29. jaanuaril lõpeb pärimustraditsioonide meetme põhivoor

29. jaanuar on viimane tähtpäev valmis projektitaotluste esitamiseks meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine põhivooru. Taotlusvoor algas 2. jaanuaril nõustamisvooruga. Taotlused tuleb esitada esialgu ÜHES  eksemplaris paberkandjal Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuse majas Tallinna mnt 14 Raplas (võib jätta ka Maavalitsuse valvelauda või saata postiga) . Pärast taotluse läbivaatamist ja parandamist esitatakse parandatud taotlus juba KAHES eksmplaris […]

9. märtsil lõpeb külainvesteeringute meetme põhivoor

9. märtsil  on viimane tähtaeg esitada lõplikult vormistatud taotlused meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine põhivooru.  Meetme eelvoor  (nõustamisvoor) algab  13. veebruaril ja  põhivoor 5.märtsil  Taotlused tuleb esitada  paberkandjal esialgu ÜHES eksemplaris Raplamaa Partnerluskogu büroosse ´Rapla Maavalitsuse majas Tallinna mnt 14 (võib jätta ka valvelauda või saata postiga)  JA digitaalsel kujul saata e-kirjaga aadressil info@raplaleader.ee  […]

2012.a. kevadvoorude meetmete infopäevad

Meetme 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine, nn. külainvesteeringute toetusmeede,  infopäev toimub KOLMAPÄEVAl 8. veebruaril  algusega kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis. Meetme 1.2 Mikroettevõtete areng infopäev toimub neljapäeval 9. veebruaril algusega kl 15 Rapla Maavalitsuse saalis. Meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine (nn noortetöö projektide toetusmeede) infopäev toimub kolmapäeval 11. aprillil algusega kl […]

13. veebruar algab külainvesteeringu toetuse taotluste eelvoor

13. veebruaril algab nõustamisvoor meetmest 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (nn. külainvesteeringud) eelvoor, valmis taotlused esitatakse põhivooru, mis kestab 5-9. märtsini 2012.

2. jaanuaril algab pärimustraditsioonide toetusmeetme eelvoor

2. jaanuaril algab meetme 3.1 Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine eelvoor (nõustamisvoor), valmis taotlusi võetakse vastu alates 23. jaanuarist (põhivoor).  Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 29. jaanuaril 2012.

Pärimuskultuuri toetusmeetme infopäev 21.12.11

Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2012. aasta  toetusmeetme “Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine”  (meetmekood 3.1) infopäev toimub KOLMAPÄEVAl 21.12.11  algusega kl.10 Rapla Maavalituse II korruse saalis.  Kavas: 1. Euroopa Liidu maaelu arengutoetuste 2014 – 2020 üldsuundade tutvustamine. Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht 2. Meetme 3.1  tingimuste ja  vajaliku dokumentide tutvustamine. Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht 3. Hindamiskomisjoni […]

Noorte tervisenäidendite konkurss

Raplamaa Tervisedenduse Ühingu korraldusel toimub LEADER programmi toetusel maakondlik tervise näidendite konkurss Kohila Gümnaasiumis 1.12.11 kell 13.00 kuni 16.00. Kõikide näidendite pealkiri on “Täiuslik maailm tervena”, millest lähtuvalt on korraldajatel palve osalejatele koostada näidend läbi noorte nägemuse, kuidas on võimalik elada tervena täiuslikus maailmas. Tervise näidendite finaalüritusega tähistatakse ülemaailmset AIDSi vastu võitlemise päeva ja väärtustatakse […]

Maalehes ilmus pikem kirjutis Raplamaa Partnerluskogu tegemistest

17.novembri 2011 Maalehes ilmus lk 10-11 ajakirjanik Silja Lättemäe sulest pikem kirjutis LEADER programmi elluviimisest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Ajakirjanik külastas Valtu Jahimaja, Sulu Külamaja,  Kabala ujuvparve ja vesijalgrattaid, Kivi-Vigala keskväljakut. Artikkel on illustreeritud rohkete fotodega. Ajakirjanik kohtus ja vestles Viktor Reino, Ülo Treiali, Aile Pajula, Priit Kärsna, Alari Tooli ja Jaak Vitsuriga. http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/jogedel-koetaksa-sauna-metsas-tehakse-pauku.d?id=61691548 Artikli lugemine […]