Noorte tervisenäidendite konkurss

Raplamaa Tervisedenduse Ühingu korraldusel toimub LEADER programmi toetusel maakondlik tervise näidendite konkurss Kohila Gümnaasiumis 1.12.11 kell 13.00 kuni 16.00. Kõikide näidendite pealkiri on “Täiuslik maailm tervena”, millest lähtuvalt on korraldajatel palve osalejatele koostada näidend läbi noorte nägemuse, kuidas on võimalik elada tervena täiuslikus maailmas. Tervise näidendite finaalüritusega tähistatakse ülemaailmset AIDSi vastu võitlemise päeva ja väärtustatakse […]

Maalehes ilmus pikem kirjutis Raplamaa Partnerluskogu tegemistest

17.novembri 2011 Maalehes ilmus lk 10-11 ajakirjanik Silja Lättemäe sulest pikem kirjutis LEADER programmi elluviimisest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Ajakirjanik külastas Valtu Jahimaja, Sulu Külamaja,  Kabala ujuvparve ja vesijalgrattaid, Kivi-Vigala keskväljakut. Artikkel on illustreeritud rohkete fotodega. Ajakirjanik kohtus ja vestles Viktor Reino, Ülo Treiali, Aile Pajula, Priit Kärsna, Alari Tooli ja Jaak Vitsuriga. http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/jogedel-koetaksa-sauna-metsas-tehakse-pauku.d?id=61691548 Artikli lugemine […]

Mikroettevõtluse arengu toetused määratud

Raplamaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 15. novembri 2011 otsusega  toetatavate projektide nimekirja meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng selle aasta sügisvoorus. Kokku esitati taotlusvooru 19 projektitaotlust, millest oli rahaliste vahendite piiratuse tõttu võimalik rahastada 9 projekti. Ka kõik teised projektid vastasid meetme nõuetele.  Ühe projekti puhul on tegemist täiesti uue alustava ettevõttega, teised on tegutsevad ettevõtted.  4 projektitoetust […]

LEADER programm jätkub ja laieneb

Euroopa Komisjonis valminud  Euroopa Liidu Maaelu arengu toetuste määruse eelnõu näeb ette LEADER programmi jätkumise uuel eelarveperioodil 2014 – 2020. LEADER liikumine ja tegevusviis on ennast igati õigustanud, seetõttu suureneb ka LEADER programmi elluviimiseks eraldatav raha Maaelu Arengu Toetuste kogurahastuses  vähemalt viie protsendini senise kahe protsendi asemel.  Maaelu arengu prioriteedid Euroopa Liidus on eeloleval perioodil […]

Maaleht külastas Raplamaa Partnerluskogu

Eesti suurim ajaleht Maaleht annab regulaarselt välja pikemaid kirjutisi LEADER programmi elluviimisest  erinevates tegevusgruppides.  9. novembril külastas Maalehe ajakirjanik SILJA LÄTTEMÄE koos teiste Maalehelastega  Raplamaa Partnerluskogu. Külalisi huvitas, millised objektid on LEADER toetusel loodud ja kuidas neid kasutatakse.  Tutvuti Raplamaa kaunite ja edukate  elluviidud projektidega. Valtu Jahimajas võtsid külalisi vastu Valtu Jahimeeste Seltsi liikmed VIKTOR REINO […]

Sulu külakeskuses toimub teatrietendus

Teisipäeval 8. novembril kl 19 toimub Raplamaa Partnerluskogu LEADER meetmest ja PRIA külameetmest 3.2 toetustega ehitatud uues ja kaunis SULU külakeskuses Velise Kultuuri ja Haridusseltsi korraldusel esimene teatrietendus.

Raplamaa Partnerluskogu jõulupidu

Raplamaa Partnerluskogu aastalõpu seminar ja jõulupidu toimuvad traditsiooniliselt Toosikannu Puhkekeskuses Käru vallas.  Pidu toimub reedel 16. detsembril algusega kl 16. Kavas on aastalõpu kokkuvõtete tegemine,  LEADER programmi tuleviku tutvustamine.  Saabub jõulumees,  esinevad rahvatantsijad.  Peost võtavad osa meie Ungari LEADER sõprade –  rühma Völgy Videki esindajad ja Maamajanduse infokeskuse töötajad. Täiendav info:  iris@raplaleader.ee  ja kalfanne@gmail.com

Meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine infopäev

Meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine  infopäev 2012.a. kevadise taotlusvooru projektitaotlejatele toimub kolmapäeval 21. detsembril kl 10 Rapla Maavalitsuse saalis II korrusel (Tallinna mnt 14).  Infopäeval tehakse kokkuvõte 2011.a antud meetme projektitoetustest,  tutvustatakse meetmelehte koos uuendustega, kõneldakse hindamiskomisjoni tegevusest, vastatakse küsimustele.