8.veebruaril külainvesteeringute meetme infopäev

Meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (nn. külainvesteeringute meede) infopäev 2012.a kevadise vooru taotlejatele toimub kolmapäeval 8. veebruaril  Rapla Maavalitsuse II korruse saalis (tuba 204).  Infopäev algab taotlejate soovil pärastlõunal kl 15 Infopäeva viib läbi Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht ja meetme nõustaja Iris Haiba

ETV teeb 2012.a kolm telesaadet Raplamaa Partnerluskogust sarjas Mina elan siin

Raplamaa Partnerluskogu ja Eesti Televisiooni töövõtja Alpifilm OÜ sõlmisid lepingu, et  2012.aastal teha Raplamaa Partnerluskogu piirkonna LEADER sidusrühmade tegevusest kolm telesaadet sarjas Mina elan siin. Saated võetakse üles esialgse kava kohaselt 2012.a maikuus. Mina elan siin 2012.a saated  salvestatakse Kohila valla, Juuru-Kaiu valdade ja Käru-Kehtna valdade LEADER piirkondades. Saadete salvestamist piirkonniti korraldavad LEADER tegevusrühmade piirkondlikud koordinaatorid  […]

Raplamaa Partnerluskogu jõuluüritus Toosikannul

16. detsembril 2011 toimus Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline aasta kokkuvõtete tegemise seminar ja jõuluüritus Toosikannu puhkekeskuses.  Aastaseminaril, mis seekord oli kavandatud rahvusvahelisena,  esinesid Reve Lambur Põllumajandusministeeriumi Maamajanduse Infokeskuses, kes andis ülevaate LEADER liikumisest Eestis tervikuna,   Balazc Molnar ja Julia Szendröi Völgy Videki tegevusgrupist Ungaris peatusid LEADER tegevusgrupi praktikal ja tulemustel Ungaris, Anne Kalf Raplamaa Partnerluskogust […]

Raplamaa Partnerluskogu võõrustas Ungari sõprusrühma

Raplamaa Partnerluskogu külastas Ungari  Völgy Videki  kohaliku LEADER tegevusrühma esinduslik delegatsioon, tegevjuht Julia Szendröi,  nõustaja Balazc Molnar ja  maaelu arengu spetsialist Emmesö Bordas. Raplamaa Partnerluskogul on Völgy Videkiga arenemas tugevad koostöösuhted – käesoleva aasta septembris viibis Ungaris õppereisil neljakümne liikmeline raplamaalaste delegatsioon,  nüüdseks saabusid Ungari esindajad meile selgitamaks välja võimalusi tulevaseks koostööks maaelu edendamisel.  Ungarlased […]

Raplamaa Partnerluskoguga liitus viis uut liiget

Raplamaa Partnerluskogu juhatus võttis 16. detsembril 2011 vastu viis uut liiget.  Raplamaa LEADER programmi elluviiva tegevusrühmaga avaldasid soovi liituda Raplamaa suurimaid ettevõtjate ühendusi – Rapla Noorte Kommertskoda (JCI Rapla), kes ühendab mitukümmend noort ettevõtjat ning on rahvusvahelise organisatsiooni Junior Chamber International liige;  MTÜ Rapla Rahvakool – käesoleval aastal aktiivselt tegevust alustanud koolitusasutus;  MTÜ Raikküla Mõis, […]

Külainvesteeringute meetme 4.1 sügisvooru projektitoetused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 16. detsembril 2011 a. protokoll nr 12 p.1  projektitaotluste toetused  meetmele 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine. Kokku laekus 31 taotluse avaldust, millest  kinnitati 20 taotlust. Eraldatud projektitaotluste kogutoetus on 285 719 eurot, projektide kogumaksumus 548 513 eurot. Meetme 4.1 sügisvoorus kinnitatud projektid 2011.a.

9. märtsil lõpeb Mikroettevõtluse arengu meetme taotluste vastuvõtt

9. märtsil on viimane tähtaeg esitada valmis projektitaotlused meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng põhivooru. Taotlus tuleb esitada paberkandjal ÜHES eksmplaris Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuse majas Tallinna mnt 14 (võib jätta ka valvelauda või saata postiga). Pärast taotluse parandamist esitatakse lõplik valmis taotlus paberkandjal KAHES eksemplaris, millest üks jääb Raplamaa Partnerluskogule ja teine PRIA-le Digitaalselt tuleb […]

13. veebruaril algab mikroettevõtete arengu taotluste vastuvõtt

13. veebruaril algab eelvoor (nõustamisvoor)  meetme 1.2 Mikroettevõtete areng taotlejatele.  Valmis taotluste vastuvõtt (põhivoor) algab 5. märtsil ja lõpeb 9. märtsil.