Perioodil 2023–2027 rahastatakse LEADER-programmi enam kui 66 miljoni euroga. Uue toetusperioodi põhimõtete õigusraamistik töötati välja tihedas koostöös ministeeriumi, PRIA ja Eesti LEADER Liiduga, et toetus kujuneks võimalikult toetusesaajate nägu. Küll aga ei ole toetuse rakendamine kulgenud kasvuvaludeta ning esimesed proovikivid on olnud kõigile osapooltele keerukad. LEADER...

28. augustil avaneb perioodi 2023–2027 maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Toetuse eesmärgiks on maapiirkonnas püsivalt tegutsevate mikro- ja väikeettevõtjate konkurentsivõime kasvatamine, mis on omakorda eelduseks, et maapiirkonda tekivad uued atraktiivsed töökohad. Toetus on olemuselt sarnane perioodil 2014-2020 rakendatud maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetusega, kuid uue...

Raplamaa Partnerluskogu juhatus tegi 4. juulil perioodi 2014-2022 ellu viidud LEADER-projektide seiret Käru piirkonnas. Loigu Põld OÜ, projekt "Kaera koorimine". Taotlemise aasta 2021, toetuse summa 49 991,40 eurot. Projekt "Optiline sorteer - kõrgtehnoloogia maaettevõtlusse". Taotlemise aasta 2022, toetuse summa 52 464 eurot. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käru...

Raplamaa Partnerluskogu kinnitas 04. juulil toimunud juhatuse koosolekul LEADER toetusmeetmete "Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine", "Ettevõtlikkuse arendamine" ning "Kogukonna edendamine" esitatud taotluste paremusjärjestuse. Kontrolli ja rahastusotsuse teeb taotluste kohta PRIA. Hindamiskomisjonide liikmete sõnul oli konkurents tihe, eriti ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise meetmes. Pingereas on taotluste koondhindepunktide vahed väga väikesed,...

20.-21. juulil toimub kümnes üle-eestiline Avatud Talude Päev. Avatud Talude Päeval ootavad Sind nii suuremad põllumajandusettevõtted kui ka väiksemad talud, põnevad loomad ja taimed, vinge põllumajandustehnika, päris talutoit, ringkäigud, töötoad ja veel palju muud põnevat.

Foto allikas: avatudtalud.ee

Foto autor: Rauno Ruus Raplamaa Partnerluskogu esindajad Agnes Kurvits ja Rita Triinu Peussa käisid 25. juunil Tre Raadios, tutvustades uut tegevusperioodi (2024-2027) ning uhiuut sotsiaalse heaolu toetusmeedet. Saate esimeses pooles tehti kokkuvõtteid eelmisest tegevusperioodist ning tutvustati uut tegevusperioodi (2024-2027) ja tulevasi meetmeid ning tehti kokkuvõtted ka juba...

[caption id="attachment_14345" align="alignleft" width="260"] Foto: maainfo.ee[/caption] 19. juunil avati Ülenurmes asuva Eesti Põllumajandusmuuseumi tõllakuuri seinal näitus „Märka LEADERit“. Näitusel on esindatud kõik 26 Eestis tegutsevat LEADER kohalikku tegevusrühma koos ühe oma piirkonda esindava projektinäitega. Kõiki neid näiteid iseloomustab see, et nad on saanud toetust Eesti maaelu arengukava...

29. mail lõppes vastuvõtt LEADER meetmesse "Kogukonna edendamine". Laekus kokku üheksa toetustaotlust. Meetme kogumaht on 101 634,09 eurot, ühisprojektidele küsiti toetust 118 184,64 eurot. Taotlejateks on tegevuspiirkonna mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetusega plaanitakse tõsta kogukonna teadlikkust naistega seotud oluliste teemade kohta läbi filmikunsti, tõsta Raplamaa kui toidupiirkonna...

Veel kolm päeva, kuni 29. mai südaööni (23.59) on võimalus esitada toetustaotlusi meetmesse 3 "Kogukonna edendamine".  Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT)  Toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevate (enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta) ühenduste ja kohalike omavalitsuste ühe või mitme partneriga ja vähemalt ühe aastase...

Ettevõtlusele suunatud LEADER toetusmeetme taotluste vastuvõtt on selleks korraks lõppenud. Ettevõtluse toetusmeetmetest oli taotlejaid kokku 26. Nendest 23 olid taotlused investeeringute meetmesse ja 3 taotlust ettevõtlikkuse arendamise meetmesse. Toetust küsiti “ETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE” (investeeringutoetus) meetmest kogusummas 696 766,47 eurot (jagada 419 240,60 eurot) ja ETTEVÕTLIKKUSE...