Meetme 3 “Kogukonna edendamine” infopäev

Infopäev toimub 24. märtsil, kolmapäeval,  kell 15.00 – 17.00 veebis,  Zoom keskkonnas.

Registreeru infopäevale

Infopäevale  registreerunutele saadetakse enne koolituse algust sisselogimise link.

Lisainfot küsi andra.liibek@raplaleader.ee   või tel 517 4051


Meetme taotlusvoor on e-PRIAS avatud 5. aprillist kuni 3. maini 2021.

Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:

  • kogukonnaliikumise, noorsootöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate sündmuste korraldamine;
  • võrgustiku arendamine;
  • kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine ja teadlikkuse tõstmine, s.h. koolitused, näitused, messid, õppereisid jm;
  • infokandjate väljaandmine, kodulehtede arendamine, uuringute läbiviimine jm;
  • kogukondade, ühenduste arengukavade koostamine jm ühenduste arendamisega seotud tegevused.

Taotlejaks võivad olla vaid mittetulundusühingud.

Toetuse maksimaalne summa on 5000 eurot ja minimaalne 2000 eurot ühe projekti kohta ning toetuse määr on 90% abikõlbulike kulude maksumusest. Üks taotleja võib käesolevas voorus esitada ühe projektitoetuse taotluse.

Täpsem info meetmelehes.

Tags: