Raplamaa Partnerluskogu tunnustas tublimaid

 

Raplamaa Partnerluskogu  tunnustas üldkoosolekul 14. Juunil 2011 oma tublimaid  LEADER liikumise edendajaid ja parimaid projekte ning projektijuhte.

Raplamaa Partnerluskogu tänukirja pälvisid:

Parimad Raplamaa Partnerluskogu LEADER liikumise edendajad:

  • Meetme  Mikroettevõtluse areng  hindamiskomisjoni esimees Maimu Niitsoo
  • Meetme  Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine hindamiskomisjoni esimees   Rita Peussa
  • Meetme  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine hindamiskomisjoni esimees  Iris Haiba
  • Meetme Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine hindamiskomisjoni esimees  Rando Lai

Parimad Raplamaa Partnerluskogu projektid 2010.aastal:

  • Meetme Mikroettevõtluse areng parim projekt

   taotleja   OÜ TIGROX  – Katrin Reispass,

 „Sofia“ kohviku eduka rajamise eest Kohila alevisse

  • Meetme Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine parim projekt

 taotleja  MTÜ Naistevalla Külaselts – Ülle Rüüson

 Naistevalla külalauliku kujundamine, laserplaadi salvestus, CD-de tirazheerimine, külapäeva korraldamine koos lauliku esmaesitlusega

  • Meetme Asulate füüsilise elukeskkonna arendamine parim projekt

 taotleja   MTÜ  Vigala jahimeeste Selts – Enn Roosi

 Vigala Jahimeeste seltsi jahimaja rekonstrueerimine

  • Meetme Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivuse edendamine parim projekt

 taotleja   MTÜ  Valgu Külaselts – Väino Nasir

Valgu külapäeva korraldamine ja lastelaagri korraldamine,

tunnustati ka teist proekti  Valgu külamaja renoveerimine

  • Meetme Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine parim projekt,

         taotleja   MTÜ  Jätkusuutlik Vana-Vigala  -Helbe Kliss  ja Maie Üürike

 projekt Vigala ettevõtluse tulevik – ettevõtlusalase koolituse korraldamine Vigala noortele, tunnustati ka projekti  Vigala viidad – Vana-Vigala ja Kivi-Vigala asula tänavanimede siltide, teede ja ettevõtete suunaviitade soetamine ja paigaldamine

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag