15. aprillil kukub konkursi tähtaeg!

Konkurss 2020 – Märka LEADERit 2.0, see on konkurss Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektide leidmiseks.

Konkursi eesmärk on tõsta esile ettevõtjaid, mittetulundusorganisatsioone, sihtasutusi ja kohalikke omavalitsusi, kes on LEADER-meetme toetuse abil viinud ellu olulisi piirkonna arengule kaasa aitavaid tegevusi.

  • Näidata LEADER-meetme panust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 rakendamisse;
  • Tunnustada parimaid LEADER-projektide teostajaid ja eestvedajaid;
  • Tõsta esile uuenduslikkust, jätkusuutlikkust ja koostööd.

Projekti esitajaks on projekti teostaja või LEADER tegevusgrupp.

Konkursile esitatav projekt on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmest toetust saanud projekt, mis on lõpetatud või lõppjärgus olev ja millel ei ole tagasinõudeid või vaideid.

Täpsem info: www.maainfo.ee