2022

ÜLDKOOSOLEKUD 2022

Üldkoosoleku protokoll 1/2022 

Lisa 1 Strateegia ettevalmistamise tegevuskava

Lisa 2 Hääletanud osavõtjate nimekiri

 

Üldkoosoleku protokoll 2/2022

Lisa 1 Osalejate nimekiri

Lisa 2 Raplamaa Partnerluskogu 2021 majandusaasta aruanne

Lisa 3 revisjonikomisjoni akt

Audiitori arvamus

 

Üldkoosoleku protokoll 3/2022

Lisa 1 osavõtjate nimekiri


JUHATUSE KOOSOLEKUD 2022

Juhatuse koosoleku protokoll 1/19.01.2022
Juhatuse koosoleku protokoll 2/23.02.2022
Juhatuse koosoleku protokoll 3/23.03.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 4/20.-21.04.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 5/11.05.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 6/25.05.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 7/22.08.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 8/15.09.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 9/12.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 10/20.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 11/26-28.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 12/16.11.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 13/15.12.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 14/27.12.2022


STRATEEGIA ETTEVALMISTAMISE KOOSOLEKUD

Protokoll 1

Protokoll 2

Protokoll 3

Protokoll 4

Protokoll 5

Protokoll 6

Protokoll 7

Protokoll 8

Lõppenud perioodi ülevaate  esitlus


HINDAMISKOMISJONI KOOSOLEKUD 2022

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine hindamiskomisjoni 25.04.22 koosoleku protokoll 1-2022 , koosoleku protokoll 2-2022 

Kogukonna edendamine hindamiskomisjoni 02.05.22 koosoleku protokoll 1-2022 ; protokoll 2-2022 

Kogukonna investeeringute hindamiskomisjoni 20.01.2022  koosoleku protokoll 1-2022 protokoll 2-2022

“Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” hindamiskomisjoni protokoll 2022