Meede 2. Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Hetkel ei ole avatud vooru taotlemiseks.

  1.  2020 teadmussiirde meetmeleht
  2.  2020 investeeringutoetuste meetmeleht
  3. Infotuur 2020 (soetused)
  4.  2019 meetmeleht
  5. Infotuur 2019
  6.  Taotluse esitamine e-prias