Juuru külapäev 20. juunil 2015

Raplamaa Partnerluskogu Juuru sidusrühmas korraldati laupäeval 20. juunil 2015   külaelu elavdamise  üritus – esimene Juuru külapäev.

Loe lähemalt Juuru sidusrühma külapäev koos Jaaniga

Pilte Juuru külapäevast

 

Avatud Talude Päev Raplamaal

Raplamaal toimus 19. juulill esimest korda avatud talude päev.  Talude päeva vastu oli huvi lausa ootamatult suur. Raplamaal olid avatud Leibre talu ja Uusikaubi talu Vigala vallas,  Sillaotsa Talumuuseum ja Käki-Tasmuthi hobitalu Märjamaa vallas, Kuusemäe talu ja Kehtna Mõisa Osaühingu suurfarm Kehtna vallas.

Eeskätt kitsede kasvatamisele ja kitsepiimast erinevate toodete valmistamisele spetsialiseerunud KUUSEMÄE talu Ohekatku külas (taluperenaine Margit TORN) võttis mõne tunni jooksul vastu üle pooleteise tuhande külalise.

Avatud Talude Päev on kujunemas Euroopa Liidu maaelu tutvustamise tegevuskava üheks olulisemaks ja omanäolisemaks ürituseks mitte ainult Eestis, vaid ka teistes EL riikides.  Avatud Talude Päev on teavitamise ja noorsoo harimise üritus, mille eesmärk on linnastuva ühiskonna tingimustes jätkuvalt näidata maaelu võimalusi ja vajadusi, tugevdada elanike sidemeid külaga ja mõistmist põllumajanduse kui toidulaua esmatähtsusest kaasajal.

Pilte Avatud Talude Päevast

 

Suvetalgud Russalus LEADER projektiga toetatud objektil

Russalu Külade Ühendus, kes kuulub Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla sidusrühma liikmete hulka,  viis oma küla talgud läbi suve keskel 16. juulil.

Talgute kaudu oli hea näidata, et mõned aastad tagasi LEADER programmi toetustega korrastatud Russalu külakeskus (endine koolimaja) on jätkusuutlik ja arenev.

Talgute eestvedajaks oli Ethel Espenberg

Loe talgutest lähemalt talgute kokkuvõte

Pilte talgutest 

 

Talgud Russalu külakeskuses

Talgud Russalu külakeskuses

 

 

Rapla valla külade kokkutulek laupäeval 8. augustil 2015

Rapla valla külade ühendus,  kes on Raplamaa Partnerluskogu liige, korraldab laupäeval 8. augustil juba NELJANDA Rapla valla külade kokkutuleku.  Üritus toimub laupäeval 8. augustil algusega kl 14  Rapla linna külje all VALTU külas LEADER programmi abil välja ehitatud Öökulli paisjärve puhkealal.

Kokkutuleku programm 

Raplamaa Partnerluskogu õppereis Valgamaa Partnerluskogusse

28 ja 29 juulil toimub Raplamaa Partnerluskogu õppereis Valgamaa Partnerluskogusse.  Ürituse peakorraldajaks on Raplamaa Partnerluskogu büroo assistent Raikküla valla LEADER sidusrühma vedaja ANNE KALF.

Ürituse käigus tutvutakse Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas elluviidud LEADER programmi tulemustega. Ühisel seminaril tutvustatakse vastastikku uue LEADER programmiperioodi strateegiaid,  prioriteete ja meetmeid.  Kaalutakse ühiseid kokkupuutepunkte ja huvisid, et  hakata arendama tegevusgruppide vahelist koostööd.  Raplamaa Partnerluskogu õppereisi vastuvõtu korraldab  Valgamaa Partnerluskogu büroo, eesotsas ekspert  AILI KELDO’ga

Kuimetsas toimub laupäeval 8. augustil VANATEHNIKA PÄEV

8. augustil toimub Raplamaal Kaiu vallas Kuimetsa küla krossirajal VANATEHNIKA PÄEV, mille peakorraldaja on Kaius tegutsev on MTÜ Spordiklubi Laansoo Motokorssi Team, kes on ka Raplamaa Partnerluskogu liige.

Maaelu Üritust toetav teiste seas ka MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Mulgimaa LEADER külastab Raplamaa LEADERit

Teisipäeval 30. juunil on Raplamaa Partnerluskogul rõõm vastu võtta Mulgimaa Arenduskoja esinduslikku delegatsiooni eesotsas tegevjuht Anneli ROOSALU-ga.  Külalisi tervitab esimenesena Raplamaa piirivalla Kärus kohalik vallavanem Elari HIIS, kes tutvustab Käru vallas LEADER programmiga valminud objekte.

Päev jätkub seminariga Kehtnas ning õhtupoolikult külastatakse Kehtna ja Rapla valla LEADER objekte, külakeskusi, puhkealasid, ettevõtteid.

Tagasiteel 1. juulil külastatakse Toosikannu puhkekeskust.

 

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab külaürituse

Laupäeval 20. juunil algusega kl 11 korraldatakse Juuru valla LEADER sidusrühma eestvedamisel külaüritus Juuru alevikus. Ürituse käigus tutvustatakse  huvilistele LEADER  strateegia kokkuvõtteid Raplamaa Partnerluskogus ning uue perioodi LEADER ülesandeid, prioriteete ja meetmeid.  Selgitusi jagab Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige, LEADER Juuru sidusrühma koordinaator, koolidirektor HANNES VALD.

Üritus toimub koostöös Juuru vallavalitsusega ja Juuru piirkonna külaühendustega.  Ürituse käigus  toimuvad tervisedenduse üritused ja spordivõistlused,  külataidlejate esinemised, käsitöö toodete valmistajate näitus.

LEADER kevadtalgud – külakoosolekud Raplamaal

Raplamaa Partnerluskogu LEADER sidusrühmad valdades korraldasid aprillis-mais traditsioonilisi külatalgud korrastamaks eeskätt LEADER programmi toetusega rajatud külaobjekte – väljakuid, spordiplatse, jahimaju, külakeskusi.  Talgutega kaasnes külakoosolekute pidamine, kus tehti kokkuvõtted LEADER strateegia elluviimise tulemustest külas -vallas.

30. aprillist  2. maini toimusid külakoosolekud ja talgud  Kehtna valla LEADER sidusrühma Kaerepere külade piirkonnas – Valtu-Nurme külas, Saunakülas ja Kaerepere alevikus

Loe lähemalt   Talgute aruanne

 

Talgud – koosolekud Rapla kalmistul ning kirikaias

EELK Rapla koguduse talgupäevad-koosolekud

Talgud Märjamaa valla Sulu külas ja Tolli külas

Talgute artikkel vallalehes

Talgud Vigalas

Aruanne Vanamõisa ja Tõnumaa küla talgute kohta Vigalas

Talgud Naistevalla külas Märjamaa sidusrühmas

Artikkel Märjamaa Nädalalehes 6

 

Raplamaa Partnerluskogu võttis vastu strateegia 2014-2020

10. juunil 2015 peeti Märjamaa vallas LEADER objektil Sulu külamajas Raplamaa Partnerluskogu korraline üldkoosolek.

Koosolek võttis üksmeelselt vastu Raplamaa Partnerluskogu  strateegia 2014-2020.

Koosolek otsustas liituda  Eesti LEADER Liiduga

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

 

Powered by WordPress and ThemeMag