Raplamaa turismiettevõtjad peavad 23. märtsil algusega kl 10  Lokuta küla puhkekeskuses Raplamaal  õppepäeva ettevõtluse edendamise aktuaalsete probleemide kohta. Ürituse korraldavad ühiselt MTÜ Raplamaa Turism, Raplamaa Partnerluskogu,  Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskus,  SA Põhja-Eesti Turism, Webdesign OÜ ja OÜ Suur Seiklus. Õppepäeval tutvustab Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2014-2020 erinevate meetmete...

Reedel 4. märtsil viis Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotlejatele läbi  infopäeva teemal kuidas koostada äriplaani, täita äriplaani vormi ja  finantsprognooside isegenereeruvat tabelit.  Äriplaani alase infopäeva soov esitati jaanuarikuus toimunud Raplamaa Partnerluskogu  uue perioodi strateegia meetmete infopäevadel valdades. Äriplaani koostamise vastu oli suur huvi, kokku osales üritusel  36...

Rapla valla LEADER sidusrühma  ja Rapla valla külade ühenduse eestvedamisel korraldatakse laupäeval 12. märtsil kl 18  traditsiooniline  külade TÄNUÜRITUS. Üritus toimub Raplas Krantsi Kõrtsis. Tänuüritusel tehakse kokkuvõtted külaelu edendamisest ja seatakse sihid tulevikuks.  Tänatakse tublimaid külasid ja aktiivsemaid külaelu edendajaid ning toetajaid. Ürituse eestvedaja on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse...

Maaelu ministri määrusega nr 26, 22.12. 2015 muudeti LEADER objektide ja tegevuste tähistamise korda. Ministri määruse link  https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051 Selgitav PRIA slaidiesitluse muutustest  Uus teavitusmäärus slaidesitlus muudatustest Vajalikud logod uuendatud kujul Logod uuendatud kujul  ...

Reedel 4. märtsil algusega kl 10 korraldab Raplamaa Partnerluskogu  infopäeva  meie LEADER strateegia meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine   äriplaani vormi täitmise juhendamiseks. Meetme 2  taotleja poolt esitatavate dokumentide hulka kuulub täiendava, Raplamaa Partnerluskogu poolt nõutava dokumendina äriplaan. Äriplaani peavad esitama kõik ettevõtluse meetme projektitoetuse taotlejad. Äriplaan...

Raplamaa  esines  üleriigiliselt messil TourEst  maakonna vaatamisväärsusi, tegemisi, puhkamisvõimalusi ja  külastuskeskkonda tutvustava põhjaliku ekspositsiooniga. Traditsiooniliselt osales TourEsti ettevalmistamises ja ekspositsiooni rahastamises Raplamaa Partnerluskogu, kelle liikmete seas on enamik maakonna turismiettevõtjaid. TourEst on kujunenud Raplamaa Partnerluskogu liikmetele - turismiettevõtjatele, käsitöö tootjatele, seiklus-ja elamusturismi edendajatele oluliseks  infoürituseks ja...

Eesti Tervisedenduse Ühing andis tervisedenduse 20. aastapäeva tähistamiseks välja trükise põhjaliku ülevaatega tervisedenduse arendamisest Eestis. Trükise koostamise eestvedaja oli Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige tervisedendaja Ülle LAASNER. Eesti Tervisedenduse Ühing on üleriigiline organisatsioon, kes on liitunud samuti LEADER programmiga ning kuulub Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka. Piirkondlik tervisedendus on...

Raplamaa Partnerluskogu osaleb TourEsti turismimessil Tallinnas 12-14. veebruar 2016 Raplamaa esinduse koosseisus. Raplamaa Partnerluskogu tutvustab oma kogemusi rahvusvahelise loovus-pärimusturismi arendamisel projekti CULTRips raames ja esitleb projektiga valminud tunniajalist videot Raplamaa pärimus-ja loovusturismi objektidest ja nende kasutamise võimalustest....