Arukate külade arenguprogramm

Head kogukonnad, külade esindajad!

Teid oodatakse kandideerima üleeuroopalisse arenguprogrammi „Arukad maapiirkonnad 21. sajandil” (“Smart villages”)!

Arenguprogrammi kandideerimist tutvustav e-seminar toimub 02. aprillil kell 10-12 Zoomis, liituda saab SIIT

Kandideerimise tähtaeg on 5. mai.

Täpsem info www.maainfo.ee

Taotlusvoor 2020

Sel aastal avame meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” teadmussiirde  osa. Taotlusvoor on e-PRIAs avatud 1.03-1.04.2020

Infopäev taotlejatele 27.02. Rapla Kultuurikeskuses Valgre toas algusega kell 16.00

Üldpõhimõte:toetatakse ettevõtluse arendamisega ja edendamisega tegelevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste  projekte, mis on suunatud konkreetselt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamisele. Taotleja peab asuma Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas, kuid tegevus võib toimuda väljaspool seda. Ei toetata üksikute ettevõtete projekte, kuid toetatakse ettevõtete ühisprojekte.

Toetatavad tegevused on:

  • teavitus-ja turundusürituste korraldamine , s.h. messil ja näitusel mitme ettevõtte ühise ekspositsiooniga (esitlusega) osalemine turundusplaani alusel
  • kuni kolmepäevase kohapeal viibimisega ettevõtluse arendamisele pühendatud  õppereisi korraldamine  (toetatavad kulud on sõidukulud, majutuskulud ja õppereisi objektide külastamise kulud)
  • piirkonna eripära esitlemiseks vajalikud tegevused nagu teabepäevad, konverentsid, näitused, kohalike toodete laadad, samuti vastava infomaterjalide väljaandmine (flaierid, voldikud, plakatid, brošüürid, videoklipid jm)
  • kuni kolmepäevaste otseselt piirkonna ettevõtluse arendamisega seostuvate seminaride ja koolitustsüklite läbiviimine piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtete ühendustele (lubatud kulud on ruumide rent, koolitaja tasu, mis võib sisaldada koolitusmaterjale)).

Käru pritsimaja vanad garaažid said uue kuue

Käru pritismaja valmimisest saab lugeda Türi Rahvalehe veebruarinumbrist

Algas talude registreerumine Avatud Talude päevale

Avanes avatud talude veebilehel talude registreerimine 19. juulil toimuvale avatud talude päevale. Kümnetele tuhandetele eestimaalastele suviseks tippsündmuseks saanud avatud talude päev kutsub talutootmisi ja ettevõtlikke maapiirkondi külastama tänavu juba kuuendat korda.

 

„Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid end kirja panema ning üritusel osalema. Vaadake seda kui võimalust tutvustada oma tegevust, tootmist ja piirkonda. Selle tulemusel võib kohalik toit ja kaup jõuda kaugemalegi kui ainult avatud talude päeva külastajate kodudesse,“ ütles maaeluminister Arvo Aller. „Viimastel aastatel on avatud talude päevast osa võtnud talude ja maapiirkonna ettevõtete arv püsinud 300 kandis – ootame põnevusega, kuidas läheb tänavu ja kes on uued tulijad.“

Read more »

Uus kontor Viljandi mnt 6

Raplamaa Partnerluskogu kontor asub Rapla Teenindusmaja  II korrusel, aadressil Viljandi mnt 6. Sissepääs kontorisse Tallinna poolsest trepikojast.

Kohila sidusrühma õppereis viis Lätti

Kohila valla 16-liikmeline sidusrühm külastas 14.–15. septembrini Ligatnet ja Straupet Eesmärgiks oli õppida, kuidas oma koduasula ajalugu ning miljööväärtus tänapäevases võtmes toimima panna. Kohavalikul oli oluline, et  sarnaselt Kohilale on Ligatne endine paberivabriku asula ning lätlased on oma asula atraktiivsuse tõstmiseks nii mõndagi ära teinud. Täpsemalt reisist saab lugeda Kohila valla ajalehest

Juurus valmis mänguväljak

25. oktoobril valmis Juurus mänguväljak, mis kohe ka piirkonna laste poolt suure rõõmuga vastu võeti. Mänguväljak hakkab juba kaugelt silma: värvikad katused ja tornid meenutavad muinasjutulossi. Mänguväljakul  on kombineeritud rohkesti ronimisatraktsioone, eritasanditel asuvaid platvorme, liurenne, kiikesid  ja   liivakast. Tegevust jätkub uuel mänguväljakul  küllaga  kõikides vanuserühmas  lastele.  Väljaku aluspind ja turvaalad on kaetud kukkumiskindla kummivaluga. Mänguväljaku äärde on  paigaldatud pingid, kus lastevanematel on mugav väljakul mängiva lapse tegevust jälgida.

Mänguväljaku rajamise algatas Juuru osavallakogu, kelle eestvedamisel esitati taotlus Raplamaa Partnerluskogu LEADR meetmesse 1 “Kogukonna investeeringud”.  Väljaku ehituseks vajaliku ehitusprojekti koostas Rapla valla aednik  Sirle Sule, kelle poolt on valitud ka piirkonna miljööga hästi  sobiv värvilahendus.  Mänguväljaku ehitas KSIL Eesti OÜ, väljaku kogumaksumus oli   43 302 eurot, millest LEADER toetuse määr on  90%.

Meetme 3 Kogukonna edendamine projektid kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu meetme 3 Kogukonna edendamine projektitaotluste toetused on PRIA poolt saanud rahastamise otsused.

Toetused on määratud järgmistele  tegevusprojektidele

  1. MTÜ Jätkusuutlik Vana Vigala. Koolitus-teavitustegevused. Maksumus kokku 15 513 eurot, toetus 13 961 eurot.
  2. Raplamaa Jalgpallikool. Spordilaagrite korraldamine. Maksumus 18 533 eurot, toetus 16 680 eurot
  3. ATO Spordiklubi. Spordilaagrite korraldamine. Maksumus 18 280 eurot, toetus 16 452 eurot
  4. Ettevõtlikud Naised Raplamaal. Koolitus-ja teavitustegevused. Maksumus 19 980 eurot, toetus 17 982 eurot.

Meede 1 Kogukonna investeeringud toetused määratud

Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetme 1 Kogukonna investeeringud projektitoetuse taotlused on saanud PRIA-st kätte toetuse määramise otsused.

Toetused on määratud järgmistele taotlejatele:

1.Juurimaa ratsaspordi arendamise ühing. Toetatav tegevus maneezhi rekonstrueerimine. Projekti maksumus 15 918 eurot, toetuse suurus 14 326 eurot

2. Kohila Jalgpallikool.  Multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine. Projekti maksumus 152 947 eurot, toetus 99 752 eurot

3. Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team. Endise Kuimetsa töökoja hoone rekonstrueerimine. Maksumus 14 747 eurot, toetus 13 288 eurot

4. mittetulundusühing Kovil. Raideri ostmine. Maksumus 7947 eurot, toetus 7152 eurot

5. Kohila vallavalitsus. Keskkonnahariduse keskuse ekspositsioon. Maksumus 11 617 eurot, toetus 10 455 eurot

6. Rapla vallavalitsus. Lastepargi ümberehitus.  Maksumus 109 747 eurot, toetus 98 772 eurot

7. Rabivere Küla. Välitelk, veevarustus-kanalisatsioon, elektriliitu- mine. Maksumus 6679 eurot, toetus 5241 eurot

8. Kuusiku Tall.  Masinad ja maneezhiseadmed.  Maksumus 52463 eurot, toetus 34538 eurot

9. Märjamaa Vallavalitsus. Väliinventari soetus. Maksumus 14 776 eurot, toetus 13 299 eurot

10. EELK Käru Kogudus. Kiriku fassaadi ja akende rekonstrueerimine.  Maksumus 111 110 eurot, toetus 99999 eurot

11. Rapla vallavalitsus. Käsitöötoa rekonstrueerimine Kabalas. Maksumus 28 000 eurot, toetus 25 956 eurot

12. ATO Spordiklubi. Treeningsaali varustuse soetamine. Maksumus 21 636 eurot, toetus 19 472 eurot.

 

 

Maal elamise päev 28.09. Raplamaal

Maal elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on kutsuda maale elama veelgi rohkem tegusaid ja särasilmseid inimesi. Sel päeval ootavad Sind külla lasteaiad, koolid, tervise-, kultuuri ja spordikeskused, külamajad ja ettevõtted – kohad, mis kujundavad elukeskkonda maal. 35 valda Hiiumaalt Setomaani ja Alutaguselt Häädemeesteni. Maal elamise päevaga on ühinenud kõik Raplamaa 4 valda. Täpsem info kodulehel maalelamisepev.ee 

 

Powered by WordPress and ThemeMag