Projektide koond 2016-2024

Siit leiad kõik Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022 perioodil PRIAlt rahastamisotsuse saanud projektid

Projektide elluviimine 2016-2024

2023 Projektid

Projektitoetused

Meede “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” (15.–25.05.2023)

PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 19.06.23 (protokoll 7-2023 p 1)

2022 Projektid

Projektitoetused

Meede “Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” (15.11-15.12.2021) PAREMUSJÄRJESTUS.

Kinnitatud juhatuse koosolekul 23.02.2022 (protokoll 2-2022, punkt 1)

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-14.03.22) PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 11.05.2022 (protokoll 5-2022. punkt 3)

Meede “Kogukonna edendamine” (15.-28.03.22) PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 25.05.2022 (protokoll 6-2022, punkt 1)

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-15.12.22) PAREMUSJÄRJESTUS  INVESTEERINGUD 

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-15.12.22) PAREMUSJÄRJESTUS  TEADMUSSIIRE 

 

Kinnitatud juhatuse koosolekul 16.02.2023 (protokoll 3-2023, punkt 1)

Vanemad dokumendid

2017 projektitoetused

Projektitoetused

Meede 1 Kogukonna investeeringud

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

2017.a. Rahuldatud projektitaotlused meede 2 ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine

Meede 3 Kogukonna edendamine (nn pehmed ehk tegevusprojektid)

Meede 3 rahuldatud taotlused 2017 voorus

Meede 4 Koostöö võrgustike tegevuse hoogustamine

PRIA-le esitatud AVEC projekt taotlus 13.06.17

PRIA otsus AVEC projekti kohta

2016 projektitoetused

Projektitoetused

2016.a. projektitoetused meede 1 Kogukonna investeeringud

2016.a. projektitoetused meede 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

2016.a. projektitoetused meede 3 kogukonna edendamine