Ühingu eesmärk on Raplamaal kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja säästvale arengule kaasa aitamine, sealhulgas kohaliku ettevõtluse, teeninduse, turisminduse ja tööhõive arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991 a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keeles Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Raplamaa Partnerluskogu JUHATUS

Esindaja
Piirkond
E-post
Telefon
Ivi Sark Rapla ivi.sark@gmail.com +372 512 8931
Hans Jürgen Schumann Kehtna jyrgens@kehtna.ee +372 5625 6130
Kalev Kiviste Kaiu kalev@kaiueko.ee +372 503 7991
Liina Kikas Vigala liinakikas75@gmail.com +372 524 4181
Rando Lai Kohila lai.rando@gmail.com +372 5661 7606
Anne Leht Raikküla annekeleht@gmail.com +372 525 8191
Kirsti Mau Märjamaa kirsti.mau@marjamaa.ee +372 5302 1768
Hannes Vald Juuru hannesvald@gmail.com +372 527 4283
Elari Hiis Käru elarihiis@gmail.com +372 514 3733

ÜHINGU LIIKMED

Raplamaa Partnerluskogu liikmeteks on Rapla vald, Kehtna vald (välja arvatud Järvakandi alev), Kohila vald, Märjamaa vald ning Türi vald (Käru piirkond). Lisaks viiele vallale veel mittetulundusühingud, ettevõtted ja FIEd, kes on registreeritud ja tegutsevad Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Tegevuspiirkond on territoorium, mis vastab kohaliku tegevusgrupi liikmeks olevate valdade (Kehtna valla puhul välja arvatud Järvakandi alev ja Türi valla puhul ainult Käru piirkond)  sealhulgas vallasiseste linnade ja kuni 4000 elanikuga linnade territooriumile.

 

Raplamaa Partnerluskogu LIIKMETE NIMEKIRI kontaktidega

 

Liikmeks astumisel täida vorm SIIN.

LIIKMEMAKS

17. juuni 2022 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 01.01.2023 liikmemaks aastas:

  • vallavalitsustele  0,50 eurot elaniku kohta, arvestuse aluseks elanike arv maksmisele eelneva aasta 01. jaanuari seisuga statistikaametis;
  • mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja FIE-dele 15 eurot aastas
  • äriühingutele 25 eurot aastas

Sisseastumismaks on võrdne aastase liikmemaksuga.

Raplamaa Partnerluskogu  liikmeks astumise kord, liikme õigused ja kohustused on sõnastatud põhikirjas.

VIITED

PRIA kodulehekülg

PRIA  üldkontaktid  e-post info@pria.ee

PRIA Rapla büroo asub aadressil Tallinna mnt 14 (Rapla riigimaja) Rapla, telefon 489 0241

LEADER-meetme raames antav projektitoetus

Eesti Leader Liit

Eesti maaeluvõrgustik

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Viljandi mnt 6 (Rapla Teenindusmaja III korrus) Rapla linn, Raplamaa 79511
telefon:  517 2971
e-post: info@raplaleader.ee
koduleht: www.raplaleader.ee
registrikood: 80235740
arvelduskonto: EE262200221032167596