2024 toetuse taotlemine ettevõtluse toetamiseks

2024. aastal avaneb 2 ettevõtlusele suunatud LEADER toetusmeedet: investeeringutoetus ja arendustegevus. Mõlemad toetusmeetmed on e-prias avatud 02.-15.05.24

 

Projektide menetlemise ajakava SIIN

Meetme infopäeva esitlus SIIN

Meetme infopäeva salvestus SIIN

 

Kõik taotlejad on oodatud eelnevale konsultatsioonile. Aja broneerimiseks võta palun ühendust arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibekuga (tel 517 4051; andra.liibek@raplaleader.ee) või tegevjuht Rita Triinu Peussaga (tel 517 2971; ritatriinu.peussa@raplaleader.ee)

  

LEADER toetusmeede “ETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE” (investeeringutoetus)

Taotluse esitamine e-prias 02.-15.05.24

 

Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT) 

 

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmiseks ja teenuse osutamiseks vajalikke investeeringud, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (välja arvatud seadmed, masinad ja sõidukid teenuse osutamiseks).

 

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 60%, maastiku- ja mootorsõiduki soetamise puhul kuni 30%. Maksimaalne toetusesumma ühele toetuse taotlejale ühes voorus on kuni 50 000 eurot ja minimaalne toetuse summa on 5 000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projektijuhtimine kuni 5% abikõlbulikust kulust (ruumide või hoonete ehitamise, parendamise, rekonstrueerimise projekti puhul).

 

Abikõlblikud taotlejad investeeringutoetuse puhul on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- või väikeettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

 

Meetme kogumaht on 419 240,60 eurot. 

ABIKS TAOTLEJALE:

 

E-PRIA toetustaotluse näidisküsimused

 

Äriplaani juhend (näidis)

 

Finantsprognooside juhend (näidis)

 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

 

Uue perioodi LEADER määrus

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi e-PRIA keskkonna.

 

Tutvu PRIA kodulehel:

 

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogrammi tutvustus

 

ABIKS TAOTLEJALE  (juriidilised alused, vormid, KTR tegevuspiirkonnad, e-PRIA juhend)

 

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
Toetustega seotud info info@pria.ee

 

  

LEADER toetusmeede ETTEVÕTLIKKUSE ARENDAMINE (ühisprojektid)

Taotluse esitamine e-prias 02.-15.05.24

 

Projektide menetlemise ajakava SIIN

Meetme infopäeva esitlus SIIN

Meetme infopäeva salvestus SIIN

 

Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT)

 

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- ja väikeettevõtjate (sh FIEde), ettevõtlusele suunatud tegevusega või ettevõtjaid koondavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning kohalike omavalitsuste vahelisi ühe või mitme partneriga ja vähemalt ühe aastase tegevuskavaga ühisprojekte (mitteinvesteeringud).

 

Abikõlblikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) mikro- või väikeettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad ning ettevõtluse arendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjas on sätestatud tegelemine piirkonna ettevõtlusele suunatud arendustegevusega ning kohalikud omavalitsused, samuti tegevusrühm.
Ühistegevuse elluviimiseks antakse projektitoetust, kui selle viivad kuni kaheaastase tegevuskava alusel ellu partnerid, kelleks on vähemalt kaks juriidilist isikut või füüsilisest isikust ettevõtjat ja kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

 

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 60%. Maksimaalne toetus ühele kuni kaheaastase tegevuskavaga projektile on 15 000 eurot, minimaalne toetus on 3000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projekti abikõlbulikust maksumusest kuni 15% võivad olla väikesemahulised soetused ühistegevuste elluviimiseks ja ühisprojekti eesmärgi saavutamiseks. Ei toetata suurte investeeringute tegemist (ehitamine, renoveerimine, masinate, seadmete jne ostmist). Projektijuhtimine on kuni 20% abikõlbulikust kulust: 1 aastase tegevuskavaga kuni 10%; 2 aastase tegevuskavaga kuni 20%.

 

Meetme kogumaht on 38 112,78 eurot. 

ABIKS TAOTLEJALE:

 

E-PRIA toetustaotluse näidisküsimused

 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

 

Uue perioodi LEADER määrus

 

Ühistegevuse tegevuskava vorm

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi e-PRIA keskkonna.

 

Tutvu PRIA kodulehel:

 

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogrammi tutvustus

 

ABIKS TAOTLEJALE   (juriidilised alused, vormid, KTR tegevuspiirkonnad, e-PRIA juhend)

 

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
Toetustega seotud info info@pria.ee