2017.a. esimesed projektitaotlused said rahuldamise otsuse

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniamet (PRIA) on teinud esimesed otsused Raplamaa Partnerluskogu 2017.a. rakenduskava toetusemeetmetesse esitatud projektitaotluste rahuldamise kohta

Nimekiri allpool. Nimekirja täiendatakse jooksvalt

2017.a. Rahuldatud projektitaotluse meede 1 Kogukonna investeeringud