Raplamaa Partnerluskogu osales Helsinki Mardilaadal

Raplamaa Partnerluskogu osales 20-22. novembrini 2015 Helsinkis toimuval traditsioonilisel Soome-Eesti suurüritusel Mardilaat. Mardilaata kasutatakse laialdaselt Eesti maakondade ettevõtluse tutvustamiseks, turismi edendamiseks, kultuurikontaktide sõlmimiseks.

Helsinki vana kaablitehase ruumides toimuval laadal on korraldatud Eesti käsitöö, tarbekunsti,   rahvaliku kosmeetika,   mitmesuguste rahvuslike toidutoodete  pakkumisele  ja turismiteenuste tutvustamisele lisaks ka laialdane kultuuriprogramm, ettevõtluse seminar,  Eesti elu erinevaid külgi tutvustav päevane intervjuuprogramm.

2015.a. sügisel oli Mardilaada korraldamise järjekord jõudnud Eesti maakondadest Raplamaale.  Mardilaada peakorraldaja on Helsingi Tugla-seura.  Eesti poolne peakorraldaja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.  Raplamaalt korraldasid Mardilaata maavalitsus, omavalitsuste liit, Arendus- ja ettevõtluskeskus, ühendus Raplamaa Turism,  käsitööliste ühendus Süstik ja paljud teised.  Raplamaa Partnerluskogu osales Mardilaadal kaasrahastajana tasudes Raplamaa väikeettevõtetega ühiselt müügipindade üürikulud. Partnerluskogu  esines ettekandega LEADER meetme kohta Raplamaa ettevõtlust tutvustaval seminaril Eesti Saatkonnas Helsinkis.  Pikema pooletunnise esitluse ja intervjuu tegi Raplamaa Partnerluskogu tegevustest Tuglase selts Mardilaada pressikonverentsil.

Raplamaa Partnerluskogu kutsel olid Mardilaadale saabunud osa võtma Raplamaa Partnerluskogu partnerid – LEADER tegevusrühmad  Soomest  Turu piirkonnas tegevusgrupp  Varsin Hyvä ry ning Helsinki lähipiirkonnas Nurmijärvilt tegevusgrupp Emo ry.  Mõlema tegevusgrupi esindajatega peeti maha ühine strateegiate tutvustamine ja  jõuti järeldusele ühiste koostöö alade väljaselgitamisel ning projekti ideede kavandamisel.  Esialgselt on kavas teha koostööd noorte kultuuri-ja kunsti alal,  vahetada kogumusi kuidas  paremini korraldada kohalike omavalitsuste ja külakogukondade koostööd, arendada väikeettevõtlust mõttega leida ühiseid hankevõimalusi.

Raplamaa väikeettevõtted ja turismiettevõtjad said lisaks arvukatele kontaktidele ka häid ideid  olemasolevate toodete täiustamiseks ning pakutava valiku suurendamiseks.  Üldine Raplamaa poolt laadal osalenute (ligi 130 inimest) arvamus oli, et eeskätt väikeettevõtlusele on Mardilaat kujunenud oluliseks ettevõtlust edendavaks ürituseks.

Fotod Mardilaadast ja ettevõtlus seminarist Eesti saatkonnas.  Mõlemad üritused oli tähistatud Raplamaa Partnerluskogu tegevust tutvustava roll-up  plakatiga.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag