Organisatsioonist

Üldinfo

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU MTÜ
aadress: Tallinna mnt 14-404

79513 Rapla, Raplamaa

telefonid  48 41 134,  48 41 135,  48 41 139
registrikood: 80235740
koduleht: www.raplaleader.ee
e-posti üldaadress: info@raplaleader.ee
arvelduskonto: EE262200221032167596

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991.a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keelde ümber panduna “Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik”.

LEADER liikumisest Euroopas, Eestis ja Raplamaal loe lähemalt ka 1 lehekülg ja 2. lehekülg

LEADER liikumist Eestis koordineerib Maaeluministeeriumi haldusalas olev asutuse Maamajanduse Infokeskuse koosseisus olev Maaeluvõrgustiku üksus www.maainfo.ee

 

Raplamaa Partnerluskogu põhikiri 

Raplamaa Partnerluskogu Põhikiri (kinnitatud Üldkoosolekul 14.12.2017)

Juhatus

Raplamaa Partnerluskogu juhatus

  Esindaja nimi Liikme nimi Piirkond Kontakt
1 Triin Matsalu

juhatuse esimees

Laanekate OÜ Märjamaa triin.matsalu@gmail.com

+372 56243808

2 Hans Jürgen Schumann Kehtna vallavalitsus Kehtna jyrgens@kehtna.ee

+372 48  98 830

3 Kalev Kiviste Kaiueko OÜ Kaiu kalev@kaiueko.ee

5037991

4 Natalia Lüllmaa Liisu Rõivad OÜ Vigala natalia.lyllmaa@gmail.com

+372 524 4181

5 Inna Laanmets MTÜ Vabakond Kohila  

+372 5011482

inna.laanmets@eesti.ee

 

6 Rita Triinu Peussa Rapla vallavalitsus Rapla ritatriinu.peussa@rapla.ee

+372 516 9448

7 Tõnu Rahula Raikküla Farmer OÜ Raikküla info@raikfarm.ee

+372 515 6601

8 Hannes Vald MTÜ Juuru Vesi Juuru hannesvald@gmail.com

+372 527 4283

9 Elari Hiis Türi vallavalitsus Türi elarihiis@gmail.com

+372 514 3733

 

Töötajad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRIS HAIBA 
Tegevjuht
e-post: iris@raplaleader.ee;
tel: 484 1135

mob: 5664 6123

 

 

Liikmed

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Raplamaa maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Liikmete nimekiri seisuga 1. juuni 2019 

Raplamaa PK liikmete nimekiri seisuga 1. august 2019

 

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas,
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas,
  • äriühingutele 20 eurot aastas.

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele

 

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.

Aruanded

Powered by WordPress and ThemeMag