Seminar “Kuidas rikastada turismipakkumist kogukonna toodete ja teenustega Teie piirkonnas?”

Eesti Maaturismi Ühing ja Eesti Maaülikool kutsuvaid Teid rahvusvahelise koostööprojekti “Rural Lifestyle – Creating attractive rural lifestyle destinations”  (Atraktiivsete maaelulaadi tutvustavate sihtkohtade loomine) seminarile „Kuidas rikastada turismipakkumist kogukonna toodete ja teenustega Teie piirkonnas?”

Sihtrühm: kohalikud turismiteenuste pakkujad, turismipiirkondade esindajad, Leader tegevusgruppide esindajad, piirkondlikud giidid.

Projekti käigus luuakse maaelulaadi tutvustavate ja pakkuvate sihtkohtade klaster, kuhu kuuluvad Söderhamn´i piirkond Rootsist, Ahvenamaa (Åland) ja Lohja piirkond Soomest, Gauja Rahvuspark Lätist ja Eesti tervikuna. Klastri eesmärgiks on pakkuda piisavat tootevalikut nii sise-, kui välisturistidele, et piirkond oleks atraktiivne.

Seminari toimumisajad (valida saab kolme erinevas piirkonnas toimuva seminari vahel):

 • 27.10 Altmõisa Külalistemaja (Läänemaa), kell 10.00-15.30
 • 28.10 Lontova Puhkemaja (Lääne-Virumaa), kell 10.00-15.30
 • 03.11 Piusa Puhkekeskus (Võrumaa), kell 11.00-16.30

 Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade koostööprojektist
 • Osalejatel palume eelnevalt mõelda piirkonna teenustest, kus külastaja saab kogeda kohalikku elustiili (teenused mis võimaldavad osaleda õpitubades, võtta osa igapäevaelust, näha väiketootmist jms) ning mis teeb Teie piirkonna unikaalseks, atraktiivseks.
 • Kohapealne mõttetöö: Millised tooted/teenused võimaldaksid külastajal saada kogemust ja elamust kohalikust elustiilist?
 • Lõunasöök
 • Piirkondliku giidi – paikkonna esindaja roll Eesti maaelu tutvustamisel ja  esitlemisel.
 • Arutelu: Külalislahkus kogukonna tasandil – kellest moodustub kohalik võrgustik, kellelt infot koguda ja kes kohalikku elu aitavad tutvustada, kes on piirkonna visiitkaardiks, kes paneb üksikutest toodetest külastaja soovidele vastava paketi kokku ja kes selle turule viib.

Registreerimine siin

Päeva modereerib Anneli Kana.

Agroturismi seminar

11. novembril toimub Agroturismi seminar Jänedal.

Info ja registreerimine Maainfo kodulehel

Mis on Agroturism?

Agroturism on põllumajandustootmise ja turismi kombinatsioon, mis pakub võimalust külastada talusid või teisi põllumajanduslikke ettevõtteid, kogeda maaelu ja maal elamise viise ning lüüa kaasa igapäevases talutöös. Agroturism ei võrdu maaturismiga, vaid on selle oluline tugiharu. Kui maaturismiga saavad tegeleda pea kõik maapiirkonnas tegutsevad turismitalud, siis agroturismiteenust saab pakkuda vaid ettevõte, kelle põhitegevusalaks on erinevate põllumajandus- või kalandustoodete valmistamine.

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse järgmine taotlusvoor 2021

PRIA taotlusvoor ettevõtjale 2021 aastal

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse suurus on kuni 150 000 eurot. Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. 

PRIA võtab taotlusi vastu kahe nädala jooksul 2021. aasta märtsis.

Projekti ettevalmistustega tuleks alustada juba varakult.

Kõige sagedamini esitatud küsimused:

 • milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada?
 • millised ettevõtted saavad mitmekesistamise toetust kasutada?
 • mida peab silmas pidama toetuse taotlemisel?

Küsimustele saab vastused infopäeval ja allpool olevast videost:

Mitmekesistamise toetuse infopäevad:

 • Kärdla, 6. oktoober – toimunud
 • Haapsalu, 29. oktoober
 • Viljandi, 5. november
 • Kuressaare, 3. detsember
 • Pärnu, aeg täpsustamisel

Raplamaa Aasta Tegu

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus ning Raplamaa Omavalitsuste Liit kutsuvad üles esitama 2020. aasta Raplamaa kodanikuühiskonna tublimaid, Raplamaa Aasta Tegu konkursile.

Konkursi “Raplamaa Aasta Tegu” korraldajate eesmärgiks on teadvustada kodanikualgatuse tähtsust ning tunnustada Raplamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, vabatahtlikke ja eraannetajaid, kelle tegevus ja isiklik eeskuju on konkursi väljakuulutamisele eelnenud aastal mõjutanud kohalikku ja maakondlikku arengut ning kes on andnud olulise panuse kodanikuühiskonna aktiviseerumisele ja edendamisele Raplamaal.

Vaata, kui palju tublisid tegusid on aastate jooksul korda saadetud! 

Ettepanekuid tunnustamiseks saab esitada 30. oktoobrini 2020 SIIN
Tutvu ka statuudiga.

Auhinna saaja(d) valib komisjon laekunud kirjalike ettepanekute põhjal. „Aasta Tegu” aunimetuse konkurssi korraldab Arendus- ja Ettevõtluskeskus koostöös toetajatega.

Pidulik tunnustamisõhtu toimub 24.novembril kell 18.00 Rapla kinos.

Lisainfo ja kontakt: Karin Ratas, karin@raek.ee 5042452

www.raek.ee

Tähelepanu e-PRIAs taotluse esitajad!

 Täna, 20.oktoobril, kell 15:00 – 15:15 uuendatakse e-PRIA keskkonda. e-PRIA töös esineb sel ajal katkestusi. Palume pooleliolevad tööd salvestada ja selleks ajaks välja logida. 

ETNA Eestimaal AASTA NAINE on Katrin Klaebo

 
 
Reedel, 16. oktoobril 2020, toimus Lääne-Virumaal Jänedal MTÜ ETNA Eestimaal ettevõtlike maanaiste konverents “Jäljed kogukonnas” kus kuulutati välja, et ETNA Eestimaal “Ettevõtlik Naine 2019” on Naiste Ööde Filmifestivali NÖFF ja MTÜ Ettevõtlikud Naised Raplamaal vedaja KATRIN KLAEBO.

Katrin Klaebo

 

maainfo.ee

 

Taotlusvorm avatud

Tänasest on võimalik alustada meetme 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ taotlusvormi täitmist e-PRIAs. Taotlusvorm jääb avatuks kuni 15. novembrini kell 23.55.

Vastu võetakse ainult investeeringutoetuse taotlusi, sealjuures vaid:

 • tootmiseks, teenuste osutamiseks, töötingimuste parandamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks;
 • projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks;
 • käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine.

Rohkem infot leiab sellelt lingilt.

Juhatuse koosolek Tohi Distillery´s

Raplamaa Partnerluskogu pidas juhatuse koosolekut Tohi Distillery´s. Asistele teemadele lisaks oli sellel korral päevakorras ka ringkäik Kohilas asuvas džinnivabrikus. Kolm tubli meest on rajanud vanasse valge korstnaga viinakööki väärt ettevõtmise, täitnud bürokraatiaga võideldes selle välismaiste masinatega ja õppinud selgeks, kuidas südamega džinni teha. Hoolimata lühikesest tegutsemisajast on ettevõte juba võitnud mitmeid auhindu. Neil mõlgub kuklas veel palju põnevaid ideid kuidas oma ettevõtet edasi arendada ning pakkuda väärtust kohaliku elu edendamiseks. Elu maal saab olla põnev kui on tublisid tegijaid.  

Ettevõtlike maapiirkonna naiste konverents „Jäljed kogukonnas“

 1. oktoobril 2020 kell 9.30-16.00 toimub Jänedal rahvusvahelise maanaiste päeva tähistamiseks konverents „Jäljed kogukonnas“.

Konverents on suunatud kõigile naiste maaettevõtluse teemast huvitatutele. Registreeritud osalejatele on osalemine tasuta. KAVA ja registreerimine

Aasta Ettevõtlik Naine konkursile saab kandidaate esitada kuni 11. oktoober 2020. Informatsioon ja on-line vorm ETNA Eestimaal kodulehel 

Jänedal saab osaleda ka traditsiooniline mini-expol – naisettevõtjate toodete laat, kus on võimalik tutvuda ja müüa naisettevõtjate toodangut.

Konverentsi korraldajad on MTÜ ETNA Eestimaal koostöös Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) maaelu võrgustikutöö osakonnaga.

Lisainfo: Sirje Vällmann, ETNA Eestimaal juhatuse liige: sirje.vallmann@gmail.com

7. oktoobril infopäev ettevõtjatele

15. oktoobril 2020 avame meetme 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” investeeringutoetuste osa. Ootame ettevõtjaid sellekohasele infopäevale 7. oktoobril kell 16.00 Rapla kinosaali.

Toetatakse Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevate ettevõtete (sealhulgas ka FIEde) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Vastu võetakse ainult investeeringutoetuse taotlusi, sealjuures vaid:

 • tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks;
 • projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks;
 • käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine.

Ei toetata ettevõtlust tegevusvaldkondades, mis saavad toetust muudest fondidest ja programmidest või mis ei ole otseselt käsitletav maaettevõtlusena. Toetust ei eraldata teadmussiirde projektidele ning järgmistele investeeringutele: tootmiseks, teenuste osutamiseks või lühikese tarneahela turustuseks vajalike ruumide ehitamine, renoveerimine ja rekonstrueerimine; projekti objektide (tootmis-ja teenindushoonete) ehitamise ja kasutamisega vahetult seotud väikesemahuliste infrastruktuuri objektide (vee- ja kanalisatsiooni trassid, elektrisüsteemid-paigaldised, juurdepääsuteed jne) väljaehitamine; ehituseks vajalik tehniline projekteerimine; ehituse omanikujärelevalve kulud.

Taotleja võib ühes voorus esitada ühe projekti.

Projekti maksimaalne toetuse suurus on kuni 25 000 eurot ning minimaalne 3000 eurot ja investeeringuprojekti abikõlbulikust maksumusest antakse toetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Mootorsõiduki ostmiseks antakse taotlejale toetust kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest.

Meede jääb avatuks kuni 15. novembrini 2020.

MEETMELEHT

Powered by WordPress and ThemeMag