Ühingu eesmärk on Raplamaal kohaliku elu arendamine, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas kohaliku ettevõtluse, teeninduse, turisminduse ja tööhõive arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991 a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keeles Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Teavet Leader-meetmest jagab Põllumajandusuuringute Keskuse alla kuuluv Eesti maaeluvõrgustik

Raplamaa Partnerluskogu JUHATUS

Esindaja
Organisatsioon
Piirkond
E-post
Telefon
Triin Matsalu Rapla Vallavalitsus Rapla triin.matsalu@gmail.com +372 5624 3808
Hans Jürgen Schumann Kehtna Vallavalitsus Kehtna jyrgens@kehtna.ee +372 489 8830
Heiti Arro Kaiu Jahindusklubi MTÜ Kaiu heiti.arro@gmail.com +372 521 4135
Natalia Lüllmaa OÜ Liisu Rõivad Vigala natalia.lyllmaa@gmail.com +372 524 4181
Inna Laanmets MTÜ Vabakond Kohila inna.laanmets@eesti.ee +372 501 1482
Anne Leht OÜ Ago Auto Raikküla anneleht@hot.ee   +372 525 8191
Kirsti Mau Märjamaa Vallavalitsus Märjamaa kirsti.mau@marjamaa.ee +372 5302 1768
Hannes Vald MTÜ Juuru Vesi Juuru hannesvald@gmail.com +372 527 4283
Elari Hiis FIE Elari Hiis Käru elarihiis@gmail.com +372 5143 733

ÜHINGU LIIKMED

Maaelu ministri määruse 23,10.2015 nr 11 muudetud 26.10.2017 § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.
Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.
Rapla maakonnas ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.
Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.
Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Raplamaa Partnerluskogu LIIKMETE NIMEKIRI kontaktidega
Liikmeks astumisel täida vorm SIIN.

LIIKMEMAKS

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas iga liitunud endise valla kohta (enne 2017 haldusreformiaegset valda)
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas
  • äriühingutele 20 eurot aastas

Sisseastumismaks on võrdne aastase liikmemaksuga.

Raplamaa Partnerluskogu  liikmeks astumise kord, liikme õigused ja kohustused on sõnastatud põhikirjas.

VIITED

e-post PRIA teavitamiseks ja info edastamiseks: leader@pria.ee

PRIA kodulehekülg

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti) Rapla büroo
aadress: Kuusiku tee 6 Rapla
telefon: 48 90 242
PRIA  LEADER toetuste büroo asub Tartus, Tähe tn 4
üldtelefon: 737 12 66

Maaeluministeerium – LEADER

Eesti Leader Liit

Põllumajandusuuringute Keskus / Eesti maaeluvõrgustik

MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Viljandi mnt 6 (Rapla Teenindusmaja III korrus) Rapla linn, Raplamaa 79511
telefon:  484 1135
e-post: info@raplaleader.ee
koduleht: www.raplaleader.ee
registrikood: 80235740
arvelduskonto: EE262200221032167596