Strateegia 2014-2020 ja meetmed

 

Juhenddokumendid

2.1 Strateegia vastu võetud üldkoosolekul 11.12.15

2.2 Maaelu ministri LEADER määrus

2.3 Maaelu ministri määruse seletuskiri

2.4 LEADER objektide ja tegevuste tähistamine (uus teavitusmäärus)

2.5  Tähistamiseks vajalikud logod ja  infotahvlite vormid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag