LEADER projekt Kaerepere rula-ja mänguväljak sai Raplamaa Aasta Tegu auhinna

LEADER projekt Kaerepere rula-ja mänguväljaku rajamine sai üle maakonnalise tunnustuse.

Projekt  valiti välja Raplamaa Aasta Tegu 2017 konkursi võitjaks.

MTÜ Koduaseme - Raplamaa Aasta Tegu 2017 laureaat

Fotol on projekti elluviija MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liikmed.  Keskel seisab projekti juht  HELEN LINK.

 

Kaereperes avati LEADER objekt – rula- ja mänguväljak

5. novembril 2017 avati Kaerepere alevikus Kehtna vallas Raplamaal  üks suurimaid Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna LEADER  objekte –  Kaerepere rula-ja mänguväljak.

Projekti (viitenumbriga 619216701051)  esitas ja viis ellu kohalik külaselts MTÜ Arendusselts Koduaseme.  Projekti juhtis oskuslikult   külaseltsi juhatuse liige HELEN LINK.

Projekti idee tekkimisest ja elluviimistest on lugeda pikemalt ajalehest Raplamaa Sõnumid 8. novembri numbrist

rs0811007

Rula-ja mänguväljaku pidulikul avamisel, mis kestis mitu tundi,  osales ligi paarsada külalist.

Aare Hindremäe fotod rula-ja mänguväljaku avamisest.

1 3 IMG_3970 IMG_3971 IMG_3972 IMG_3973 IMG_3975 IMG_3976 IMG_3977 IMG_3980 IMG_3993 IMG_4000 IMG_4006 IMG_4011

LEADER määrus uuendatud

3. novembril 2017 hakkas kehtima Maaelu ministri LEADER määrus uuendatud kujul.

Uuendatud määrus on loetav

LEADER määrus uuendatud 3. nov. 2017

Uuendatud määruse seletuskiri

uuendatud LEADER määruse seletuskiri 3. nov. 2017

 

LEADER koostööseminar Nurmijärvil

Raplamaa Partnerluskogu töörühm 6. novembril  võttis osa koos Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO ry  ning Nurmijärvi vallavalitsusega korraldatud seminarist “Kogukonnad ja vabatahtlik töö”.

Raplamaa esindust juhtis Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu.  Raplamaa Omavalitsusi esindas ROL juhatuse aseesimees Elari Hiis.  Seminaril osalesid veel Velise Kultuuri-ja haridusseltsi juhatuse liige Aile Pajula,  Märjamaa Külavanemate Ühenduse juhatuse esimees Iris Haiba,  Raplamaa Külade Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal,  Ingliste Arendusseltsi juhatuse liige Aare Hindremäe,  Eesti Hooldekodude juhatajate liidu juhatuse esimees Heili Burmeister.

Soome poolset delegatsiooni juhtisid  LEADER tegevusgrupi Emo ry arendusjuht Kim Smedlund,  Nurmijärvi vallavanem Jukka Anttila, Nurmijärvi valla noorsootöötaja Merja Vinha-Järvinen,  Nurmijärvi vallavolikogu liige Riina Mattila (Toomlas).

Seminar toimus augustikuus avatud uues Nurmijärvi valla kultuurikeskuses Klaukkala linnas.

Seminari eesmärk oli tutvuda vastastikku kogemustega vabatahtlike (mittetulundusühenduste) koostöö korraldamise alal kohalike kogukondade (omavalitsustegga)  ning leida ühiseid väljundeid tulevikus.

Pikemate ettekannetega esinesid  Emo ry arendusjuht Kim Smedlund ja Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur.

Sõna võtsid ja  ettekandeid täiendasid Triin Matsalu, Elari Hiis, Urmas Kristal.

Ette kannetele järgnes  ajurünnak töörühmades, kus tuli jõuda selgusele,  mis on vabatahtlike töö korraldamisel esmase tähtsusega, mida tuleb jälgida ja milline on motivatsioon vabatahtliku töö tegemiseks.

Soome poolt selgitati, et  nende juures on vabatahtliku töö olulised tegijad pensionärid, kellel on niihästi oskusi, kogemusi kui ka vaba aega.   Ka üks oluline vabatahtliku töö suund on töö vanuritega ja puuetega inimestega, nende kaasamine ühiskonda.

Nii Eesti kui Soome töörühmades rõhutati, et vabatahtliku töö korraldamisel on eelnevalt esmatähtis selgitada välja tegelik vajaduse sellise töö järele ja kindlaks määrata sihtrühm.  Mõlemad pooled pidasid vajalikuks omavalitsuse tuge vabatahtlikule tööle, mis peaks olema sätestatud vastavate lepingutega. Väga oluliseks peeti vabatahtlike töö tunnustamist, vabatahtlike austamist,  seda eeskätt oma kogukonnas. Ja vabatahtlike töö vajab pidevat kajastamist massiteabevahendites ning sotsiaalmeedias.

Seminari kolmandas jaos tutvuti konkreetsete Nurmijärvi piirkonna vabatahtlike ühenduste tegevusega.

Seminar viidi läbi  kolmepoolse LEADER koostööprojekti AVEC raames.  Tuleval aastal toimub Raplamaal jätkuseminar, kus meie vabaühendused näitavad oma tegemise ja saavutusi.

DSC_0271 - Copy DSC_0272 - Copy DSC_0278 - Copy DSC_0279 - Copy DSC_0283 - Copy     DSC_0282 - Copy

DSC_0286 IMG_4057 IMG_4058 IMG_4060 IMG_4078   IMG_4047 IMG_4052 IMG_4053 IMG_4058

 

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Kaiserslauterni maakonna LEADER tegevusgruppides

Raplamaa Partnerluskogu delegatsioon juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel külastas Raplamaa sõprusmaakonna Kaiserslauterni (Saksamaa) maavalitsuse ja kohalike LEADER tegevusgruppide kutsel Saksamaad.  Õppereisi eesmärk oli kogemuste vahetamine LEADER programmi elluviimise tulemustest,  vastastikuste LEADER strateegiate tutvustamine ning võimalike valdkondade välja selgitamine edasiseks koostööks.

Õppereisi tippsündmuseks oli poolepäevane seminar Kaisers-lauterni maavalitsuses, kus pikema ettekande tegi maavanem Paul Junker, ettekanded kolme kohaliku LEADER tegevusgrupi töötajad.

Raplamaa Partnerluskogu ettekanne  tutvustas omakorda tegevuspiirkonda ja strateegiat ning üldisi tulemusi LEADER programmi elluviimisel.

Seminarist võtsid osa Kaiserslauterni maavalitsuse töötajad, LEADER tegevusgrupi liikmed, kohalikud ajakirjanikud.

Seminari tulemusena lepiti kokku, et Kaiserslauterni delegatsioon külastab tuleval kevadel Raplamaad,  et vaadata üle olemasolevate partnerlussidemete jätkamine pärast haldusreformi ning Rapla Maavalitsuse tegevuse lõpetamist.

Õppereisi käigus külastati mitmeid maaelu arengu programmidest toetust, sealhulgas ka LEADER-ist toetust saanud projekte ning tegutsevaid objekte.  Saksamaa on edukalt rakendanud erinevate fondide rahastamise võimaluste ära kasutamise suuuremate maakondliku tähtsusega projektide juures.  Sellest kogemusest on Raplamaal paljugi õppida.

LEADER programm Kaiserslauterni maakonnas on suures osas orienteeritud looduskeskkonna mitmekülgsele tutvustamisele ning ärakasutamisele   ja pärimuskultuuril põhineva turismi arenda misele.  Maaelu arengu programmide võimalusi kasutatakse loodusradade rajamiseks, ajalooliste kultuuriobjektide põhjalikuks renoveerimiseks, laialdaseks teavitustegevuseks, kultuuritööks, noorsootöö edendamiseks.

Õppereis andis laialdast informatsiooni niihästi Eesti kui ka Saksa poolele ja  innustas leidma võimalusi koostöö jätkamiseks tulevikus.

Külaskäik leidis kajastamist liidumaa ajalehes ja Raplamaa ajalehes

Rheinpfalz_LEADER Estland im LK KL_171004

Saksa loo 1. pool Saksa loo 2 pool

Seminari ettekanded Kaiserlauterni maakonna ja Raplamaa Partnerluskogu  LEADER tegevusgruppide kohta

LAG DLL_Partner esitlus Kaiserslauterni seminaril 02. 10.17

Presentation of LAG Raplamaa Partnership to the LEADER seminar in Kaiseslautern 2. Oktober 2017

Kaiserslauterni õppereisi programm

Kaiserslauterni õppereisi programm

Jaak Vitsuri ja Aare Hindremäe fotod

Buss LEADER teavitusega

Buss LEADER teavitusega

IMG_0758-2 IMG_0970-2 IMG_1161-2 IMG_1218-2 IMG_1366-2 IMG_1369-2 IMG_1482-2 IMG_1544-2 IMG_1571-2 IMG_1575-2 IMG_1583-2 IMG_1586-2 IMG_1606-2 IMG_1611-2

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

Seminar Kaiserslauterni maavalitsuse saalis

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

kohaliku LEADER tegevusgrupi tutvustus taluturul

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend

LEADER objekti Keltide muinaskindlus tutvustusstend

Raplamaa noorte puhkpilliorkestri kontsertturnee Soomes

Raplamaa Noorte Puhkpilliorkester ligi kolmekümne liikmeline koosseis pidas 25. augustist kuni 29. augustini   maha mitmepäevase kontsert-turnee  Soomes, Raplamaa partnervallas Nurmijärvil. Puhkpilliorkestris mängib noori erinevatest valdadest – Märjamaalt, Raplast,Kohilast, Kehtnast.

Üritus on esimene osa rahvusvahelisest LEADER koostööprojektist AVEC, mida korraldavad LEADER tegevusgrupid  Raplamaa Partnerluskogu Eestist ning  EMO ry Soomest.

 Projekt on pühendatud Soome ja Eesti 100-le sünniaastapäevale.

Kokku anti kuus kontserti, millest osa esitati koos Nurmijärvi valla koondpuhkpilliorketriga.

Kontserdi kava oli üles ehitatud mitmekülgsena, sisaldades  eesti ja soome heliloojate muusikapalu ning ameerika estraadipalasid.

Raplamaa Noorte  Puhkpilliorkester esines kolme kontserdiga Nurmijärvi vallas Klaukkala linnas Soome sajanda juubeli auks ehitatud uue Kultuuri-keskuse Monikko avaüritustel, mis kestsid terve nädala.

Lisaks esinemisele Monikkos  anti  veel kolm kontserti Nurmijärvi valla koolides. Huvi kontsertide vastu  oli noorte hulgas üllatavalt suur, milles tunnistasid  saalitäied kuulajaid Monikko mitmesaja-kohalises kontserdi-saalis.

Kava oli koostatud arvestusega, et  paljusid kontserdinumbreid saaks esitada kahe suure orkestriga koos.  Sellise ühiskontserdi ettevalmistamisele eelnes mitmekuine eeltöö, muusikapalade valimine,  harjutamine. Peeti soomlastega ühiseid orkestriproove.

Puhkpilliorkestrite ühisüritust valmistasid vahetult ette Raplamaa Noorte Puhkpilliorkestri dirigendid TÕNU SOOSÕRV  ja SILVER NIINEMETS.  Ürituse koordinaatorid olid Märjamaa Muusika-ja Kunstikooli juhataja MAIU LINNAMÄGi ja Nurmijärvi Muusika-kooli juhataja URPO RAUHALA.

Raplamaa külalised andsid Monikko kultuurikeskusele üle    kingituse – katkendi Jean Sibeliuse muusikateose Sydämeni laulu, (mille sõnade autor on nurmijärvilane Aleksis Kivi), esitakti nootidest sepistatud kujul. Sepise valmistas ARGO ASUMETS MÕISASEPP Mõisa sepikoda.  Sepis kaunistab Monikko kultuurikeskuse aatriumi.

logod 1 logod 2 logod 3

Aare Hindremäe fotod

Üritust toetasid nõu ja jõuga Nurmijärvi vallavalitsus eesotsas vallavanem JUKKA ANTTILA’GA  ning noorsootöötaja MERJA VINHA-JÄRVINEN’iga ning Raplamaa Omavalitsuste Liit  eesotsas aseesimehe Käru vallavanem ELARI HIIS’iga.

AVEC projekt jätkub mitmete üritustega kuni 2018.a lõpuni

IMG_9217 IMG_9239 IMG_9258-2 IMG_9264 IMG_9286-2 IMG_9316-2 IMG_9353-2 IMG_8915-2 IMG_8937-2 IMG_8940-2 IMG_9316-2  IMG_9015-2

Aare Hindremäe fotod

 

Artikkel reisi kohta Raplamaa Sõnumites

artikkel Raplamaa Sõnumites 06.09.17

 

2017.a. esimesed projektitaotlused said rahuldamise otsuse

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniamet (PRIA) on teinud esimesed otsused Raplamaa Partnerluskogu 2017.a. rakenduskava toetusemeetmetesse esitatud projektitaotluste rahuldamise kohta

Nimekiri allpool. Nimekirja täiendatakse jooksvalt

2017.a. Rahuldatud projektitaotluse meede 1 Kogukonna investeeringud

Raplamaa Partnerluskogu uuendas suhteid Saksamaa LEADER tegevusgruppidega

Raplamaa Partnerluskogu  uuendas sõprussuhteid Saksamaa Kaiserlauterni maakonna (Rheinland-Pfalzi liidumaa) LEADER tegevusgruppidega.  LEADER sidemed tekkisid  sõprusmaakondade Raplamaa ning Kaiserslauterni vahel juba 2003.a., kui Saksa partnerid tutvustasid  ühisel seminaril LEADER programmi olemust, strateegia koostamist, projektide valimist.  2003-2005.a. toimunud õppereisidel õppisid tulevased Raplamaa LEADER eestvedajad tundma  elluviidud projekte.

Sellest ajast algas ka koostöö maakondade LEADER  tegevusgruppide vahel (Kaiserslauterni maakond kuulub kolme LEADER tegevusgruppi), mis vahepeal seoses juhtisikute vahetusega Saksamaal kahjuks soikusid.

1.-5. juulini 2017 külastas Kaiserslauterni maakonna esinduslik delegatsioon Rapla maakonda,  eesmärgiga arutada koostöö sidemete jätkamist pärast haldus- ja riigireformi. Delegatsiooni koosseisus olid samuti kohalike LEADER tegevusgruppide juhid eesotsas tegevusgruppide nõukogu liikme Kaiserslauterni maavanema Paul Junkeriga (Saksamaal on maavanem ametikoha tõttu LEADER tegevusgrupi nõukogu liige).

Külalistele tutvustati hulgaliselt Raplamaal viimastel aastatel elluviidud või -viimisel olevaid LEADER objekte ja projekte (s.h. Atla mõis,  Raikküla mõis, Eidapere noortekodu, Vigala teeninduskool, Vigala külakeskus, Sulu külamaja, Sillaotsa talumuuseum, Puraviku sepikoda, Rapla kirik). Korraldati ühine seminar maaelu arengu alase koostöö suundadest ja võimalustest tulevikus. Eraldi pidasid nõu Raplamaa Partnerluskogu ja Kaiserslauterni LEADER tegevusgruppide esindajad.

Kaiserslauterni delegatsiooni vastuvõtu tulemusena tegi Saksa pool Raplamaa Partnerluskogule ettepaneku tulla veel käesoleva aasta sügisel oma delegatsiooniga õppereisile Kaiserlauterni maakonda LEADER tegevusgruppidesse ja selgitada ühiselt välja potentsiaalsed suunad rahvusvaheliseks LEADER koostööks. Kutse võeti tänuga vastu Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete Triin Matsalu ja Elari Hiisi poolt.

DSC_0017 DSC_0029 seminar 3 seminar 4 seminar maavanema juures 2 Seminar maavanema juures

LEADER sidusrühm Juuru vallas korraldas suveürituse

Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla sidusrühm korraldas

23 ja 24 . juunil traditsioonilised  maaelu elavdamise üritused –  jaanipäeva pidustused.

Juuru Jaanipäev 2017 ürituste kokkuvõte

Juuru LEADER sidusrühma Järlepa jaanipäeva üritus

 

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

Järlepa jaan

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

 

Ürituste kava

Juuru sidusrühma üritus 2017. Juuru piirkond

Juuru sidusrühm. Järlepa Jaanitule üritused.

suur_jaanipidu_jarlepas_23062017

Created with Nokia Smart Cam

Created with Nokia Smart Cam

LEADER projekt Kuimetsa krossiraja arendus sai valmis

Oleme valmis saanud kogu Kuimetsa krossiraja uuendamise, viimasena valmis 3.-7. aastastele lastele mõeldud algõppe rada, millise üles sättimisega saime alustada pärast maa kuivamist.
Rada on mõeldud laste ATV-dega ja laste mootorratastega sõitmiseks.
Tänu PRIA toetusele oleme saanud korraliku ja väga turvalise kompleksi valmis, nüüd ootame positiivset otsust oma taotlusele lastele mõeldus mototehnika soetamiseks.
Huvilisi on palju uudistamas käinud ja kõik kiidavad tekitatud võimalusi lastele: sõiduring on turvavõrguga piiratud ja välisaed piirdeaiaga tõkestatud.
Eelnevatel aastatel on mototeam korraldanud nn motolaagreid ( nädalasi, mõnepäevaseid ) nii suurtele kui väikestele. Oleme selleks rentinud tehnikat ja selline lähenemine nõuab kopsakat osalemistasu peredelt.
Kui edaspidi saame väljas olla oma tehnikaga, oleks võimalused hoopis teised lastele tehnika- tundmise oskuste õpetamisel ja sõidurõõmu pakkumiseks.
Meie mototeamis on mootortehnika hooldamiseks kõik võimalused olemas: oskajad mehed, ruumid ja tehnilised vahendid- tööriistad.

Lugupidamisega

Juhan Laansoo
Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team
juhatuse liige
55537375
IMG_3766    IMG_3762 IMG_3763 IMG_3764 IMG_3765

Powered by WordPress and ThemeMag