Raplamaa tänas parimaid inimesi

16. veebruaril autasustati Raplamaa  traditsioonilisel  galaüritusel “Raplamaa tänab” 2017.a. enim silmapaistnud inimesi ja organisatsioone.

Mitmed autasustatud on aktiivselt tegevad LEADER programmi erinevates projektides ja üritustes.

Raplamaa tippauhinna Rapla Redel päevis Märjamaa muusika-ja kunstikooli direktor MAIU LINNAMÄGI.

Muude tegevuste hulgas on  Maiu ka Raplamaa Partnerluskogu  ja Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER piirkonna  vahelise rahvusvahelise koostööprojekti AVEC vedaja. Projekti sisu on noorte kultuurivahetuse ürituste korraldamine seoses Eesti ja Soome 100 aastapäevaga.

Raplamaa Kultuuripärli auhinna pälvis Anneliis Kõiv, kes on aktiivne LEADER tegevusgrupi liige ja ellu viinud mitu LEADER kultuuriprojekti – muusikalide lavastamist, laste ja noorte kultuur-haridusprojekti.

Aastapreemia pälvis Kaerepere piirkonna arendusselts Koduaseme, kes 2017.a. viis ellu suurejoonelise LEADER projekti – rula-ja mänguväljaku rajamise Kaerepere alevikku.

Raplamaa hõbedase vapimärgi pälvis Elari Hiis, kes on mitmeid aastaid  eest vedanud mitmeid LEADER projekte  Käru piirkonnas – mänguväljaku rajamine,  Kultuurikeskuse – vabatahtliku tuletõrjeseltsi hoone ehitamine jm.

EV 100 õnnitlused Nurmijärvilt rahvusvahelise LEADER koostööprojekti partnerilt

Raplamaa pikaajalise koostööpartneri Nurmijärvi valla  poolt õnnitletakse kogu Raplamaad ja raplalasi Eesti Vabariigi 100 aastapäeva puhul.

Õnnitlused saatis Raplamaa Partnerluskogu rahvusvahelise LEADER koostööprojekti AVEC partner Nurmijärvilt

Eesti 100 _Rapla

Raplamaa ja Nurmijärvi külade videoklippide konkurss

Raplamaa Partnerluskogu ja Soome Nurmijärvi valla ning Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupp Emo ry viivad ellu rahvusvahelist LEADER koostööprojekti AVEC, mis on pühendatud Soome ja Eesti riikide sajandale sünniaastapäevale.

Projekti üks tegevus on  Raplamaa ja Nurmijärvi külade videoklippide valmistamine  ja parimate väljavalimine.

Videoklippide konkursist loe lähemalt

Soome-Eesti külade videoklippide konkurss kodulehele

Külaelu edendajate tunnustamise ühisüritus

Reedel 26. jaanuaril 2018 toimus Raikküla kultuurikeskuses traditsiooniline Raplamaa külaelu edendajate tunnustamisüritus.

Ürituse korraldasid  Raplamaa Külade Liit koostöös Raplamaa Partnerluskoguga.

Tunnustati  parimat küla – Aasta Küla 2017 .

Isikutest anti tunnustus Küla Sõbrale 2017 ja Aasta Sädeinimesele.

Aasta Küla  2017 nominendid on  Kaerepere alevik (Kehtna vald), Adila ja Pihali küla (Kohila vald),  Nõmme küla (Rapla vald) ja Russalu küla (Märjamaa vald)

Küla Sõbra 2017 nominendid olid Vallo Kuusberg Kohilast, Ene Raud Märjamaalt, Kalev Tihkan Märjamaalt, Taimo Seemer Kehtnast ja Raikküla vallavalitsus

Aasta Sädeinimene 2017 nominendid on Aile Pajula Märjamaalt, Aivi Meister Rapla vallast, Anne Kalf Raikkülast,  Anne Ojasalu Kehtnast, Tiia Sõber Raikkülast,  Kaire Kivik Kohilast.

Hindamiskomisjon  sõitis läbi  esitatud külad, tutvus põhjalikult tehtuga ja  arutles  ühiselt külaelu perspektiivide ja probleemide üle.

Ringsõitu kajastati pikemalt ajalehes “Raplamaa Sõnumid”

rs2401012    rs2401013     rs2401014    rs2401015

Hindamiskomisjon, mille koosseisus olid teiste hulgas Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur  ja Raplamaa Külade Liidu juhatuse esimees Urmas Kristal, otsustas and Aasta Küla 2018 tiitli Kaerepere alevikule Kehtna vallas.

Küla sõbraks valiti Vallo Kuusberg Kohilast

Aasta sädeinimese aunimetuse pälvis Aivi Meister Nõmme külast Rapla vallast

Külade tunnustamisel esines pikema ettekandega Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba.

Külade tunnustamiseürituse ettekanne

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse esimees Triin Matsalu tänas Raplamaa Külade Liitu eduka tegevuse eest maaelu arendamisel ja rõhutas Raplamaa Partnerluskogu poolt koostöö tähtsust ühiste ettevõtmiste läbiviimisel.

Aare Hindremäe fotod IMG_8810 IMG_8813 IMG_8814 IMG_8880 IMG_8906 IMG_8937 IMG_8947 IMG_8949 IMG_8955 IMG_8956 IMG_8958

Aare Hindremäe fotod

2018.a. meetmete taotlusvoorud, infopäevad ja hindamise tähtajad

Raplamaa Partnerluskogu meetmete taotlusvoorud  2018.a on järgmised

Meede Kogukonna investeeringud  (varasem nimetus strateegia järgi Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine).  Taotlusvoor algab 1. märtsil ja lõpeb 2. aprillil kl 23.59. Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu.  Meetme vooru toetuste maht on  492 746 eurot.

Meetme infopäevad toimuvad

Neljapäeval 8.veebruaril kl 16 Märjamaa Rahvamaja õppeklassis

Neljapäeval 15. veebruaril kl 16 Kohila raamatukogus

Teisipäeval 20. veebruaril kl 16 Rapla kultuurikeskuse Valgre toas

Taotluste hindamise tähtaeg on  2. juuni 2018

Meede 1 meetmeleht Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

*

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Taotlusvoor algab 1. aprillil ja lõpeb 02. mail kl 23.59. Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu. Toetatakse investeeringuprojekte ja nn teadmussiirde  projekte.  Meetme  vooru maht on 254 869 eurot.

Taotluste hindamise tähtaeg on 1. juulil 2018

Meede 2 meetmeleht Raplamaa-Partnerluskogu-strateegia-2014-2020

Meetme infopäevad toimuvad

Esmaspäeval 5. märtsil kl 16 Rapla Keskraamatukogu saalis

Kolmapäeval 7. märtsil kl 16 Kohila raamatukogus

Neljapäeval 8. märtsil kell 16 Märjamaa Rahvamaja õppeklassis

*

Meede 3 Kogukonna edendamine. Ühisprojektid (nn pehmed tegevused). Taotlusvoor algab 1. aprillil ja lõpeb 02. mail kl 23.59.      Taotlused esitatakse e-pria portaali kaudu.  Meetme  vooru maht on  101 948 eurot.

Taotluste hindamise tähtaeg on 1. juuli 2018

Meede 3 Meetmeleht Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

TEADMISEKS   vaata PRIA poolt koostatud õppevideot,  kuidas esitada taotlust uues e-PRIA keskkonnas

LEADER projekt Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses

Rapla Kaasaegse Kunsti Keskuses avati 26. detsembril 2017 LEADER projekti  “Rapla võrsed Rapla heaks” raames näitus  “Loovus Lubatud”.

Näitus on avatud kuni 21. jaanuarini 2018

 

Projekti viib ellu MTÜ Riinimanda Kooristuudio

Read more »

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar ja üldkoosolek 14.detsember 2017

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar-üldkoosolek toimus 14. detsembril 2017. Käru alevikus.

Üldkoosoleku päevakord

Talveseminaril – üldkoosolekul arutati ja otsustati:

  • kuulati Eesti LEADER Liidu juhatuse liikme Silva Anspali ettekannet Eesti LEADER Liidu tegevusest 2017.a ja 2018.a. töösuundadest
  • kuulati informatsiooni Maaeluministri LEADER määruse uue versiooni kohta, mille kohaselt LEADER kohalike tegevusgruppide tegevuspiirkonnad ja eelarved säilivad kinnitatud kujul kuni eelarveperioodi lõpuni
  • kinnitati  Raplamaa Partnerluskogu strateegia koos  muudatustega,  et viia strateegia vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatused, et viia põhikiri vastavusse maaeluministri LEADER määruse uue versiooniga
  • kinnitati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise kord
  • Herkki Olo ja Rando Lai vabastati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmetest isikliku avalduse põhjal
  • Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmeteks valiti  Inna Laanmets (MTÜ Vabakond juhatuse liige), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Kohila piirkonnas ning Rita Triinu Peussa (Rapla vallavalitsuse kultuurinõunik), kes hakkab juhtima LEADER tegevust Rapla piirkonnas

Kaius korraldati LEADER toel konverents “175 aastat maaharidust”

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, Kaiu vallavalitsuse ja valla asutuse Kaiu kooli korraldusel toimus 24.-25.11.2017 kahepäevane  maaelu edendav suur  ühisüritus – seminar ja  kokkutulek Kaiu koolis teemal „175 aastat maaharidust Kaius“ .

Korraldajad: Hannes Vald, Kätlin Erm, Elmo Hunt, Maria Laatspera, Marika Hõbemäe

Läbiviidi järgnevad tegevused

Reedel 24. 11. 2017

Seminar „175 aastat maaharidust Kaius“
Ettekandjad:
Ülle Kiviste – Kaiu vallavanem
Piret Minn – Rapla vallavanem
Silvi Ojamuru – Raplamaa Omavalitsusliidu tegevdirektor
Kristina Johannes – Haridus- ja Teadusministeerium, piirkonnajuht
Olavi Kold – Kaiu ettevõtja
Hannes Vald – Kaiu Põhikooli direktor, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Laupäeval 25.1 2017   toimus Kaiu kooli 175. aastapäeva kokkutulek, mis algas piduliku aktusega,  kus  tutvustati  reedesel   seminaril  „175 aastat maaharidust Kaius“ tehtud ettekandeid.

Tervitustega  esinesid

Sirje Laansoo – Rapla Vallavolikogu liige

Aare Hindremäe – Lau külavanem, Kehtna valla LEADER  liikmete esindaja

Kalev Kiviste –  Kaiu Eko tegevjuht, Kaiu Kooli ühiskonnaõpetuse õpetaja, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Hannes Vald- Kaiu Põhikooli direktor, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige

Lühemate sõnavõttude ja tervitustega esinesid mitmed Kaiu kooli vilistlased.

Aktusele järgnes pidulik koosviibimine ja suhtlemine võrgustikus

Üritusel osales kahe päeva jooksul   360 inimest.

Üritus kajastas maakonnaleht Raplamaa Sõnumid

Artikkel Raplamaa sõnumites rs2911003

175 aastat maaharidust Kaius. Kava.

Seminaril esineb uus ühise Rapla suurvalla vallavanem PIRET MINN

Seminaril esineb uus ühise Rapla suurvalla vallavanem PIRET MINN

Seminari avasõnad ütlevad Kaiu vallavanem ÜLLE KIVISTE ja Kaiu kooli juht HANNES VALD

Seminari avasõnad ütlevad Kaiu vallavanem ÜLLE KIVISTE ja Kaiu kooli juht HANNES VALD

Ettekandega 175 aastat hariduste Kaius esineb Kaiu Põhikooli juht, Raplamaa Partner-luskogu juhatuse liige HANNES VALD

Ettekandega 175 aastat hariduste Kaius esineb Kaiu Põhikooli juht, Raplamaa Partner-luskogu juhatuse liige HANNES VALD

Esineb Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht SILVI OJAMURU

Esineb Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht SILVI OJAMURU

Seminari tervitavad Kaiu kooli õpilased

Seminari tervitavad Kaiu kooli õpilased

Esinejaid ja külalisi

Esinejaid ja külalisi

dsc_5923 dsc_6046 dsc_6147

Vaatajaid, kuulajaid ja osalejaid jagus kaheks päevaks

Vaatajaid, kuulajaid ja osalejaid jagus kaheks päevaks

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Raplas jõululaat laupäeval 16. detsembril 2017

Rapla jõululaat.docx

LEADER tegevusgruppide piirkonnad pärast haldusreformi

Raplamaa Partnerluskogu,  LEADER progammi elluviiv kohalik tegevusgrupp, jätkab ka pärast haldusreformi ikka reformi eelsetes piirides.

Maaeluministri määruse Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus uus versioon hakkas kehtima 3. novembril 2017.

Määruse uus versioon §3  Nõuded tegevuspiirkonna kohta lg 1 sätestab, et ” tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab ENNE HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE  muutmist haldusreformi seaduse ja alusel ja korras kohaliku tegevusgrupi liikmeks  OLNUD valdade, sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile haldusreformile EELNENUD piirides”.

Seega kuni praeguse Euroopa Liidu eelarve perioodi lõpuni aastal 2020  jääb Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkond samaks ja ka projektide esitamine ning taotlemine toimub samades piirides. Endise Käru valla mittetulundusühingud ja ettevõtted ning endise Käru valla territooriumil asuvad kohaliku omavalitsuse asutused saavad projektitoetust taotleda  läbi Raplamaa Partnerluskogu.

Endise Järvakandi valla ettevõtted ja mittetulundusühingud ning  endise Järvakandi valla kohaliku omavalitsuse asutused saavad taotleda projektitoetust läbi Rohelise Jõemaa Koostöökogu.

Määruse terviktekst on loetav

Uus LEADER määruse versioon 3.11.17

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag