2023 toetuse taotlemine ettevõtluse toetamiseks

Meede “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” on e-PRIAs avatud 15.05 – 25.05.2023

 

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate mikro- või väikeettevõtjate, sh FIE-de investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (v.a. sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse osutamiseks) ning mis on Covid-19 kriisist taastumiseks ja uute lahenduste väljatöötamiseks.

 

Toetatavad tegevused on:
1. tootmiseks, teenuste osutamiseks, turustamiseks või töötingimuste parandamiseks otseselt vajalike seadmete, vahendite ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmine ja paigaldamine;
2. infotehnoloogiliste meetodite (näiteks: e-kaubandus, e-broneerimine, kaugtöökohad jne) kasutusele võtmiseks vajaliku riist- ja tarkvara soetamine.

 

Meetme infopäev toimub 27.04.2023 algusega kell 15.00 Zoom keskkonnas.  Infopäevale registreeri siin

 

Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks MEETMELEHT ja ajakava

 

ABIKS TAOTLEJALE

 1.  Taotluse esitamine e-PRIAs
 2.  Covid meetme infotuur
 3. Abiks taotlejale PRIA kodulehel
 4. Abiks taotluse esitamisel e-PRIAs
 5. LEADER määrus
 6. Viited abiks äriplaani koostamisel: töötukassa, EAS
 7. Uue kliendina e-prias registreerimine

2022 toetuse taotlemine ettevõtluse toetamiseks

01. detsembril 2022 avaneb meede 2 “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine”. Taotluste vastuvõtt on e-prias avatud kuni 15. detsembrini.

Meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” MEETMELEHT

Meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” ajakava 

Infopäev taotlejatele toimus 7. novembril kell 15.00 Zoom keskkonnas.

 

 

ABIKS TAOTLEJALE:

 1. Taotluse esitamine e-PRIAs
 2. Meetme INFOPÄEV esitlus
 3. Infopäevade küsimused-vastused
 4. Abiks taotlejale PRIA kodulehel
 5. Vormikohane avaldus Abiks taotluse esitamisel e-PRIAs
 6. LEADER määrus
 7. Vorm Ehitustegevuse_eelarve
 8. Vorm Ehitustegevuse_hinnapakkumus
 9. Ühiste_kavatsuste_kokkulepe_(ühisprojekt)
 10. Projekti-kirjelduse-vorm (teadmussiirde- ja ühisprojekti puhul)
 11. Viited abiks äriplaani koostamisel: töötukassa, EAS
 12. Uue kliendina PRIAs registreerimine

 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine. Taotluste vastuvõtt e-Prias 01.03-14.03.22

 1. Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine meetmeleht 2022
 2. Meetme INFOPÄEV  esitlus
 3. INFOPÄEVA küsimused-vastused
 4.  Taotluse esitamine e-PRIAs
 5. Abiks taotluse esitamisel e-PRIAs
 6. Abiks taotlejale PRIA kodulehel
 7. LEADER määrus
 8. Vorm Ehitustegevuse_eelarve
 9. Vorm Ehitustegevuse_hinnapakkumus
 10. Ühiste_kavatsuste_kokkulepe_(ühisprojekt)
 11. Projekti-kirjelduse-vorm (teadmussiirde- ja ühisprojekti puhul)
 12. Viited abiks äriplaani koostamisel: töötukassa, EAS
 13. Uue kliendina PRIAs registreerimine

2021 toetuse taotlemine ettevõtluse toetamiseks

Raplamaa Partnerluskogu meede “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” avaneb 01.11.2021, taotlusi saab e-PRIAs esitada kuni 01.12.2021.

Meetme infopäev toimub 18. oktoobril kell 15.00 Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis. Lisaks meetme infole annab ehitustegevuse kohta kommentaare Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Hans-Jürgen Schumann (Kehtna Vallavalitsuse ehitusspetsialist).

 1. 2021 Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja
  tagajärgedega toimetulekuks meetmeleht 
 2. Covid-meetme infotuur
 3.  Taotluse esitamine e-PRIAs
 4. Abiks taotlejale PRIA kodulehel
 5. Abiks taotluse esitamisel e-PRIAs
 6. LEADER määrus
 7. Vorm Ehitustegevuse_eelarve
 8. Vorm Ehitustegevuse_hinnapakkumus
 9. Ühiste_kavatsuste_kokkulepe_(ühisprojekt)
 10. Projekti-kirjelduse-vorm (teadmussiirde- ja ühisprojekti puhul)
 11. Viited abiks äriplaani koostamisel: töötukassa, EAS