2022

ÜLDKOOSOLEKUD 2022

Üldkoosoleku protokoll 1/2022 

Lisa 1 Strateegia ettevalmistamise tegevuskava

Lisa 2 Hääletanud osavõtjate nimekiri


JUHATUSE KOOSOLEKUD 2022

Juhatuse protokoll 1/19.01.2022
Juhatuse protokoll 2/23.02.2022
Juhatuse protokoll 3/23.03.2022

Juhatuse protokoll 4/20.-21.04.2022

Juhatuse protokoll 5/11.05.2022

 


HINDAMISKOMISJONI KOOSOLEKUD 2022

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine hindamiskomisjoni 25.04.22 koosoleku protokoll 1-2022 , koosoleku protokoll 2-2022 

Kogukonna edendamine hindamiskomisjoni 02.05.22 koosoleku protokoll 1-2022

Kogukonna investeeringute hindamiskomisjoni 20.01.2022  koosoleku protokoll 1-2022 protokoll 2-2022

“Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” hindamiskomisjoni protokoll 2022