Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Rita Triinu Peussa valiti 29. juunil Eesti Leader Liidu juhatuse esimeheks. Eesti Leader Liit on Eesti LEADER tegevusrühmi ühendav, esindav ja arendav ühing. [caption id="attachment_13080" align="alignright" width="422"] Foto: leaderliit.eu[/caption] Juhatuse koosseisu kuuluvad: Koit Kelder (Saarte Koostöökogu MTÜ) Rafael Milerman (Lääne-Harju Koostöökogu) Tiiu Rüütle (Põlvamaa Partnerluskogu) Endla Mitt (Piiriveere...

26. mail toimunud Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekul valis üldkogu uue juhatuse koosseisu, kelle volitused algasid 01. juulil. Juhatuse liikme kandidaadi esitab iga sidusrühm. Kokku on juhatuses liikmeid üheksa. Juhatuse liikmed panustavad ühingu arendamisse ja esindavad ühingut erinevatel sündmustel, koosolekutel ning seminaridel.  Juhatuse liige on piirkonna elanikele, taotlejatele, projektide...

RAEK-i vabaühenduste ja kogukondade arenguprogramm “Jätkusuutlikud kogukonnad Raplamaal” kutsub KOGEMUSREISILE MULGIMAALE! “Oma kultuuriruumi väärtustav Raplamaa vabakond. Mulkide eeskujul!” Osalema on oodatud vabaühenduste (MTÜ-de ja SA-de) ja kogukondade esindajad ning kodanikualgatustega eraviisiliselt tegelejad.   Kahepäevane retk pakub: – raplamaiselt rabavat seltskonda; – innustavaid külastusi; – reisijuhi pajatusi; – kolme einet; – mõnusat majutust; – bussisõitu Mulgimaale ja...

Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha...

Augustis avaneb maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse taotlusvoor 9. augustist 6. septembrini saab e-PRIAs esitada maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluseid. Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.     Pilootprojektina pakub PRIA oma klientidele uue teenusena juhendamist, et aidata kliente mitmekesistamise toetuse...

[caption id="attachment_13022" align="alignleft" width="300"] Foto: Siim Solman[/caption] Konkurss RAPLAMAA PARIMAD ETTEVÕTTED on Raplamaa Omavalitsuste Liidu, SA RAEK-i (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse) ja MTÜ Raplamaa Partnerluskogu poolt läbiviidav kõrgeim maakondlik tunnustus ettevõtetele ja ettevõtjatele, kelle tegevus ning eeskuju on enim mõjutanud Raplamaa inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja...

[caption id="attachment_13028" align="alignleft" width="176"] Foto: Rafael Milerman[/caption] 12. juunil toimunud Eesti Leader Liidu (ELL) üldkoosolekul valiti liidule uus juhatus. Raplamaa Partnerluskogu esitas ELL juhatuse kandidaadiks tegevjuht Rita Triinu Peussa, kes ELL üldkogu poolt antud häälteenamusega juhatusse valituks osutus. Eesti Leader Liidu eesmärk on ühendada LEADER tegevusgruppe ja kaitsta...

Veel viimaseid päevi saab esitada/kandideerida Visit Estonia väljakuulutatud  konkursil Turismitegu 2023 Valitakse välja parim turundustegu ja turismitoode. Kutsutakse ettevõtteid väikestest turismitaludest suuratraktsioonideni välja ning kõiki erialaliite ja sihtkohti tagasi vaatama aastale alates möödunud sügisest ja esitama konkursile oma silmapaistvaid turismitegusid. Konkursile oodatud turismiteod peaksid jääma perioodi 01.09.2022-16.06.2023....

26. mail toimus Rapla Kultuurikeskuse kinosaalis Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek. Kohale tulnud ühingu liikmed said esmalt osa Raul Rebase inspireerivast motivatsioonikoolitusest, seejärel läbiti kõik üldkoosoleku päevakorrapunktid. Päevakorras oli kokku 9 punkti, mille seas ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029 kinnitamine. Strateegia sätestab meie uue perioodi eesmärgid ja lahendusteed nende saavutamiseks....

Alates 1.01.2024 ei tohi uue jäätmeseaduse järgi kasutada enam üritustel ühekordseid nõusid. Raplamaa valdade jäätmehoolduseeskirjades on kirjas, et avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse eest ürituse korraldaja. Seminaril räägitakse, kuidas sündmust korraldada ikkagi nii, et osalejaid toitlustada oleks võimalik ja kuidas jäätmekorraldusega toime tulla. Teemast räägivad eksperdid...