Toetuste tingimused muutusid

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku 14.06.2011 otsustest lähtuvalt tegi Raplamaa Partnerluskogu juhatus otsusega 30. 06. 2011 muudatused Raplamaa Partnerluskogu toetuse meedete meetmelehtedesse. Muudatustega lihtsustatakse taotlejatele esitatavaid nõudeid ning suurendatakse toetuse summasid.

Muudatused on järgmised:  

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna arendamine. Võrdsustatakse kohalikule omavalitsusele ja MTÜ või SA taotlejale antava toetuse määr ühele taotlejale ühes voorus kuni 63 911 eurot.   Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng.  Investeeringu toetuse summa kahekordistatakse, uus maksimaalne summa 31 955 eurot 82 senti. Taotleja ei pea investeeringu toetuse taotlemisel esitama enam äriplaani, vaid investeeringu kirjelduse (investeeringu sisuline olemus, tehnilise ja majandusliku efektiivsuse näitajad, investeeringu kasumlikkus, investeeringu innovaatilisus, investeeringu mõju tööhõivele). Alustava ettevõtte puhul jääb kehtima äriplaani nõue.

Meede 3.1  Pehmendati nõuet taotlejale punkt 4. Taotleja sab olla Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsev MTÜ ja SA, kelle põhikirjast on arusaadav, et taotleja on seotud või tegeleb eesti rahvakultuuri, pärimustraditsioonide, kohaliku idenditeedi ja omapära säilitamisega ning arendamisega.  Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.

MUUDETUD meetmelehed on üleval meetme linkide all

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ThemeMag