Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise meetme toetused

Raplamaa Partnerluskogu rakenduskava meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine projektitaotlustest on praeguseks määratud järgmised toetused  (PRIA otsused)

  1.  KARDIKESKUS OÜ. Toetatav tegevus Hobikartide SODI SR5 GX 390 elektrilise starteriga soetus. Projekti kogumaksumus 88 950 eurot, toetus 53 378 eurot
  2. RAPLAMAA TURISM MTÜ. Avatud Talude päevade ja ettevõtete päevade korraldamine. Maksumus 5 000 eurot, toetus 4 487 eurot
  3. RAPLAMAA ETTEVÕTJATE ÜHING. Teadmiste täiendamine Gruusia õppereisil. Maksumus 5439 eurot, toetus 4895 eurot
  4. PELTOC OÜ Freespingi soetus. Maksumus 74 500 eurot, toetus 30 425 eurot
  5. J.R. Veoteenus OÜ. Seadmete soetus. Maksmumus 322 180 eurot, toetus 13 308 eurot
  6. Sihtasutus RAEK. Raplamaa Majandusfoorum 2020 korraldamine.  Maksumus 5535 eurot, toetus 4981 eurot
  7. Mermel Trade OÜ seadmete soetus. Maksmus 37 204 eurot, toetus 28 000 eurot

LEADER objekt – Rapla rekonstrueeritud lauluväljak avati 8. juunil

Laupäeval 8.juunil avati pidulikult Rapla linna  rekonstrueeritud lauluväljak,  Raplamaa üks suuremaid LEADER programmi objekte käesoleval  perioodil.

Projekti nimetusega “Rapla Tammemäe laululava ümberehitamine Raplamaa kultuuri tutvustavaks mitmeotstarbeliseks puhkealaks”  taotleja ja elluviija oli Rapla vallavalitsus. Projekti vedasid Heiti Vahtra ja Rita Triinu Peussa.

Projekti käigus ehitati põhjalikult  ümber  senine Tammemäe vana laululava vaatajate poolne osa, paigaldati uued nägusad istepingid.

Projekti toetus Euroopa Liidu maaelu arendamise  programmist LEADER oli 100 000 eurot. 

Lauluväljaku rekonstrueerimine lõpeb tuleval aastal.

Fotodel ümberehitatud lauluväljaku üldvaated ja tantsijad avamas lauluväljakut.

Rapla vallavanem Meelis Mägi kinnitamab LEADER tähistustahvli lauluväljaku sissepääsu juures.

Aare Hindremäe fotod.

 

Lipa külas avati mänguväljak – LEADER objekt

Reedel 31. mail avati Lipa külas kultuurikeskuse taga endises kooliaias paar aastat suure hoolega tehtud laste mänguväljak.

Mänguväljaku rajamise eestvedaja oli MTÜ Lipa Küla Selts, mõtte autoreid ja elluviijaid Anne Kalf  ja Kaidi Kalf.

Mänguväljaku ehitamiseks saadi toetust LEADER programmist summas 5040 eurot  ja KYSK-lt.  Tööd tehti ka samuti omal jõul.

Nägusa mänguväljaku avamisest sai küla perepäev, kus osales üle saja inimese, kellest kolmandik oli aktiivseid kasutajaid. Lastele jagasid ohutuse alaseid oskusi  õpetusi Päästeameti ja  Maantee-ameti töötajad,  õpiti tegema näomaalinguid ning ratsutama hobuste ja ponidega.

 

Rahvusvaheline käsitööprojekt lõppes raamatuesitlusega

Rahvusvahelise koostööprojekti “Traditsioonide ja uuenduste koosmõju tänapäevases käsitöös” lõpukonverents koos raamatuesitlusega toimus 15.02 Madonas. Projekti Läti poolne juhtpartner võõrustas projektipartnereid Eestist ja Leedust kahel päeval. 16.02. oli võimalus külastada Madona maiustustetootjat ning osaleda käsitöökommide õpitoas.

Konverentsil tegid ettekanded Madona Novads Fonds´i tegevjuht ning juhtpartneri poolne projektijuht Jogita Baune, kes keskendus rahvusvahelise projekti algatamise ja elluviimise muredele ja rõõmudele. Iris Haiba Raplamaa Partnerluskogust andis ülevaate Eesti käsitööliste saadud kogemustest kolme partneri juures toimunud meistrikodades. Ilona Jurevičienė Anykšciai LAG projektijuht andis ülevaate leedulaste õppekohtedest projekti jooksul. 

Ettekannetega esinesid ka Läti käsitöömeistrid ning raamatu koostajad. Raamatu valmimise protsessist tegi kokkuvõtte raamatu koostamise projektijuhti Ilze Bardzina.

Koostööprojekti tutvustav raamat on neljakeelne (eesti, läti, leedu ja inglise keeles) ning kajastab kolmes riigis toimunud meistrikodasid ning tutvustab neid läbiviinud meistreid.

Raamat “Crafts book”

Raplamaa Partnerluskogu projektide elluviimine

Raplamaa Partnerluskogu  tegi intervjuu vormis  vahehindamise kokkuvõtted  2016.a ja 2017.a  toetust saanud projektide elluviimisest.   Vaadeldi Raplamaa Partnerluskogu strateegia ja rakenduskava meetmeid 1 Kogukonna investeeringud ja 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Eraldi intervjueeriti  pehmete (tegevusprojektide) meedet 3 Kogukonna edendamine.

Meede 1 projektide elluviimise info

Meede 1 projektide elluviimine vahehindamine veebruar 2019

Meede 2 projektide elluviimise info

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine projektide elluviimine seisuga veebruar 2019

Meede 3 projektide elluviimise info

Meede 3 projektide elluviimine seisuga veebruar 2019

Maaelu kajastav fotonäitus LEADER toetusel

21. detsembril avati Rapla valla Kaiu osavalla teeninduskeskuses Kaiu alevikus pidulikult maaelu teemaline RÄNDAV FOTONÄITUS “Raplamaa veerel”. 

Rändav fotonäitus põhineb 21. septemberil 2018.a. Raplamaal korraldatud fotopäeva “Raplamaa veerel” pildistatud fotodel.

https://www.youtube.com/watch?v=W-_u3MJ_LSo&t=70s

Fotopäeva korraldas ja toetas Raplamaa Partnerluskogu Kaiu piirkonna LEADER toetusrühm piirkonna koordinaatori Kalev KIVISTE juhtimisel.

Tegemist on 1988.a. alustatud fotopäevade traditsiooniga, kus Raplamaa parimad fotograafid  regulaarselt ühel ja samal ajal pildistavad Raplamaa loodust, elukeskkonda, ettevõtlust, inimesi. 

Fotopäevade mõte on näitlikult välja tuua, kuidas on maaelu ja inimeste tegevus muutunud pärast Eesti taasiseseisvumist ning ühinemist Euroopa Liiduga.  2013.a. anti välja esimestel fotopäevadel põhinev värviline fotoalbum Raplamaa veerel. 

 

Praegune rändnäitus on ette nähtud üles panemiseks Raplamaa valdades ja osavaldades.  Näitus algas Kaiust ja läheb edasi ülespanemiseks Rapla Kultuurikeskusesse. 

Fotosid näitusest (fotograafid Aare Hindremäe, Peeter Mürk, Harri Rospu, Craig Tislar, Andres Kallas, Siim Solman, Kaia Saaremets, Kaido Hansen, Aivar Pihelgas ja Kalev Kiviste) 

Raplamaa üks esindushoonetest sai tänu LEADER programmile uue kuue

Raikküla kultuurikeskus Raplamaal avas 25. novembril 2018 uksed põhjalikult rekonstrueeritud hoonena.

33 aastat tagasi valminud toona ülimoodne, esindusarhitektide Padriku ja Künnapuu loomingu üks parimaid näiteid Raikküla kultuurikeskus pälvis omal ajal laialdase tunnustuse kui maakultuuri esindushoone.

Pärast endiste suurmajandite lagunemist ja maaelu ümberkorraldusi jäi kultuurikeskuse hoone ilma vajalikust pidevast remondist ja hakkas lagunema.

Alles seoses Raikküla maaelu ja põllumajanduse elavnemisega ning jõukuse kasvuga, leiti kohapeal võimalik olevat hoonet taastada.

Raikküla kultuurikeskuse elus hoidmiseks ja piirkonna kultuurielu korraldamiseks moodustati mõned aastad tagasi mittetulundus- ühing Raikküla Kultuurikeskus.  Ühingu juhiks on väsimatu kultuuritöötaja Ene KANGUR,  kes võttis südameasjaks hoone taastamise.  Selleks valmistati 2016.a ette toetuse taotlus LEADER programmist Raplamaa Partnerluskogule, mis ka rahuldati ja määrati toetus veidi alla kuuekümne tuhande euro. Täiendava kaasrahastuse andis hoone rekonstrueerimiseks kohalik suurettevõtja Raikküla Farmer OÜ. 

25. novembril avati rekonstrueeritud kultuurikeskus pidulikult.

 Raplamaa Partnerluskogu poolt õnnitles ja tänas projekti elluviijaid  tegevjuht Jaak Vitsur 

Loe lähemalt Rapla ajalehest Nädaline

raikküla klubi avamine

Raplamaa Partnerluskogu meetmed 2019.a.

PRIA peadirektori poolt on kinnitatud Raplamaa Partnerluskogu 2019.a. rakenduskava (meetmelehed ja ajakava)

2019.a  on Raplamaa Partnerluskogus LEADER programmis avatud järgmised meetmed:

Meede 1 Kogukonna investeeringud (varasema nimetusega Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine).

Meede on avatud 01. märtsist 2019 kuni 01.aprillini 2019 kl 23.50

Meetme tingimused (meetmeleht) 

2019.a. rakenduskava meede 1 meetmeleht

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

2019.a. rakenduskava meede 2 meetmeleht

Meede on avatud 01. aprillist kuni 02. maini kl 23.59

Meede 3   Kogukonna edendamine

2019.a. rakenduskava meede 3 meetmeleht

Meede on avatud 01. aprillist kuni 02. maini kl 23.59

Meede 4 Rahvusvaheline koostöö ja rahvusvahelised koostööprojektid

Meede on avatud aastaringselt

2019.a. rakenduskava meede 4 meetmeleht

Raplamaa Partnerluskogu projektide hindamise kord

Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kord 2019.a.

Raplamaa Partnerluskogu õppereis

 

Raplamaa Partnerluskogu korraldas koolitus- ja infoürituse – õppereisi koos seminariga Taani LEADER tegevusgruppidesse

Õppereisi programm

Taani õppereisi programm kodulehele

Kokkuvõte õppereisist

Õppereisi kokkuvõte

Fotosid õppereisil nähtust

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppereisi kajastamine meedias ajalehes Raplamaa Sõnumid

Taani lugu

Ristsõna Taani õppereisi loo põhjal

Leaanyka Leissoni meeleolukad fotod õppereisilt sellelt lingilt (aktiveeri eelnevalt) 

https://photos.app.goo.gl/wYXxzCFc1XdW984BA

 

 

 

 

 

 

 

AVEC projekti videoklippide konkurss

 

Raplamaa Partnerluskogu ja Soome Nurmijärvi valla ja LEADER tegevusgrupi EMO ry vahelise rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC raames  valminud külade elu kajastavate videoklippide hindamiskomisjon on Soome poolelt hinnanud  Raplamaa külade videoklippe ja tunnistanud parimaks külaelu kajastavaks videoks

INGLISTE KÜLA VIDEO (vt link allpool) 

Nurmijärvi poolne hindamiskomisjon on selgituseks lisanud

Soome poolne kuue liikmelise hindamiskomisjoni põhjendus: komisjoni rõõmustas video poolt loodud elupilt külast ja video kommenteerija  tekst. Video andis ettekujutuse aktiivsest ja  sündmuste rikkast külast, kus on hea  elada ja kerge aega viita. Komisjonile meeldis eriti kohaliku jõulutoidu tutvustamise ettevõtmine. Lisaks  jättis sügava mulje oma külaajaloo raamatu koostamine ja väljaandmine. Suviseid spordimänge oli tõesti lõbus jälgida ning komisjon naeris valju häälega mitu korda just parvemängude puhul. Ka kohalik hobuse päev oli mõjuv ja huvitav ettevõtmine. Mängivad ja rõõmustavad lapsed kroonisid võitja video lõppu.

Üleüldiselt kõik videomängus osalenud videod olid väga huvitavad ja sobisid eriliselt Videod tõid esile huvitaval ja sümpaatsel moel niihästi külade argipäeva  kui ka külapidustusi – selliseid  sündmusi, mis sagedasti jäävad  suure meedia rambivalgusest kõrvale.  Suur tänu kõigile Raplamaa videovõistluses osalemisele

Komisjoni sekretär Teemu Siltanen, Nurmijärvi vallavalitsuse infojuht


RAPLAMAA VIDEOKLIPID 

1 Kuusiku Kandi külad  (CTRL + klõps)

2. Kaerepere alevik ja külad

https://youtu.be/rGvl8D0OmlU

3. Ingliste küla

4. Kaiu piirkond

5. Kohila piirkond

 

NURMIJÄRVI VIDEOKLIPID

1.Klaukkala linna tutvustav videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=3pxNZeJwfcA

2. Hälvä  piirkonda  ja loodust  tutvustav videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=xMUs-yz_CG8

3. Klaukkala noorte tegemisi tutvustav videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=_QncEurlItQ

4. Haapaniemi – loodus ja inimesed videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=ElXgycFiMio

5. Kaunis sügisene loodus Nurmijärvil Sinervo  videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=ujNErWWnFZw

6. Aastaring Airikkalal   videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=F1L3b5XIVOE

Powered by WordPress and ThemeMag