Organisatsioonist

MITTETULUNDUSÜHING RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU
Viljandi mnt 6 (Rapla Teenindusmaja II korrus) Rapla linn, Raplamaa 79511
telefon:  484 1135
e-post: info@raplaleader.ee
koduleht: www.raplaleader.ee 
registrikood: 80235740
arvelduskonto: EE262200221032167596

Raplamaa Partnerluskogu PÕHIKIRI 

2019 a majandusaasta aruanne 

Revisjonikomisjoni akt 2019 majandusaasta aruande kohta

Vandeaudiitori aruanne 2019 majandusaasta aruande kohta


Leader liikumine on Euroopa Liidu maades alates 1991 a. toimiv maaelu arendamise poliitika. Termin LEADER tuleneb prantsuse keelest Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale ehk eesti keeles Maamajanduse arendamise tegevuste suhtevõrgustik.

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Teavet Leader-meetmest jagab Põllumajandusuuringute Keskuse alla kuuluv Eesti maaeluvõrgustik

 


JUHATUS

Raplamaa Partnerluskogu juhatus

  Esindaja nimi Liikme nimi Piirkond Kontakt
  Triin Matsalu   Rapla Vallavalitsus Rapla triin.matsalu@gmail.com

+372 5624 3808

  Hans Jürgen Schumann Kehtna Vallavalitsus Kehtna jyrgens@kehtna.ee

+372 489 8830

  Heiti Arro Kaiu Jahindusklubi (MTÜ) Kaiu heiti.arro@gmail.com

+372 5344 2300

  Natalia Lüllmaa osaühing Liisu Rõivad  Vigala natalia.lyllmaa@gmail.com

+372 524 4181

  Inna Laanmets Mittetulundusühing Vabakond Kohila  inna.laanmets@eesti.ee

+372 501 1482

  Anne Leht Osaühing Ago Auto  Raikküla anneleht@hot.ee

+372 525 8191

  Kirsti Mau Märjamaa Vallavalitsus Märjamaa kirsti.mau@marjamaa.ee

+372 5302 1768

  Hannes Vald MTÜ Juuru Vesi Juuru hannesvald@gmail.com

+372 527 4283

  Elari Hiis FIE Elari Hiis Käru elarihiis@gmail.com

+372 5143 733

 


LIIKMED

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Rapla maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Liikmete nimekiri seisuga 1. juuni 2019 

Raplamaa Partnerluskogu NIMEKIRI kontaktidega 02.07.2020 seisuga

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas (iga liitunud endise valla kohta)
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas
  • äriühingutele 20 eurot aastas

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele.

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.


 

VIITED

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti) Rapla büroo
aadress: Kuusiku tee 6 Rapla
telefon: 48 90 242

PRIA  LEADER toetuste büroo asub Tartus, Tähe tn 4
üldtelefon: 737 12 66
e-post PRIA teavitamiseks ja info edastamiseks: leader@pria.ee
PRIA kodulehekülg

Maaeluministeerium – LEADER

Eesti Leader Liit

Põllumajandusuuringute Keskus / Eesti maaeluvõrgustik

 

Powered by WordPress and ThemeMag