2024

ÜLDKOOSOLEKUD 2024

Elektrooniline üldkoosolek (26.-29.02.24) Lisa 1, Lisa 3, Lisa 4


JUHATUSE KOOSOLEKUD 2024

Juhatuse koosoleku protokoll 1/2024 (17.01.2024) Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4   Lisa 5

Juhatuse koosoleku protokoll 2/2024 (12.02.24) Lisa 1; Lisa 2

Juhatuse e-kirjaline otsus (26.-27.02.24)

Juhatuse koosoleku protokoll 3/2024 (12.03.24 zoomis)

Juhatuse koosoleku protokoll 4/2024 (e-kirjaline 20.-22.03.24)

Juhatuse koosoleku protokoll 5/2024 (24.04.24)


2023

ÜLDKOOSOLEKUD 2023

Raplamaa Partnerluskogu 26.05.23 üldkoosoleku protokoll  

Lisa 1  Lisa 2  Lisa 3  Lisa 4  Lisa 5  Lisa 6  Lisa 7 (ühisprojekti kavand)

Raplamaa Partnerluskogu elektrooniline üldkoosolek 07.-10.10.23 protokoll

Lisa 1  Lisa 2  Lisa 6

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek 01.12.23 protokoll

Lisa 1 

Koostööprojekti kavand

 


JUHATUSE KOOSOLEKUD 2023

Juhatuse koosoleku protokoll 1- 2023 (04.01)

Juhatuse koosoleku protokoll 2- 2023 (06.-09.01)

Juhatuse koosoleku protokoll 3-2023 (16.02)

Juhatuse koosoleku protokoll 4-2023 (22.03)

Juhatuse koosoleku protokoll 5-2023 (19.04)

Juhatuse koosoleku protokoll 6-2023 (15.05)

Juhatuse koosoleku protokoll 7-2023 (19.06)

Juhatuse koosoleku protokoll 8-2023 (03.07)

Juhatuse koosoleku protokoll 9-2023 (05.07)

Juhatuse koosoleku protokoll 10-2023 (02.08)

Juhatuse koosoleku protokoll 11-2023 (06.09).

Juhatuse koosoleku protokoll 12-2023 (26.-28.09)

Juhatuse koosoleku protokoll 13-2023 (8.11.23)


HINDAMISKOMISJONI KOOSOLEKUD 2023

Meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” hindamiskomisjoni 18.01.23 koosoleku protokoll

Meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” hindamiskomisjoni  koosoleku protokoll

 


SIDUSRÜHMADE KOOSOLEKUD 2023

Märjamaa sidusrühma koosoleku protokoll (24.04.23)

Vigala sidusrühma koosoleku protokoll (24.04.23)

Rapla sidusrühma koosoleku protokoll (25.04.23)

Raikküla sidusrühma koosoleku protokoll (25.04.23)

Juuru sidusrühma koosoleku protokoll (11.05.23)

Kehtna sidusrühma koosoleku protokoll (11.05.23)

Kaiu sidusrühma koosoleku protokoll (02.05.23)

Kohila sidusrühma koosoleku protokoll (02.05.23)

Käru sidusrühma koosoleku protokoll (14.05.23)

Kohila sidusrühma koosoleku protokoll (02.11.23)


2022

ÜLDKOOSOLEKUD 2022

Üldkoosoleku protokoll 1/2022 

Lisa 1 Strateegia ettevalmistamise tegevuskava

Lisa 2 Hääletanud osavõtjate nimekiri

 

Üldkoosoleku protokoll 2/2022

Lisa 1 Osalejate nimekiri

Lisa 2 Raplamaa Partnerluskogu 2021 majandusaasta aruanne

Lisa 3 revisjonikomisjoni akt

Audiitori arvamus

 

Üldkoosoleku protokoll 3/2022

Lisa 1 osavõtjate nimekiri


JUHATUSE KOOSOLEKUD 2022

Juhatuse koosoleku protokoll 1/19.01.2022
Juhatuse koosoleku protokoll 2/23.02.2022
Juhatuse koosoleku protokoll 3/23.03.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 4/20.-21.04.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 5/11.05.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 6/25.05.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 7/22.08.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 8/15.09.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 9/12.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 10/20.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 11/26-28.10.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 12/16.11.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 13/15.12.2022

Juhatuse koosoleku protokoll 14/27.12.2022


STRATEEGIA ETTEVALMISTAMISE KOOSOLEKUD

Protokoll 1

Protokoll 2

Protokoll 3

Protokoll 4

Protokoll 5

Protokoll 6

Protokoll 7

Protokoll 8

Lõppenud perioodi ülevaate  esitlus


HINDAMISKOMISJONI KOOSOLEKUD 2022

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine hindamiskomisjoni 25.04.22 koosoleku protokoll 1-2022 , koosoleku protokoll 2-2022 

Kogukonna edendamine hindamiskomisjoni 02.05.22 koosoleku protokoll 1-2022 ; protokoll 2-2022 

Kogukonna investeeringute hindamiskomisjoni 20.01.2022  koosoleku protokoll 1-2022 protokoll 2-2022

“Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” hindamiskomisjoni protokoll 2022