2024 toetuse taotlemine kogukonna tegevusteks

2024. aastal avaneb kogukonna arendamiseks LEADER toetusmeede “Kogukonna edendamine”. Taotlusi saab e-prias esitada 16.-29.05.24

 

Projektide menetlemise ajakava SIIN

Meetme infopäev 25. aprillil, registreeru SIIN

 

Kõik taotlejad on oodatud eelnevale konsultatsioonile. Aja broneerimiseks võta palun ühendust arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibekuga (tel 517 4051; andra.liibek@raplaleader.ee) või tegevjuht Rita Triinu Peussaga (tel 517 2971; ritatriinu.peussa@raplaleader.ee)

  

LEADER toetusmeede “KOGUKONNA EDENDAMINE”

Taotluse esitamine e-prias 16.-29.05.24

 

 

Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT) 

 

Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) ühenduste ja kohalike omavalitsuste ühe või mitme partneriga ja vähemalt ühe aastase tegevuskavaga ühisprojekte (mitteinvesteeringud). Ei toetata üksikuid sündmusi.

 

Toetuse määr abikõlbulike kulude maksumusest on kuni 90%. Toetuse summa ühele toetuse taotlejale ühes voorus on kuni kaheaastase tegevuskavaga ühisprojektile kuni 15 000 eurot. Minimaalne toetuse summa ühele projektile on 3 000 eurot. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Projekti abikõlbulikust maksumusest kuni 15% võivad olla väikesemahulised soetused ühistegevuste elluviimiseks ja ühisprojekti eesmärgi saavutamiseks. Ei toetata suurte investeeringute tegemist (ehitamine, renoveerimine, masinate, seadmete jne ostmist). Projektijuhtimine on kuni 20% abikõlbulikust kulust: 1 aastase tegevuskavaga kuni 10%; 2 aastase tegevuskavaga kuni 20%.

 

Abikõlbulikud taotlejad on tegevusrühma tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sh kohalik tegevusrühm ning sihtasutused, kes vastavad maaeluministri LEADER-määruses toodud nõuetele.

 

Meetme kogumaht on 101 634,09 eurot. 

ABIKS TAOLTEJALE:

E-PRIA toetustaotluse näidisküsimused

 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

 

Uue perioodi LEADER määrus

 

Ühistegevuse tegevuskava vorm

 

Kui taotlete PRIA kaudu toetust esmakordselt, on teil eelnevalt vaja registreeruda PRIA kliendiks. Kliendiks registreerumise ja kliendiandmete muutmise kohta leiate infot siit. Andmete registrisse kandmise avalduse palume esitada enne toetuse taotluse esitamist.

 

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi e-PRIA keskkonna.

 

Tutvu PRIA kodulehel:

 

LEADER 2023-2027 on Euroopa Liidu toetusprogrammi tutvustus

 

ABIKS TAOTLEJALE   (juriidilised alused, vormid, KTR tegevuspiirkonnad, e-PRIA juhend)

 

Investeeringutoetuste infotelefon +372 737 7678
Toetustega seotud info info@pria.ee