kell 10-13 Maavalitsuse II korruse saalis.

Raplamaa LEADER edendajate õppereis-seminar Hiiumaale

25.-27. novembrini toimub Raplamaa Partnerluskogu LEADER  liikumise valdade sidusrühmade juhtide, hindamiskomisjonide liikmete ja projektide nõustajate õppereis-seminar Hiiumaale tutvumaks LEADER programmi elluviimise kogemustega Hiiumaal.  Õppereisi valmistab ette Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba.

Raplamaa noorte tervisekonverents

Raplamaa Terviseedenduse Ühing viib Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia noortemeetme toetusel läbi Raplamaa Noorte Tervisekonverentsi.  Loe lähemalt:

LEADER programmi 2012.a. kevadised taotlusvoorud

2012.a. toimuvad Raplamaa Partnerluskogus LEADER programmi taotlusvoorud niihästi kevadel kui ka sügisel.

Kevadiste taotlusvoorude esialgsed tähtajad:

Raplamaa Partnerluskogu 2012.a. kevad-talvised taotlusvoorud

Raplamaa LEADER leht Nädalises

Teisipäevane 27. septembri ajaleht Nädaline ilmub koos  lisalehega Taluleht, millest pool on omakorda LEADER temaatikaga.

Loe lehest:

LEADER leht Nädalise Talulehe osana

Powered by WordPress and ThemeMag