Raplamaa Partnerluskogus elluviidud projektid 2009-2014 koondandmed

LÕPLIKUD ANDMED PROJEKTIDE ELLUVIIMISE KOHTA PERIOODIL 2009-2014

Piirkondade ja meetmete kaupa projektide elluviiimine 2009-2014 (elluviidud projektide nimekiri valdade kaupa ja diagrammid)

Projektide elluviimise seis 20.05.2015.a. (lõpetatud ja katkestatud projektide täielik nimekiri, koondandmed meetmete kaupa, diagrammid)

Pikem slaidiesitlus Rahastatud kõikide projektide üldkokkuvõte 2009-2013 pria seis 20.05.2015

Lühike esitlus. Projektide rahastamine 2009-2014 (lõpetatud, katkest. kokkuvõte) 20.05.2015

 

 

 

 

VANEMAD ANDMEBAASID

Elluviidud projektid seisuga 30.06.13

2013. määratud toetused

meetme 5.1 kinnitatud taotlused

meetme 4.2 kinnitatud toetused

meetme 3.1 kinnitatud toetused

Meetme 4.1 kinnitatud toetused 2013.a.

Meetme 1.2 kinnitatud projektitaotlused

2012.a sügisvoorus kinnitatud projektitaotlused

2012.a sügisvoorus määratud toetused

2012.a kevadvoorus kinnitatud projektitaotlused

2011.a. kinnitatud projektitaotlused

Juhendid, vormid, logod, infosildid, blanketid

Toetusmeetmete  abimaterjalid 2014-2020 perioodiks

Meetmeleht  Meede 1 Kogukonna investeeringud

 

Meetmeleht meede 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Lisamaterjal meetme 2 juurde  Töötukassa äriplaani vorm 2014 (soovituslik)

Lisamaterjal meetme 2 juurde EAS fail isegenereeruvad_finantsprognoosid 2016 (soovituslik)

Juhendmaterjal meetme 2 juurde  äriplaani koostamise abimaterjal 24 04 2014

*

Meetmeleht Meede 3 kogukonna edendamine

*

Taotlusvormid ja lisad

Meetmete 1 ja 2 taotluse   lisavorm EHITUSTEGEVUSE EELARVE

Meetme 3 taotluse lisavorm ühisprojekti tegevuskava

Lisavorm meetmetele 1 ja 2  HINNAPAKKUMUS

 

Väljamakse vormid ja lisad

Väljamakse vorm  Maksetaotlus

Väljamakse vorm  MAKSETAOTLUS OSALISELT TASUTUD KULUDOKUMENTIDE ALUSEL VÄLJA MAKSTUD TOETUSE TÕENDAMISEKS

Lisavorm maksetaotluse juurde EHITUSTEGEVUSE KULUD

Lisavorm meetme 3 maksetaotluse juurde   LEADER projektitoetuse raames tehtud vabatahtliku tasustamata töö päevik

 

MUUD ABIMATERJALID

Logod, nimekirjad ja kuulutuste vormid

Uus LEADER objektide teavituse määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

SLAIDIESITLUS teavitamise kohta 2016 LEADER-meetme teavitamise määrus

Määruse lisa Logod leader_vertikaal (2)

Määruse lisa Logod leader_horisontaal

Neliklogo (EL lipp, EL Leader logo, Eesti Leader logo, Raplamaa PK logo)

Raplamaa Partnerluskogu logo (pdf) ja logo (doc)

Neliklogo (õige) kleebis2

Neliklogo (õige) kleebis2_001 (002) - Copy - Copy - Copy - Copy

INFOSILT-LEADER-objektile (3)

Infosilt-üritusteks-täidetud-näidis

LEADER-üritusel-osalejate-REGISTREERIMISLEHT (3)

 

Lepingute näidisvormid (mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu  kodulehelt)

Statistika

Statistika  perioodi 2009-2014 projektide kohta

Projektide elluviimise seis 20.05.2015.a. (nimekirjad ja diagrammid)

Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Piirkondade (valdade) ja meetmete kaupa projektide analüüs 2009-2014

 

 

 

Eelmise perioodi statistika ja koondandmed

2013.a andmed

Üldinfo

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU MTÜ
aadress: Tallinna mnt 14-404

79513 Rapla, Raplamaa

telefonid  48 41 134,  48 41 135,  48 41 139
registrikood: 80235740
koduleht: www.raplaleader.ee
e-posti üldaadress: info@raplaleader.ee
arvelduskonto: 221032167596

 

 

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991.a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keelde ümber panduna “Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik”.

LEADER liikumisest Euroopas, Eestis ja Raplamaal loe lähemalt ka 1 lehekülg ja 2. lehekülg

LEADER liikumist Eestis koordineerib Põllumajandusministeeriumi haldusalas olev asutuse Maamajanduse Infokeskuse koosseisus olev Maaeluvõrgustiku üksus www.maainfo.ee

 

Juhatus

Raplamaa Partnerluskogu juhatus

Esindaja nimi Liikme nimi Piirkond Kontakt
1 Triin Matsalu

juhatuse esimees

Märjamaa vallavalitsus Märjamaa triin.matsalu@marjamaa.ee

56243808

2 Hans Jürgen Schumann Kehtna vallavalitsus Kehtna jyrgens@kehtna.ee

+372 48  98 830

3 Kalev Kiviste Kaiueko OÜ Kaiu kalev@kaiueko.ee

5037991

4 Natalia Lüllmaa Liisu Rõivad OÜ Vigala natalia.lyllmaa@gmail.com

+372 524 4181

5 Inna Laanmets MTÜ Vabakond Kohila  

+372 5011482

inna.laanmets@eesti.ee

 

6 Rita Triinu Peussa Rapla vallavalitsus Rapla ritatriinu.peussa@rapla.ee

+372 516 9448

7 Tõnu Rahula Raikküla Farmer OÜ Raikküla info@raikfarm.ee

+372 515 6601

8 Hannes Vald MTÜ Juuru Vesi Juuru hannesvald@gmail.com

+372 527 4283

9 Elari Hiis Türi vallavalitsus Türi elarihiis@gmail.com

+372 514 3733

 

Valtu-Nurme külas avati külaplats

Valtu-Nurme külas Kehtna vallas avati laupäeval 20. augustil kohalike külaelanike algatusel rajatud külaplats. Külaplatsi keskseks ehituseks on laululava koos tantsupõrandaga. Külaplats on elanike kasutuses olnud juba aastakümneid, siin tehakse sporti, mängitakse palli, peetakse külakokkutulekuid, tähistatakse tähtpäevi, rahvakalendri tähtpäevi, peetakse külakoosolekuid, korraldatakse seminare ja võetakse vastu külasse saabuvaid tähtsaid külalisi. Mõne aasta eest võeti siin vastu Riigikogu esimees Ene Ergmat.

Külaplatsile korraliku laululava ehitamise eestvedaja on külavanem Helen LINK, kes suutis külarahva kaasa tõmmata niihästi koristus-, ehitus- kui ka platsi avamise tegevusse.  Platsi rajamisest võtsidd osa kohalikud ettevõtjad, vallavalitsus toetas nõu ja jõuga, külalapsed osalesid haljastustöödel. Platsi avamisest võtsid osa sadakond külaelanikku ja külalist, küla lapsed ja noored korraldasid meeldejääv kontserdi.  Küla taluperenaised oli katnud rikkaliku pidulaua, iga talu oma iseloomuliku toidu ja hõrgutisega. 

Külaplatsi rajamist rahastati LEADER programmi toetusel 22 570 euro suuruses summas, laulava ehitas kohalike töömeeste jõul Raplamaa ehitusettevõte EREK, töödejuhatajaks oli Kaur Vaabel

Pilte külaplatsi avamisest:

Töötajad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

JAAK VITSUR
Tegevjuht-projektinõustaja
e-post: jaak@raplaleader.ee
tel: 484 1135

mob: 5517253

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRIS HAIBA,
Arendusjuht-projektinõustaja
e-post: iris@raplaleader.ee;
tel: 484 1134

mob: 5664 6123

 

 

Liikmed

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Raplamaa maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

 

Liikmete nimekiri seisuga 14. november 2018

Raplamaa PK Nimekiri kontaktidega 28.11.2018

 

 

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas,
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas,
  • äriühingutele 20 eurot aastas.

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele

 

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.

Iris Haiba on Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht

Raplamaa Partnerluskogu juhatus valis 12. augustil 2011 Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht – projektinõustaja  ametikohale IRIS HAIBA.  Iris Haiba on kõrgema põllumajandusliku haridusega (Eesti Maaülikool), töötanud Põllumajandusministeeriumis, Märjamaa Vallavalitsuses ja pikemat aega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses.  LEADER programmis osaleb Iris Haiba alates 2006.a suvest, on osalenud Raplamaa Partnerluskogu strateegia väljatöötamisest ja strateegia meetmete väljatöötamises. Alates 2009.a. jaanuarist on Iris Haiba tegelenud LEADER meetme projektitoetuste nõustajana, eksperdina ja hindamiskomisjoni  esimehena. Iris Haiba on abielus, kahe kooliealise nooruki ema.  Iris Haiba on edukas külaliikumise arendaja, pärimuskultuuri ja rahvakultuuri edendaja, külaliikumise Kodukant liige.

Arendusjuht-projektinõustaja on uus ametikoht, mis moodustati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse otsusega.

Senine projektinõustaja – ekspert Maimu Niitsoo jätkab tegevust meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng nõustajana ja eksperdina töövõtulepingu alusel.

LEADER objekti Valtu-Nurme külaplatsi avamine

Tere hea Valtu-Nurme küla sõber!

Oled oodatud Leader toetusel ehitatud Valtu-Nurme külaplatsi varjualuse avaüritusele, mis toimub Valtu-Nurme küla igaaastasel traditsioonilisel Vabariigi taasiseseisvumise tähistamisel.

Kohtume Valtu-Nurme küla Mardi maatükil asuval külaplatsil 20.augustil kell 17.00.

NB! Tule proovime koos varjualuse ära ja vihma me ei karda!

MTÜ Arendusselts Koduaseme ja Valtu-Nurme külarahvas.

 

Powered by WordPress and ThemeMag