Taotluste vastuvõtu lõpptähtaeg on 13. august

Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi 2012.a sügisesed taotlusvoorud avanevad kõik 6. augustil 2012 ja lõpevad 13. augustil 2012 kell 18.00 õhtul.

Taotlusi võetakse vastu järgmistesse meetmetesse:

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (külade investeeringutoetuse meede). Toetuste kogusumma on 176 768 eurot.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng (mikroettevõtete investeeringutoetuse meede).Toetuste kogusumma on 89 126 eurot.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine (külade ürituste meede). Toetuste kogusumma on 25 995 eurot.

Soovitame taotlused saata esialgu digitaalsel kujul ja hiljem pärast tehnilist kontrolli paberkandjal kahes eksemplaris.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag