Protokollid


2021 aasta


JUHATUSE KOOSOLEKUD

Juhatuse protokoll 1-2021    

Juhatuse protokoll 2-2021

Juhatuse protokoll 3-2021

Juhatuse protokoll 4-2021


2020 aasta


ÜLDKOOSOLEKUD

Üldkoosolek 18.06.2020       Lisa 1   Lisa 2   Lisa 3

Üldkoosolek 9-16.12.2020    Lisa 1    Lisa 3   Lisa 4


JUHATUSE KOOSOLEKUD

Juhatuse protokoll 1-2020

Juhatuse protokoll 2-2020

Juhatuse protokoll 3 -2020

Juhatuse protokoll 4-2020

Juhatuse protokoll 5-2020

Juhatuse protokoll 6-2020

Juhatuse protokoll 7-2020

Juhatuse protokoll 8-2020

Juhatuse protokoll 9-2020

Juhatuse protokoll 10-2020

Juhatuse protokoll 11-2020


2019 aasta


ÜLDKOOSOLEKUD

Üldkoosolek 27.06.2019a 


JUHATUSE KOOSOLEKUD

Protokoll nr 1, 7. 03. 2019.a.

Juhatuse protokoll nr 3, 20. juuni 2019. meetmete 1,2 ja 3 projektide hindamine

Juhatuse protokoll nr 4, 12.08.2019


2018 aasta


üldkoosolekud

Üldkoosolek 27.06.2018.a

Üldkoosolek 7.12.2018


juhatuse koosolekud 

Juhatuse koosoleku protokoll 22.02.2018

Juhatuse protokoll nr 2, 27. juuni 2018

Juhatuse Protokoll 3, 4. juuli 2018 Meede 2 hindamine

Juhatuse koosoleku protokoll 5

juhatuse koosoleku protokoll nr 6, 15.10.2018

Juhatuse protokoll 8 2018-11-30


2017 aasta


üldkoosolekud

Üldkoosoleku protokoll nr 1, 12. 06. 2017

Üldkoosoleku protokoll nr 2, 14.12.2017


juhatuse koosolekud

  • Juhatuse koosolek  28. aprill 2017  protokoll nr 1
  • Koosoleku päevakord:     

1. Vastavalt Maaelu ministri määrusele 23.10.2015 nr 11 §21 lg 4 p.12  „Ettepaneku tegemine PRIA-le  meetme 1  Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta“.

2. Info osalemise kohta LINC 2017 konverentsil. Lisatud info ettevalmistusest.

3. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku tähtaja ja päevakorra kindlaks määramine

4. Avaldused liikmeks astumise sooviga

Otsustati:

1. Kinnitada hindamiskomisjoni protokoll ja teha ettepanek PRIA-le meetme 1 Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise kohta (dokument ainult ametialaseks kasutamiseks)

2. Osaleda  LINC  2017.a konverentsil Raplamaa Partnerluskogu delegatsiooniga  juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel

3. Korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekk 12. juunil 2017 kl 19 Rapla kultuurikeskuses. Päevakorraga:

1. Informatsioon 2017.a. taotlusvoorude tulemustest
2. 2018.a taotlusvoorude tähtaegade ja meetmete mahtuda kinnitamine
3. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete valimine
5. Edukamate projektide elluviijate tunnustamine

4. Võtta Raplamaa Partnerluskogu liikmeteks laekunud avalduste alusel MTÜ Raikküla Kultuurikeskus, Raikküla Seakasvatus OÜ, MTÜ Raikküla Jahimeeste Selts

*

Protokoll_nr 2_2017_06_12_VÄLJAVÕTE meede 3 ja 2

Juhatuse koosoleku Protokoll nr 3 2017 09 11

Juhatuse koosoleku protokoll nr 4, 11.10.2017

Protokoll_nr 5_2017_11_23


2016 aasta


protokollid

Üldkoosolek protokoll nr 2, 16.12.16

Üldkoosoleku protokoll nr 1 16.06.2016


ARHIIV  (varasemate aastate protokollid)


Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll nr 1 04.05.2012

Üldkoosoleku protokoll 24. mai 2013

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 27. juuni 2014

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 10. juuni 2015

Raplamaa Partnerluskogu Üldkoosoleku protokoll 11.12.2015

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku protokollid 2011.aasta

2012.aasta

2013.aasta

2014.aasta

2015.aasta

Powered by WordPress and ThemeMag