Raplamaa Partnerluskogu suveseminar

Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline suveseminar toimub reedel 27. juunil algusega kl 14 Sulu külamajas Märjamaa vallas.   Seminaril tutvustatakse pikemalt Eesti uue riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 ja selle osa LEADER kohalikuks arenguks.  Tehakse kokkuvõtted LEADER programmi elluviimise tulemustest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Tutvustatakse Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 tööversiooni ja arutatakse edasist tegevust uue LEADER perioodi juhenddokumentide koostamiseks.  Tunnustatakse parimaid projektide elluviijaid.  Seminar lõpeb üldkoosoleku osaga majandusaasta aruande kinnitamisega.

Seminari lõppedes saavad huvilised tutvuda Raplamaa ühe edukaima LEADER ja  PRIA külameetmest toetust saanud projektiga – Sulu külamajaga ja tema tegevustega, sh. keraaamikaringiga, saunaga.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag