Raplamaa Partnerluskogu kinnitas strateegia prioriteedid

Raplamaa Partnerluskogu  pidas 27. juunil 2014 traditsioonilise kevadseminari ja aasta üldkoosoleku.

Üldkoosolekul kinnitati Raplamaa  Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteedid, eesmärgid, visioonid ning võeti vastu uue perioodi meetmete loetelu koos toetatavate tegevustega.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteetideks  (eelistatavateks tegevusvaldkondadeks) määrati:

  • Ettevõtlikkuse areng ning konkurentsivõime tugevnemine  inno­vatsiooni abil
  • Avaliku ja erasektori teenuste kvaliteedi tõstmine ning elu- ja külastuskeskkonna parendamine maapiirkondades
  • Kogukonna edendamine ning kultuuri-, spordi-  ja noorsootöö arendamine

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 kaudu toetatavateks meetmeteks võeti vastu:

•Meede 1: Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine
•Alameede1.Väikeettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Ettevõtlikkuse arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 2: Elukeskkonna parendamine ja teenuste kvaliteedi tõstmine
•Alameede 1. Kohaliku füüsilise elu- ja külastuskeskkonna parendamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Kohalike, s.h. kogukonnateenuste arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 3.  Kogukonna edendamine
Üldkoosolekul võeti vastu otsus esitada taotlus Põllumajandusministeeriumile  riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020  meetme LEADER kohalikuks arenguks  alameetmesse Strateegiate ettevalmistamine.
Üldkoosolekul kinnitati töökava strateegia 2014-2020 lõpule viimiseks.  Septembris-oktoobris koostatakse järgmise perioodi meetmelehed (tingimuste ja nõuete loetelu ja juhend projektitaotluse esitamiseks),  töötatakse välja töökorrad projektitoetuste vastuvõtust teavitamiseks, taotluste vastuvõtmiseks, taotluste menetlemiseks, taotluste hindamiseks, taotluste kohta otsustest teavitamiseks, taotluse elluviimiseks ja taotluse tulemuste seiramiseks hind järelhindamiseks.
Strateegia koos kõigi lisadokumentidega esitatakse ministeeriumile aasta lõpuks.
Praktiline tegevus projektide vastuvõtmisel algab  mais-juunis 2015.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag