Raplamaa Partnerluskogu korraline aastakoosolek

Raplamaa Partnerluskogu korraline aastakoosolek (üldkoosolek) toimub neljapäeval 16. juunil 2016 algusega kl 17  Rapla Kultuurikeskuse saalis. Päevakorras Raplamaa Partnerluskogu 2016.a.meetmete  taotlusvoorude läbiviimisest ja  tulemustest. Raplamaa Partnerluskogu 2017.a. meetmete taotlusvoorude korraldamisest. Üldkoosoleku nõusoleku andmine kogukonnateenuste projektitaotlustele. Üldkoosoleku nõusoleku andmine rahvusvahelisteks LEADER koostöö projektideks. Raplamaa Partnerluskogu 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja valitud sätete muutmine. Koosolek […]

Rapla valla kantides toimuvad arengukoosolekud

Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla LEADER sidusrühma liikme MTÜ Rapla valla külade ühenduse eestvedamisel toimuvad Rapla valla tõmbekeskuste piirkondades (nn.kantides) kevadised arengukoosolekud. Üritused toimuvad koostöös Rapla vallavalitsusega. Arengukoosolekutel kantides arutatakse kantide arengukavades täiendamist ja arendamist, keskendutakse kantide arengu sõlmküsimustele, selgitatakse Euroopa Liidu regionaalsete arenguprogrammide,  samuti Eesti riikliku maaelu arengukava  2014-2020 ja Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 kasutamist […]

Kevadised talgud LEADER piirkonnas lähevad täie hooga

Aprillist juunikuuni teevad Raplamaa Partnerluskogu   valdades asuvad LEADER sidusrühmad kevadisi talguid, et suveperioodiks korda seada LEADER  programmi abiga rajatud külaobjektid – külaplatsid, mänguväljakud, terviserajad, puhkealad,  laululavad, spordiväljakud. RÖA külas Rapla vallast kirjutab Andro Metsis  7. mail toimunud talgutest.  Osalejaid oli meil kokku 28 hinge. Korrastasime ja lakkisime üle mänguväljaku puitelemente. Puidukaitsevahendiga sai üle töödeldud […]

Suvistepühade üritus Sillaotsa Talumuuseumis

Laupäeval 14. mail kl algusega kl 14 korraldati  Märjamaa valla LEADER sidusrühma toetusel  Märjamaa valla Sillaotsa talumuusemis  piirkonna eripära ja  maaelu pärimustraditsioone tutvustav ja arendav üritus Suvisted Sillaotsal. Suvistete ürituse käigus tutvustati osalejatele omaaegse  eesti taluelu pärimuslikku tegevust – kevadisi tegemisi ja töid taludes, kevadisi ühisüritusi, kombeid, traditsioone.   Aktiivse osaluse vormis kaasatti suvistepühade  rahvakombeid […]

Kaius korraldati LEADER rattamatk

Pühapäeval 1. mail toimus Kaiu valla LEADER sidusrühma eestvõtmisel koostöös Kaiu vallavalitsuse, külaelu edendajate ja ettevõtjatega rattamatk mööda LEADER  programmist ja teistest maaelu arengu toetustest abi saanud objekte. Rattamatka kaart ja külastatavate objektide kirjeldused vaata Kaiu rattamatkakaart Üritust aitasid läbi viia Kaiu külaelu edendajad: Jaan Valdre – sauna ja pliidi kütmine, Miidi Pindus, Eve Valdre, Kaja […]

Seoses riigipühaga 1. mai saab projektitoetusi esitada veel 2. mail

Seoses riigipühaga 1. mail  saab projektitoetuse taotlusi meetmetesse  1  ja 2 esitada kuni 2. mai kl 23.59. See võimalus tuleneb seadusest: Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 136. Tähtpäeva saabumine (8) Kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval

LEADER kevadised üritused Rapla alevis

Raplamaa Partnerluskogu  Rapla valla sidusrühmas korraldatakse kevadised ühisüritused  ette valmistamaks  saabuva suveperioodi jaoks LEADER projektitoetust saanud objekte. Sellisel viisil kindlustatakse toetatud objektide jätkusuutlik kasutamine. Laupäeval 7. mail korrastatakse ja remonditakse Rapla ajaloolist kirikuhoonet ja ühte nägusamat avalikku haljasala Raplas – kirikuaeda. Kiriku talgud 2016 Laupäeval 14. mail korrastatakse ajaloolist Rapla kalmistut, mille rekonstrueerimiseks on lähitulevikus […]

LEADER kevadised üritused Juuru vallas

LEADER  Juuru valla sidusrühm korraldab kevadel suurürituse, et suviseks hooajaks korda teha LEADER projektitoetuse abil rajatud Pirgu küla terviserada ja Pirgu küla 30.aprill 2016          algusega   kell 10 toimub kokkusaamisega Pirgu terviseraja parklas Teeme ära talgupäev „Pirgu küla puhtaks, kenaks“ PÄEVAKAVA: 10.00 – 10.15      Talgupäeva sütitav tervitus, tööülesannete ja –vahendite jaotamine 10.15 – 12.45      Talgutööde […]