Organisatsioonist

ÜLDINFO

RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU MTÜ
juriidiline aadress: Tallinna mnt 14-404
79513 Rapla linn, Raplamaa
registrikood: 80235740
arvelduskonto: EE262200221032167596


Meid saab kätte:
Viljandi mnt 6 (Rapla Teenindusmaja II korrus), Rapla linn
telefon:  484 1135
e-post: info@raplaleader.ee
koduleht: www.raplaleader.ee

Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991.a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keelde ümber panduna “Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik”.

LEADER liikumisest Euroopas, Eestis ja Raplamaal loe lähemalt ka 1 lehekülg ja 2. lehekülg

LEADER liikumist Eestis koordineerib Maaeluministeeriumi haldusalas olev asutuse Maamajanduse Infokeskuse koosseisus olev Maaeluvõrgustiku üksus www.maainfo.ee

 

Raplamaa Partnerluskogu põhikiri 

Raplamaa Partnerluskogu Põhikiri (kinnitatud Üldkoosolekul 14.12.2017)


JUHATUS

Raplamaa Partnerluskogu juhatus

  Esindaja nimi Liikme nimi Piirkond Kontakt
  Triin Matsalu  juhatuse esimees Laanekate OÜ Märjamaa triin.matsalu@gmail.com

+372 5624 3808

  Hans Jürgen Schumann Kehtna Vallavalitsus Kehtna jyrgens@kehtna.ee

+372 489 8830

  Kalev Kiviste Kaiueko OÜ Kaiu kalev@kaiueko.ee

+372 503 7991

  Natalia Lüllmaa Liisu Rõivad OÜ Vigala natalia.lyllmaa@gmail.com

+372 524 4181

  Inna Laanmets MTÜ Vabakond Kohila  inna.laanmets@eesti.ee

+372 501 1482

  Rita Triinu Peussa   Rapla ritatriinu.peussa@gmail.com

+372 517 2971

  Tõnu Rahula Raikküla Farmer OÜ Raikküla info@raikfarm.ee

+372 515 6601

  Hannes Vald MTÜ Juuru Vesi Juuru hannesvald@gmail.com

+372 527 4283

  Elari Hiis Türi Vallavalitsus Türi elarihiis@gmail.com

+372 5143 733

 


LIIKMED

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Rapla maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Liikmete nimekiri seisuga 1. juuni 2019 

Raplamaa PK liikmete nimekiri seisuga 1. august 2019

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas,
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas,
  • äriühingutele 20 eurot aastas.

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele.

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.


VIITED

Maaeluvõrgustiku üksus

Euroopa Komisjoni Leader+ veebilehekülg

Powered by WordPress and ThemeMag