Vigala LEADER sidusrühm korraldab õppereisi Kagu Eestisse

Raplamaa Partnerluskogu sätestas juunikuul toimunud üldkoosolekul  oma põhikirja, et partnerluskogu liikmesvaldades moodustatakse vallasisene LEADER allorganisatsioon, LEADER sidusrühm, kes korraldab LEADER tegevust valla piirkonnas.

Vigala valla LEADER sidusrühm  võtab ette  õppereisi Kagu Eestisse tutvumaks sealse LEADER tegevusrühmade tulemusega LEADER programmi elluviimisel. Külastatakse Võru – ja Põlvamaa LEADER tegevusrühmi.

Õppereis toimub 14 ja 15. augustil,  korraldamise eest vastutab Vigala LEADER sidusrühm, õppereisi eestvedaja Maie Üürike.