LEADER projekt Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses

Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses avati 26. detsembril 2017 LEADER projekti  “Rapla võrsed Rapla heaks” raames näitus  “Loovus Lubatud”.

Näitus on avatud kuni 21. jaanuarini 2018

 

Projekti viib ellu MTÜ Riinimanda Kooristuudio

Read more »

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar ja üldkoosolek 14.detsember 2017

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar-üldkoosolek toimus 14. detsembril 2017. Käru alevikus.

Üldkoosoleku päevakord

Talveseminaril – üldkoosolekul arutati ja otsustati:

  • kuulati Eesti LEADER Liidu juhatuse liikme Silva Anspali ettekannet Eesti LEADER Liidu tegevusest 2017.a ja 2018.a. töösuundadest
  • kuulati informatsiooni Maaeluministri LEADER määruse uue versiooni kohta, mille kohaselt LEADER kohalike tegevusgruppide tegevuspiirkonnad ja eelarved säilivad kinnitatud kujul kuni eelarveperioodi lõpuni
  • kinnitati  Raplamaa Partnerluskogu strateegia koos  muudatustega,  et viia strateegia vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatused, et viia põhikiri vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise kord
  • Herkki Olo ja Rando Lai vabastati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmetest isikliku avalduse põhjal
  • Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks valiti  Inna Laanmets (MTÜ Vabakond juhatuse liige), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Kohila piirkonnas ning Rita Triinu Peussa (Rapla vallavalitsuse kultuurinõunik), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Rapla piirkonnas

Kaius korraldati LEADER toel konverents “175 aastat maaharidust”

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, Kaiu vallavalitsuse ja valla asutuse Kaiu kooli korraldusel toimus 24.-25.11.2017 kahepäevane  maaelu edendav suur  ühisüritus – seminar ja  kokkutulek Kaiu koolis teemal „175 aastat maaharidust Kaius“ .

Korraldajad: Hannes Vald, Kätlin Erm, Elmo Hunt, Maria Laatspera, Marika Hõbemäe

Läbiviidi järgnevad tegevused

Reedel 24. 11. 2017

Seminar „175 aastat maaharidust Kaius“
Ettekandjad:
Ülle Kiviste – Kaiu vallavanem
Piret Minn – Rapla vallavanem
Silvi Ojamuru – Raplamaa Omavalitsusliidu tegevdirektor
Kristina Johannes – Haridus- ja Teadusministeerium, piirkonnajuht
Olavi Kold – Kaiu ettevõtja
Hannes Vald – Kaiu Põhikooli direktor, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Laupäeval 25.1 2017   toimus Kaiu kooli 175. aastapäeva kokkutulek, mis algas piduliku aktusega,  kus  tutvustati  reedesel   seminaril  „175 aastat maaharidust Kaius“ tehtud ettekandeid.

Tervitustega  esinesid

Sirje Laansoo – Rapla Vallavolikogu liige

Aare Hindremäe – Lau külavanem, Kehtna valla LEADER  liikmete esindaja

Kalev Kiviste –  Kaiu Eko tegevjuht, Kaiu Kooli ühiskonnaõpetuse õpetaja, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Hannes Vald- Kaiu Põhikooli direktor, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Lühemate sõnavõttude ja tervitustega esinesid mitmed Kaiu kooli vilistlased.

Aktusele järgnes pidulik koosviibimine ja suhtlemine võrgustikus

Üritusel osales kahe päeva jooksul   360 inimest.

Üritus kajastas maakonnaleht Raplamaa Sõnumid

Artikkel Raplamaa sõnumites rs2911003

175 aastat maaharidust Kaius. Kava.

Seminaril esineb uus ühise Rapla suurvalla vallavanem PIRET MINN

Seminaril esineb uus ühise Rapla suurvalla vallavanem PIRET MINN

Seminari avasõnad ütlevad Kaiu vallavanem ÜLLE KIVISTE ja Kaiu kooli juht HANNES VALD

Seminari avasõnad ütlevad Kaiu vallavanem ÜLLE KIVISTE ja Kaiu kooli juht HANNES VALD

Ettekandega 175 aastat hariduste Kaius esineb Kaiu Põhikooli juht, Raplamaa Partner-luskogu juhatuse liige HANNES VALD

Ettekandega 175 aastat hariduste Kaius esineb Kaiu Põhikooli juht, Raplamaa Partner-luskogu juhatuse liige HANNES VALD

Esineb Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht SILVI OJAMURU

Esineb Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht SILVI OJAMURU

Seminari tervitavad Kaiu kooli õpilased

Seminari tervitavad Kaiu kooli õpilased

Esinejaid ja külalisi

Esinejaid ja külalisi

dsc_5923 dsc_6046 dsc_6147

Vaatajaid, kuulajaid ja osalejaid jagus kaheks päevaks

Vaatajaid, kuulajaid ja osalejaid jagus kaheks päevaks

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Raplas jõululaat laupäeval 16. detsembril 2017

Rapla jõululaat.docx

LEADER tegevusgruppide piirkonnad pärast haldusreformi

Raplamaa Partnerluskogu,  LEADER progammi elluviiv kohalik tegevusgrupp, jätkab ka pärast haldusreformi ikka reformi eelsetes piirides.

Maaeluministri määruse Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus uus versioon hakkas kehtima 3. novembril 2017.

Määruse uus versioon §3  Nõuded tegevuspiirkonna kohta lg 1 sätestab, et ” tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab ENNE HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE  muutmist haldusreformi seaduse ja alusel ja korras kohaliku tegevusgrupi liikmeks  OLNUD valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile haldusreformile EELNENUD piirides”.

Seega kuni praeguse Euroopa Liidu eelarve perioodi lõpuni aastal 2020  jääb Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond samaks ja ka projektide esitamine ning taotlemine toimub samades piirides. Endise Käru valla mittetulundusühingud ja ettevõtted ning endise Käru valla territooriumil asuvad kohaliku omavalitsuse asutused saavad projektitoetust taotleda  läbi Raplamaa Partnerluskogu.

Endise Järvakandi valla ettevõtted ja mittetulundusühingud ning  endise Järvakandi valla kohaliku omavalitsuse asutused saavad taotleda projektitoetust läbi Rohelise Jõemaa Koostöökogu.

Määruse terviktekst on loetav

Uus LEADER määruse versioon 3.11.17

 

 

LEADER projekt Kaerepere rula-ja mänguväljak sai Raplamaa Aasta Tegu auhinna

LEADER projekt Kaerepere rula-ja mänguväljaku rajamine sai üle maakonnalise tunnustuse.

Projekt  valiti välja Raplamaa Aasta Tegu 2017 konkursi võitjaks.

MTÜ Koduaseme - Raplamaa Aasta Tegu 2017 laureaat

Fotol on projekti elluviija MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liikmed.  Keskel seisab projekti juht  HELEN LINK.

 

Kaereperes avati LEADER objekt – rula- ja mänguväljak

5. novembril 2017 avati Kaerepere alevikus Kehtna vallas Raplamaal  üks suurimaid Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna LEADER  objekte –  Kaerepere rula-ja mänguväljak.

Projekti (viitenumbriga 619216701051)  esitas ja viis ellu kohalik külaselts MTÜ Arendusselts Koduaseme.  Projekti juhtis oskuslikult   külaseltsi juhatuse liige HELEN LINK.

Projekti idee tekkimisest ja elluviimistest on lugeda pikemalt ajalehest Raplamaa Sõnumid 8. novembri numbrist

rs0811007

Rula-ja mänguväljaku pidulikul avamisel, mis kestis mitu tundi,  osales ligi paarsada külalist.

Aare Hindremäe fotod rula-ja mänguväljaku avamisest.

1 3 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3973 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977 IMG_3980 IMG_3993 IMG_4000 IMG_4006 IMG_4011

LEADER määrus uuendatud

3. novembril 2017 hakkas kehtima Maaelu ministri LEADER määrus uuendatud kujul.

Uuendatud määrus on loetav

LEADER määrus uuendatud 3. nov. 2017

Uuendatud määruse seletuskiri

uuendatud LEADER määruse seletuskiri 3. nov. 2017

 

LEADER koostööseminar Nurmijärvil

Raplamaa Partnerluskogu töörühm 6. novembril  võttis osa koos Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry  ning Nurmijärvi vallavalitsusega korraldatud seminarist “Kogukonnad ja vabatahtlik töö”.

Raplamaa esindust juhtis Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu.  Raplamaa Omavalitsusi esindas ROL juhatuse aseesimees Elari Hiis.  Seminaril osalesid veel Velise Kultuuri-ja haridusseltsi juhatuse liige Aile Pajula,  Märjamaa Külavanemate Ühenduse juhatuse esimees Iris Haiba,  Raplamaa Külade Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal,  Ingliste Arendusseltsi juhatuse liige Aare Hindremäe,  Eesti Hooldekodude juhatajate liidu juhatuse esimees Heili Burmeister.

Soome poolset delegatsiooni juhtisid  LEADER tegevusgrupi Emo ry arendusjuht Kim Smedlund,  Nurmijärvi vallavanem Jukka Anttila, Nurmijärvi valla noorsootöötaja Merja Vinha-Järvinen,  Nurmijärvi vallavolikogu liige Riina Mattila (Toomlas).

Seminar toimus augustikuus avatud uues Nurmijärvi valla kultuurikeskuses Klaukkala linnas.

Seminari eesmärk oli tutvuda vastastikku kogemustega vabatahtlike (mittetulundusühenduste) koostöö korraldamise alal kohalike kogukondade (omavalitsustegga)  ning leida ühiseid väljundeid tulevikus.

Pikemate ettekannetega esinesid  Emo ry arendusjuht Kim Smedlund ja Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur.

Sõna võtsid ja  ettekandeid täiendasid Triin Matsalu, Elari Hiis, Urmas Kristal.

Ette kannetele järgnes  ajurünnak töörühmades, kus tuli jõuda selgusele,  mis on vabatahtlike töö korraldamisel esmase tähtsusega, mida tuleb jälgida ja milline on motivatsioon vabatahtliku töö tegemiseks.

Soome poolt selgitati, et  nende juures on vabatahtliku töö olulised tegijad pensionärid, kellel on niihästi oskusi, kogemusi kui ka vaba aega.   Ka üks oluline vabatahtliku töö suund on töö vanuritega ja puuetega inimestega, nende kaasamine ühiskonda.

Nii Eesti kui Soome töörühmades rõhutati, et vabatahtliku töö korraldamisel on eelnevalt esmatähtis selgitada välja tegelik vajaduse sellise töö järele ja kindlaks määrata sihtrühm.  Mõlemad pooled pidasid vajalikuks omavalitsuse tuge vabatahtlikule tööle, mis peaks olema sätestatud vastavate lepingutega. Väga oluliseks peeti vabatahtlike töö tunnustamist, vabatahtlike austamist,  seda eeskätt oma kogukonnas. Ja vabatahtlike töö vajab pidevat kajastamist massiteabevahendites ning sotsiaalmeedias.

Seminari kolmandas jaos tutvuti konkreetsete Nurmijärvi piirkonna vabatahtlike ühenduste tegevusega.

Seminar viidi läbi  kolmepoolse LEADER koostööprojekti AVEC raames.  Tuleval aastal toimub Raplamaal jätkuseminar, kus meie vabaühendused näitavad oma tegemise ja saavutusi.

DSC_0271 - Copy DSC_0272 - Copy DSC_0278 - Copy DSC_0279 - Copy DSC_0283 - Copy     DSC_0282 - Copy

DSC_0286 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4060 IMG_4078   IMG_4047 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4058

 

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Kaiserslauterni maakonna LEADER tegevusgruppides

Raplamaa Partnerluskogu delegatsioon juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel külastas Raplamaa sõprusmaakonna Kaiserslauterni (Saksamaa) maavalitsuse ja kohalike LEADER tegevusgruppide kutsel Saksamaad.  Õppereisi eesmärk oli kogemuste vahetamine LEADER programmi elluviimise tulemustest,  vastastikuste LEADER strateegiate tutvustamine ning võimalike valdkondade välja selgitamine edasiseks koostööks.

Õppereisi tippsündmuseks oli poolepäevane seminar Kaisers-lauterni maavalitsuses, kus pikema ettekande tegi maavanem Paul Junker, ettekanded kolme kohaliku LEADER tegevusgrupi töötajad.

Raplamaa Partnerluskogu ettekanne  tutvustas omakorda tegevuspiirkonda ja strateegiat ning üldisi tulemusi LEADER programmi elluviimisel.

Seminarist võtsid osa Kaiserslauterni maavalitsuse töötajad, LEADER tegevusgrupi liikmed, kohalikud ajakirjanikud.

Seminari tulemusena lepiti kokku, et Kaiserslauterni delegatsioon külastab tuleval kevadel Raplamaad,  et vaadata üle olemasolevate partnerlussidemete jätkamine pärast haldusreformi ning Rapla Maavalitsuse tegevuse lõpetamist.

Õppereisi käigus külastati mitmeid maaelu arengu programmidest toetust, sealhulgas ka LEADER-ist toetust saanud projekte ning tegutsevaid objekte.  Saksamaa on edukalt rakendanud erinevate fondide rahastamise võimaluste ära kasutamise suuuremate maakondliku tähtsusega projektide juures.  Sellest kogemusest on Raplamaal paljugi õppida.

LEADER programm Kaiserslauterni maakonnas on suures osas orienteeritud looduskeskkonna mitmekülgsele tutvustamisele ning ärakasutamisele   ja pärimuskultuuril põhineva turismi arenda misele.  Maaelu arengu programmide võimalusi kasutatakse loodusradade rajamiseks, ajalooliste kultuuriobjektide põhjalikuks renoveerimiseks, laialdaseks teavitustegevuseks, kultuuritööks, noorsootöö edendamiseks.

Õppereis andis laialdast informatsiooni niihästi Eesti kui ka Saksa poolele ja  innustas leidma võimalusi koostöö jätkamiseks tulevikus.

Külaskäik leidis kajastamist liidumaa ajalehes ja Raplamaa ajalehes

Rheinpfalz_LEADER Estland im LK KL_171004

Saksa loo 1. pool Saksa loo 2 pool

Seminari ettekanded Kaiserlauterni maakonna ja Raplamaa Partnerluskogu  LEADER tegevusgruppide kohta

LAG DLL_Partner esitlus Kaiserslauterni seminaril 02. 10.17

Presentation of LAG Raplamaa Partnership to the LEADER seminar in Kaiseslautern 2. Oktober 2017

Kaiserslauterni õppereisi programm

Kaiserslauterni õppereisi programm

Jaak Vitsuri ja Aare Hindremäe fotod

Buss LEADER teavitusega

Buss LEADER teavitusega

IMG_0758-2 IMG_0970-2 IMG_1161-2 IMG_1218-2 IMG_1366-2 IMG_1369-2 IMG_1482-2 IMG_1544-2 IMG_1571-2 IMG_1575-2 IMG_1583-2 IMG_1586-2 IMG_1606-2 IMG_1611-2

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend

Powered by WordPress and ThemeMag