ELARD avaldus – LEADER programm jätkub 2021-2027

Euroopa LEADER tegevusgruppide liit  (ELARD)  tegi avalduse seoses LEADER programmi jätkamisega 2021-2027 aastal.

Euroopa Liidu Leader programm sai hiljuti 25 aastaseks, praegu ühendab ligi 10 miljardi eurose avaliku rahastamisega LEADER ligemale kahte tuhandet kuutsada  LEADER tegevusgruppi, kes tegutsevad  kokku 161 miljoni elanikuga maapiirkondades.

Euroopa  LEADER tegevusgruppide liidu avalduses öeldaks,  et LEADER lähenemisviis peab seadma oma peamiseks eesmärgiks kohalike kogukondade tugevdamise. LEADER põhimõtteid peab austama ja käsitlema lugupidamisega niihästi EL kui ka liikmesriikide ja omavalitsuste tasandil.

Uuel perioodil peab LEADER liikumine saama üheks osaks mitmepoolselt rahastatavaks Kogukonna Juhitud Kohaliku Arengu  (CLLD)  strateegiast.  Kogukonna arengut tuleb toetada lisaks LEADER’le komplekselt ja läbimõeldult teiste erinevate Euroopa Struktuursete Investeeringufondide kaudu. Selleks tuleb liikmesriikides  kehtestada ühtne  fondide kasutamise reeglistik ja moodustada selleks ühtne asutus.  Ühtne reeglistik peab seadma eesmärgiks kohalike  kasusaajate huvid. Kohalikud LEADER tegevusgrupid peavad aga keskenduma piirkonna maaelu elavdamise tegevustele.

Toetuste käsitlemise seadusandlust tuleb tasakaalustada, kindlustades ühelt poolt LEADER meetodi ja põhimõtete jälgimise, teisel poolt aga tuleb oluliselt vähendada liikmesriikide poolt kehtestatud bürokraatlikke takistusi.

ELARDi   avalduse teksti saate lugeda praegu inglise keeles, ametlik tõlge lisandub varsti

Tartu-Declaration-LEADER_CLLD2020+

footer-elard-19-aprill-2016-finale-suur

OÜ Mahe Jäätis tegi LEADER toetuse abil investeeringu

OÜ Mahe Jäätis, edukas  pereettevõte,  kes on spetsialiseerunud  ökoloogiliselt puhta ja suurel osal kohalikku toorainet kasutava mahejäätise valmistamisele, sai Raplamaa Partnerluskogu ettevõtlusprojektide hindamiskomisjonilt heakskiitva hinnangu.

Nüüdseks on ettevõte teinud ära vajaliku investeeringu, soetanud uue sisseseade, mis võimaldab suurendada tootmismahtu ja laiendada sortimenti.

Projekti juhib Kaili Tuul.

Fotod uutest seadmetest.

IMG_20161109_145545 IMG_20161109_145549 IMG_20170118_134526 IMG_20170118_134618 IMG_20170118_134716

Raplamaa Partnerluskogu 2017.a meetmete taotlusvoorud ja infopäevad

Raplamaa ajalehes Nädaline 18. jaanuaril 2017  avaldatud teave meetmete taotlusvoorude tähtaegade ja meetme 1 Kogukonna investeeringud infopäevade toimumise graafiku kohta

Kuulutus Raplamaa Sõnumites 18. jaan. 2017 infopäevast rs1801022

 

Seiklusturismi ettevõte 360 kraadi tegi investeeringu LEADER toetusega

Märjamaa ligidal asuv seiklusturismi ettevõte 360 kraadi taotlus LEADER meetmest projektitoetust seiklusturismi arendamiseks vajalike laiakummiliste maastikujalgrataste nn fat bike soetamiseks. Hindamiskomisjon kiitis projekti heaks. Nüüdseks on fat bike jalgrattad soetatud ning  käib tõsine seiklusmatkamine.

Pildil nädalavahetul toimunud matk fat bike-dega.

DSC00135

 

 

Esindus- ja reklaammaterjali konkurss tähtajaga 28.02.2017

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu kutsub osalema Raplamaa Partnerluskogu esindus- ja reklaammaterjali konkursile. Konkursile oodatakse omanäolisi ja huvitavaid esemeid, mille valmistamisel on kasutatud piirkonnale omaseid materjale, motiive ja sümboolikat. Esitatavad tööd peaksid sobima esindusmeeneks Raplamaa Partnerluskogule.

Read more »

Puiduettevõte XL Cases tegi investeeringu Leader toetuse abiga

Kohilas tegutsev puiduettevõte XL Cases, kes valmistab erinevate esemete transpordiks eeskätt eritellimisel transpordikaste ja kohvreid, taotles LEADER programmist toetust tootmisseadmete soetamiseks.  Hindamiskomisjon hindas projektitoetuse toetuse vääriliseks.  Projekti juhib Doris Jürgens.

Ettevõtja soetas toetusega vajalikud kaasaegsed uued tootmisseadmed.

20170111_150226 20170111_150233 20170111_150251

 

Puiduettevõte Autorevol tegi suurinvesteeringu LEADER toetuse abil

Raplamaa edukamaid puiduettevõtteid Autorevol on spetsialiseerunud kohalikul toorainel põhineva puukoorest multši (erinevates variantides hakitud männikoore) tootmisele ja turustamisele. Multši kasutatakse laialdaselt aianduses, haljastuses, spordi-ja jalutusradade katmisel jm. Autorevol on kujunenud Eesti üheks suuremaks multšitootjaks.

Edukas ettevõte taotles 2016.a. LEADER programmist investeeringuprojekti toetust uue seadme soetamiseks, hindamiskomisjon tunnistas projekti üheks parimaks.  Nüüdseks on ettevõte teinud projektis ettenähtud soetuse ja selle ülespannud.  Projekti juhtis Andres Ojasalu.

Praeguseks on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas  LEADER ettevõtluse investeeringu-projektid ellu viinud juba kolm ettevõtet.

Fotod seadmest

suurpalli-press-2 suurpalli-press

Valmis Raplamaa Partnerluskogu tutvustav digiraamat

16. detsembril 2016 toimunud Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul tutvustati ja jagati Partnerluskogu liikmetele kätte Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2008-2013 rakendamise tulemusi kajastav infoväljaanne – digiraamat mälukaardi kujul img_0281

Raamatu pealkiri on Raplamaa LEADER lood 2009-2014.  Digiraamat kujutab endast täielikku infomaterjalide koondi  kõikide elluviidud LEADER projektide kohta.

Digiraamatu pani kokku Anne Kalf,  statistilisi tabeleid koostas Maimu Niitsoo.

Digiraamatu kujundas ja valmistas veebiraamatuks Toom Raudsep, Purk Stuudio OÜ-st.  Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu andis Toom Raudsepale üle aukirja. toom

Digiraamat on  loetav järgneval lingil raplamaa-leader-digiraamat

 

Abiks projektide elluviijatele – 10. novembri infopäeva ettekanded

10. novembril toimus infopäev projektide elluviijatele .

Infopäevad ettekanded (slaidiesitluse kujul)  on lisatud

projektide-elluviimine

riigihangete-korraldamine-ja-dok

Slaidiesitlus 2016 LEADER-meetme teavitamise määrus

Raplamaa Partnerluskogu 2017.a strateegia meetmete taotlusvoorude tähtajad

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas esmaspäeval 7. novembril 2016  oma koosolekul ära 2017.a. meetmete taotlusvoorude tähtajad.

Meede 1 Kogukonna investeeringud (investeeringuprojektid) – taotlusvoor avatakse 1.veebruaril 2017 ja lõpptähtaeg projektide esitamiseks 1. märts 2017

Projektide hindamine toimub aprilli esimeses pooles, hindamiskomisjoni otsus ja juhatuse otsus paremusjärjestuse kinnitamise kohta tehakse aprilli lõpuks-mai alguseks.

Hindamiskriteerium_meede1

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine  (investeeringuprojektid ja teadmussiirde projektid)  – taotlusvoor avatakse 1. aprillil ja projektid esitamise lõpptähtaeg on 2. mail 2017

Projektide hindamine toimub juunikuu esimeses pooles, hindamiskomisjoni otsus ja juhatuse otsus paremusjärjestuse kinnitamise kohta tehakse juunikuu keskel.

Hindamiskriteeriumid. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Meede 3 Kogukonna edendamine (tegevusprojektid)  – taotlusvoor avatakse 1. aprillil ja projektide esitamise lõpptähtaeg on 2. mail 2017.

Projektide hindamine ja toimub juunikuu teises pooles, hindamiskomisjon otsus ja juhatuse otsus paremusjärjestuse kinnitamine kohta tehakse juunikuu keskel.

Hindamiskriteerium_meede3

Meetmelehed on kodulehel kättesaadavad rubriigis strateegia meetmed.

Projektide hindamine toimub korra alusel:

Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

 

Jaanuaris- veebruaris  toimuvad valdades  meetmete infopäevad taotlejatele  meetme 1 osas ja aprillikuu alguses meetmete 2 ja 3 osas. Infopäevadest teavitame meie kodulehel.

Powered by WordPress and ThemeMag