LEADER infopäev ja talgud

LEADER infopäev ja talgud
Kuupäev: 30 Aprilll 2011
Aeg: 11:00
Koht: Sulu külakeskus, Sulu küla, Märjamaa vald
Kirjeldus: Teavitus MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla sidusrühma ja MTÜ Röa küla poolt korraldatavast infopäevast ja kevadtalgutest
MTÜ Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühm ja MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts teavitab:
Kavatseme 30.04.2011 algusega kell 11.00 läbi viia LEADERi teemalise infoseminari koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise ellulviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks.

Ürituse sihtgrupp (kasusaajad) on: Sulu ja Jõeääre külade elanikud, MTÜ Velise Kultuuri ja Hariduse Selts esindajad (Juhatuses – Jürgen Kusmin, Mikk Vaarmann, Kalev Tihkan, Meida Oidram, Aile Pajula )

Ürituse eesmärk on: Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamiseks elanikkonna kaasamine.

Ürituse läbiviimise kava (programm): Kl 11.00 -12.00 LEADERi infoseminar Sulu Külakeskuses. LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu tegevusi ja toetusvõimalusi kohaliku elu edendamiseks tutvustab ning arutelu juhib Iris Haiba, kes töötab RAEK-is konsultandina ja on Leader- meetme 4.1 hindamiskomisjoni esimees.

Kl.12.00 – 16.00 talgud Sulu külas. Heakorratööd ning huvilised saavad küsida ja arutada LEADERi teemadel.

Talgutel on plaanis järgmised tegevused :
-külaplatsi ümbruse heakorratööd ( võsa lõikamine)
– Sulu Külakeskuse juures heakorratööd ( võsa lõikamine, riisumine , kivide korjamine, vanade õunapuude korrastamine)
-traktoriga prahi ja kivide kokku vedamine
-külasauna siseseinte katmine puidukaitsevahendiga

Ürituse eest vastutav isik on Aile Pajula (tel.53424236, e-post aile@velise.ee )

Asulate füüsilise elukeskkonna parendamise meetme projektitaotlused kinnitatud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 18. märtsil 2011 otsusega, protokoll nr 2 p.1 Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakenduskava 2011.a. kevadvooru meetme Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine projektitaotlused, mida esitatakse PRIA-le rahastamisotsuse tegemiseks.

Kuna seekord laekus taotlusvooru ligi kaks korda rohkem taotlusi, kui tavaliselt, pidi rahaliste vahendite mittepiisavuse tõttu jääma mitmeid taotlusi kinnitamata. Taotluste tase on aastast aastasse paranenud. Järgmine taotlusvoor on 2011. sügisel.

KKK

Korduma kippuvad küsimused

KKK

Korduma kippuvad küsimused

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Hindamiskomisjon

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine hindamiskomisjon:

Maimu Niitsoo, rahandus- ja eelarve spetsialist, komisjoni esimees
Riina Redlich, Pärnu Maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist
Peeter Paunmaa, Märjamaa Külavanemate Ühenduse esimees
Rando Lai, MTÜ Raplamaa Noored  liige
Tõnis Vaik, Rapla Maavalitsuse osakonnajuhataja asetäitja
Armar Paidla, Uusküla külavanem
Villu Vasar, ettevõtja Kaiu vallast

Hindamiskriteeriumid

Hindamiskomisjon

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine hindamiskomisjon:

Hannes Vald, PK juhatuse liige, MTÜ Juuru Vesi esindaja, komisjoni esimees
Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, regionaalarengu spetsialist
Raul Aalde, TREV 2 töötaja, keskkonnaspetsialist, sõltumatu ekspert
Hans Jürgen Schumann, Kehtna valla ehitusnõunik
Aivar Pajo, ettevõtja, Rapla Ettevõtjate Ühenduse juhatuse liige, ettevõtjate esindaja
Helbe Kliss, ettevõtja, Märjamaa Piirkondliku ettevõtjate Ühenduse liige, ettevõtjate esindaja
Triin Matsalu, Märjamaa abivallavanem, KOV esindaja
Anneliis Kõiv, MTÜ Raplamaa Noored juhatuse liige

Hindamisjuhend ja -kriteeriumid

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Hindamiskomisjon

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng hindamiskomisjon:

Egon Eiche, ettevõtluskonsultant, komisjoni esimees
Herkki Olo, Rapla VV arendusnõunik
Aita-Lidia Antson, Swedbanki pangandusspetsialist
Villem Uustalu, Rapla MV arendusspetsialist, maamajanduse nõustaja, ettevõtja
Heili Kaljuste, Kehtna Hoiu-Laenu Ühistu juhatuse esimees, finantsspetsialist
Lehar Kütt, SA Kredex divisjoni juht, ettevõtlus ja finantsspetsialist
Kalev Kiviste, Kaiu Jahindusklubi esindaja, ettevõtja

1.2. Hindamisjuhend ja -kriteeriumid

Aruanded

Powered by WordPress and ThemeMag