Taotlejale

Hetkel taotluste vastuvõttu ei toimu!

Planeeritud on avada 2018 taotlusvoorud alljärgnevalt:

Meede 1 – 1.03-1.04.2018

Meede 2 – 1.04.-2.05.2018

Meede 3 – 1.04.-2.05.2018

 

Alates 2018 toimub taotlemine uues e-PRIAs

Juhis uues e-PRIAs toimetamiseks

 

 

Meetmetingimused 2017: